จังหวัดอยุธยา, อยุธยา, ข้อมูลจังหวัดอยุธยา, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดอยุธยา

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดอยุธยา
จังหวัดอยุธยา เมืองโบราณอยุธยาหรือพระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงราชธานีเก่าแก่ยาวนานราว 417 ปีซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าประทับใจมากมาย ศิลปะและสิ่งก่อสร้างปรักหักพังมากมายสามารถเห็นได้ซึ่งในเมืองโบราณแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1893 โดยปฐมกษัตริย์ของอยุธยาคือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ซึ่งในสมัยนั้นคนไทยได้ถูกผลักดันมายังดินแดนทางใต้โดยชาวเหนือ อยุธยามีกษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น 33 พระองค์ จนอาณาจักรถูกตีแตกพ่ายโดยพม่าในปี พ.ศ. 2310

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 76 กิโลเมตร มีโบราณสถานที่สวยงามมากมายแสดงให้เห็นว่า อยุธยาเป็นเมืองหลวงที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตกาล และเป็นเมืองที่มีความเจริญที่สุดในคาบสมุทรอินโดจีน โดยอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยามีเนื้อที่กว้างขวางตั้งอยู่ใจกลางเมืองอยุธยาและได้ถูกประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534

จังหวัดอยุธยามีพื้นที่ประมาณ 2,556 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ สามารถเดินทางไปยังอยุธยาได้อย่างสะดวกสบาย

เมืองอยุธยาอาณาจักรโบราณสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทองในปี พ.ศ.1893 ถูกใช้เป็นเมืองหลวงอยู่ 417 ปี ประกอบด้วย 5 ราชวงศ์คือราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททองและราชวงศ์บ้านพลูหลวง มีกษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น 33 พระองค์ ในช่วง 180 ปีอยุธยามีความสงบสันติ มีการติดต่อการค้ากับต่างชาติจนทำให้อยุธยาเป็นเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในเอเซียแต่หลังจากนั้น 9 ปี หลังจากที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 สิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ.2072 อยุธยาเริ่มถูกรุกรานโดยพม่าเป็นครั้งแรกและอีกหลายๆ ครั้งในเวลาต่อมา จังหวัดอยุธยา

อยุธยาเสียเอกราชให้แก่พม่าในปี พ.ศ. 2112 แต่ 15 ปีต่อมาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกอบกู้เอกราชกลับมา อยุธยามีสันติสุขอีกครั้งและมีการติดต่อกับต่างชาติไปอีก 118 ปี จากนั้นในปี พ.ศ. 2310 อยุธยาถูกรุนรานอีกครั้งโดยพม่าบ้านเมืองได้ถูกทำลายอย่างหนักจนยากเกินที่จะฟื้นฟูได้พระเจ้าตากสินมหาราชได้ต่อสู้กับพม่าจนได้ชัยชนะและประกาศเอกราชอีกครั้ง ย้ายเมืองหลวงจากอยุธยามาก่อตั้งราชธานีใหม่ซึ่งก็คือ กรุงธนบุรี หลังจากรัชสมัย 15 ปีการปกครองของพระเจ้าตากสิน เมืองหลวงก้อถูกย้ายอีกครั้งมาตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาคือ กรุงเทพมหานคร โดยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

อาณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี จังหวัดอ่างทองและจังหวัดสระบุรี
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรี
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดอ่างทอง 31 กม.
จังหวัดสุพรรณบุรี 53 กม.
จังหวัดสระบุรี 63 กม.
กรุงเทพมหานคร 76 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอบางบาล 10 กม. อำเภอผักไห่ 29 กม.
อำเภอบางปะหัน 13 กม. อำเภอบางซ้าย 34 กม.
อำเภออุทัย 15 กม. อำเภอภาชี 35 กม.
อำเภอบางปะอิน 17 กม. อำเภอบางไทร 45 กม.
อำเภอนครหลวง 20 กม. อำเภอบ้านแพรก 53 กม.
อำเภอวังน้อย 20 กม. อำเภอท่าเรือ 60 กม.
อำเภอเสนา 20 กม. อำเภอลาดบัวหลวง 65 กม.
อำเภอมหาราช 25 กม.    
งานแสดงศิลปหัตถกรรมศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (Bang Sai Arts & Crafts Fair)
งานลอยกระทงตามประทีปและแข่งเรือยาวประเพณีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จัดขึ้นช่วง : เดือนมกราคม
สถานที่ : ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
งานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ประจำปีภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ นักท่องเที่ยวสามารถจับจ่ายสินค้าคุณภาพ อีกทั้งสามารถเข้าชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์พื้นเมืองแต่ละอำเภอของจังหวัดอยุธยา ในงานยังมีการแสดงศิลปบันเทิงพื้นบ้านทำให้งานสนุกสนานมีชีวิตชีวา
งานประเพณีสงกรานต์ (Songkran Festival)
จัดขึ้นช่วง : วันที่ 13 เมษายน
สถานที่ : ด้านหน้าของพระวิหารมงคลบพิตร
ประเพณีปีใหม่ของไทยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมฉลองอย่างสนุกสนานและร่วมพิธีทางศาสนา ผู้คนออกมายังท้องถนนเพื่อร่วมสาดน้ำด้วยความสนุกสนานท่ามกลางอุณหภูมิที่สูงในเดือนเมษายน
งานลอยกระทงตามประทีปและแข่งเรือยาวประเพณีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (Bang Sai Loi Krathong and International Boat Racing )
จัดขึ้นช่วง : เดือนพฤศจิกายน
สถานที่ : ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
จัดเป็นประจำทุกปีภายในบริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร มีการประกวดนางนพมาศ ประกวดขบวนแห่ ประกวดกระทง ประกวดโคมแขวน การแสดงการละเล่นพื้นบ้าน การแข่งเรือยาวประเพณี เรือยาวนานาชาติ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ งานสงกรานต์
งานลอยกระทงในจังหวัดอยุธยา (Ayutthaya Loi Krathong)
จัดขึ้นช่วง : เดือนพฤศจิกายน
สถานที่ : บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์จันทรเกษม
งานประเพณีลอยกระทงมีกระทงใหญ่น้อยที่มีเทียนประดับประดา ลอยอยู่ในแม่น้ำในคืนพระจันทน์เต็มดวงเป็นภาพที่สวยงามมาก
งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก (Ayutthaya World Heritage Site Celebrations)
จัดขึ้นช่วง : เดือนธันวาคม
สถานที่ : อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา
เนื่องจากนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการประกาศโดยองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ทางจังหวัดจึงได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองทุกปี ในงานจะมีการแสดงชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรม และประเพณีของไทย รวมทั้งการแสดงแสงเสียงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยา

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร