ร้านขายของที่ระลึกจังหวัดอ่างทอง, แหล่งซื้อของฝากจังหวัดอ่างทอง, สินค้าที่ระลึกของจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มจักสานตะกร้า
กลุ่มจักสานตะกร้า
สถานที่ตั้ง : อำเภอโพธิ์ทอง
กลุ่มอาชีพทำกลอง
กลุ่มอาชีพทำกลอง
สถานที่ตั้ง : อำเภอป่าโมก
ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ
ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ
สถานที่ตั้ง : อำเภอป่าโมก
สินค้า OTOP ของฝาก และของที่ระลึก
กลุ่มจักสานตะกร้า
สถานที่ตั้ง : อำเภอโพธิ์ทอง
ตะกร้าสาน
โทร.: 0 3569 1494

กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิกชุมชนวัดชัยมงคล
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เซรามิก
โทร.: 0 3561 1970, 08 1297 9132

กลุ่มตัดเย็บรองเท้าและกระเป๋าผ้าไทย
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
รองเท้าและกระเป๋าผ้าไทย
โทร.: 0 5524 1983

กลุ่มอาชีพทำกลอง
สถานที่ตั้ง : อำเภอป่าโมก
ของขวัญและของที่ระลึก
โทร.: 0 3566 1914, 0 3566 1309

ไข่นกกระทาอนามัยต้มสุก
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ไข่นกกระทา
โทร.: 0 3561 4729, 0 3561 1444

ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา

สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
กระดาษสา
โทร.: 0 3563 9062, 0 3563 9020

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยสังเคราะห์
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
โทร.: 08 9217 1963
ตุ๊กตาจิ๋วจากดินไทยสังเคราะห์
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตุ๊กตาจิ๋วจากดิน
โทร.: 0 3561 1001

บ้านเรือนไทยจำลอง
สถานที่ตั้ง : อำเภอป่าโมก
มะม่วงกวน นภาพร, กล้วยอบเนย
โทร.: 08 9507 3639

ผลิตภัณฑ์กะลาไทย
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ผลิตภัณฑ์กะลา
โทร.: 08 9134 1576, 08 5136 9046

วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้ง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง
โทร.: 08 9507 3639

โรงงานวิเศษเบญจรงค์ทอง
สถานที่ตั้ง : อำเภอวิเศษไชยชาญ
เบญจรงค์ทอง
โทร.: 0 3563 1767

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ
สถานที่ตั้ง : อำเภอป่าโมก
ตุ๊กตาชาววัง
โทร.: 0 3566 2995

 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร