สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท, ที่เที่ยวจังหวัดชัยนาท

สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดชัยนาท
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร
ศาสนสถาน (Religious Site)
วัดธรรมามูลวรวิหาร (Wat Thammamun Worawihanhistory)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่บนไหล่เขาธรรมามูล ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากอำเภอเมืองชัยนาทไปทางทิศเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวิหารของวัดมีหลวงพ่อธรรมจักรเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติประทับบนฐานรูปดอกบัว เป็นศิลปะประยุกต์สมัยเชียงแสนตอนปลายถึงสุโขทัยตอนต้นผสมกับสมัยอยุธยา ทุกปีจะมีงานนมัสการหลวงพ่อธรรมจักรเป็นประจำปีละ 2 ครั้งคือ ช่วงเดือนพฤษภาคมและตุลาคม สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ห่างจากอำเภอเมืองชัยนาทไปประมาณ 4 กิโลเมตร จากอำเภอเมืองเดินทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 340 และ 3183 มีเจดีย์พระบรมธาตุ องค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแต่เดิมถูกสร้างด้วยศิลาแลงในสมัยเขมรและได้ปรับปรุงใหม่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ วัดมหาธาตุ สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นวัดเก่าแก่โบราณคู่เมืองแพรกหรือเมืองสรรค์ ซึ่งเป็นเมืองโบราณย้อนกลับไปสมัยทวารวดี สรรคบุรีได้รับยังเมืองท่าที่สำคัญของสุโขทัยและอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้ำ อยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาททางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร จากอำเภอเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 340 วัดนี้มีพระปรางค์กลีบมะเฟือง (พูมะเฟือง) เป็นศิลปะสมัยลพบุรี
วัดกรุณา (Wat Karuna)
สถานที่ตั้ง : อำเภอสรรพยา
เป็นวัดที่อยู่ใกล้เขื่อนเจ้าพระยา ตรงข้ามบ้านรับรองเขื่อนเจ้าพระยา ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวชัยนาทเคารพนับถือมากคือ พระพุทธมหาศิลาหรือหลวงพ่อหินใหญ่ เป็นพระพุทธรูปศิลาทรายขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยนาท สถานที่ตั้ง : อำเภอสรรพยา
เป็นวัดเก่าแก่อายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลตลุก อำเภอทรัพย์พระยา อยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาททางตะวันออกประมาณ 12 กิโลเมตร ภายในวัดมีถาวรวัตถุที่ทรงคุณค่าคือ หอระฆังคู่และหอพระไตรปิฏกตั้งอยู่อยู่กลางน้ำ ลักษณะเป็นทรงไทยโบราณการออกแบบตกแต่งอย่างประณีต สถานที่ตั้ง : อำเภอวัดสิงห์
เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่บริเวณปากคลองมะขามเฒ่า (แม่น้ำท่าจีน) แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอวัดสิงห์ อยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาททางตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่มีทิวทัศน์ที่สวยงามน่ารื่นรมย์ มีภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ บิดาของกองทัพเรือไทย วัดพระแก้ว สถานที่ตั้ง : อำเภอสรรคบุรี
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 บ้านบางน้ำพระ ตำบลแพรก ศรีราชา อยู่ห่างจากตัวอำเภอมาทางทิศใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นวัดที่สร้างสมัยเดียวกับวัดมหาธาตุตั้งแต่ปี พ.ศ. 1900 เดิมชื่อวัดป่าแก้ว เป็นที่ปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีหรือวิปัสสนาธุระ ต่อมามีคนพบพระพุทธรูปองค์เล็กเท่าปลายนิ้วจากในเจดีย์ สร้างจากแก้วมีหลายสีส่องประกายสวยงามเมื่อต้องแสงไฟ จึงเรียกติดปากกันมาว่าวัดพระแก้ว กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478
วัดสองพี่น้อง (Wat Song Phi Nong)
สถานที่ตั้ง : อำเภอสรรคบุรี
ตั้งอยู่เลยวัดมหาธาตุไปประมาณ 300 เมตร ตามประวัติกล่าวว่า เจ้าอ้าย เจ้ายี่ เจ้าสาม เป็นพี่น้องกัน เจ้าสามยุยงให้เจ้าอ้ายและเจ้ายี่รบกันเพื่อแย่งราชสมบัติ เจ้าอ้ายและเจ้ายี่เสียชีวิตทั้งคู่ เจ้าสามจึงได้ครองเมืองและสร้างปรางค์แด่เจ้าอ้าย สร้างเจดีย์แด่เจ้ายี่ วัดมีปรางค์ 2 องค์ เป็นปรางค์สมัยลพบุรีองค์ใหญ่ด้านทิศตะวันออกค่อนข้างสมบูรณ์ มีลายปูนปั้นประดับประดางดงามมาก มีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากมีรากต้นไม้ใหญ่ชอนไชเข้าไปในฐานเจดีย์ ปัจจุบันไม้ดังกล่าวถูกตัดโค่นลงปรางค์องค์เล็กอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพทรุดโทรมสันนิษฐานว่าสร้างก่อนกรุงศรีอยุธยา 600 ปีมาแล้ว
วัดไกลกังวล หรือ เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม (Wat Klai Kangwon or Khao Saraphat Si Charoen Tham)
วัดสองพี่น้องสถานที่ตั้ง : อำเภอหันคา
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชี่ยน ห่างจากตัวเมืองชัยนาท 48 กิโลเมตร ใช้เส้นทางตามทางหลวง 3211 ถึงสี่แยกหันคา เลี้ยวซ้ายไป 4 กิโลเมตร จะเห็นวัดอยู่ทางขวามือ เลี้ยวขวาเข้าวัดไป 1.7 กิโลเมตร วัดไกลกังวลเป็นวัดโบราณสมัยลพบุรี แต่ต่อมาตกอยู่ในสภาพร้างได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2510 บนยอดเขาของวัดยังคงปรากฏซากการสร้างโบสถ์และรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ปรากฏอยู่ และมีการสร้างรั้วคอนกรีตรอบบริเวณเขตพื้นที่ของวัดยาวประมาณ 5,000 เมตร หากยืนอยู่บนยอดเขาแห่งนี้จะเห็นทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงาม ทุกปีช่วงหลังออกพรรษาจะมีงานประเพณีตักบาตรเทโว สถานที่ตั้ง : อำเภอหันคา
เป็นวัดโบราณ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชี่ยน ห่างจากตัวเมืองชัยนาท 38 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3211 กิโลเมตรที่ 3 สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 300 ปี ภายในพระอุโบสถซึ่งสร้างไว้กลางสระน้ำ มีพระประธาน คือ "หลวงพ่อโต" เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ ปั้นด้วยปูนสอ ประทับนั่งห้อยพระบาท สูง 4 เมตร 54 เซนติเมตร สันนิษฐานว่าระหว่างสร้างพระประธานองค์นี้ บ้านเมืองเกิดระส่ำระส่ายจากสงคราม เพราะเป็นพื้นที่ซึ่งกองทัพจากพม่าเดินทางผ่าน วัดกำหนดจัดงานนมัสการปิดทองสมโภชระหว่างเทศกาลวันเพ็ญเดือนสามและเทศกาลวันเพ็ญเดือนสิบสองเป็นประจำทุกปี อนุสาวรีย์ขุนสรรค์ (Khun San Statue)
สถานที่ตั้ง : อำเภอสรรคบุรี
ขุนสรรค์ "วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย" เป็นหนึ่งในผู้นำชาวบ้านบางระจันที่ต่อสู้กับพม่าด้วยความกล้าหาญเพื่อรักษาแผ่นดินไทยรบชนะพม่าถึง 7 ครั้ง เป็นไทยอาสาป้องกันชาติคนแรกของอำเภอสรรคบุรีเมื่อ 223 ปีก่อนในสมัยอยุธยา อนุสาวรีย์มีขนาดสูง 2.5 เมตร ตั้งอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี พิพิธภัณฑ์ ในจังหวัดชัยนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี (Chainat Muni National Museum)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระบรมธาตุวรวิหาร เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น ชั้นบนจัดแสดงพระพิมพ์สมัยต่างๆ ตั้งแต่สมัยทวาราวดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ชั้นล่างจัดแสดงพระพุทธรูปสังคโลก เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับ ตั้งแต่สมัยทวาราวดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ศิลปโบราณวัตถุที่จัดแสดงส่วนใหญ่ได้รับมอบจากท่านเจ้าคุณพระชัยนาทมุนี (นวม) สุทตฺโต อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นผู้รวบรวมเก็บรักษาและได้มอบให้กรมศิลปากร และในภายหลังต่อมากรมศิลปากรจึงตั้งชื่อพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี
เปิดให้ชม : ทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. เว้นวันจันทร์-วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เขื่อนเจ้าพระยา (Chao Phraya Dam)
เขื่อนเจ้าพระยา สถานที่ตั้ง : อำเภอสรรพยา
เป็นเขื่อนขนาดใหญ่สร้างเป็นแห่งแรกของประเทศ ตั้งอยู่ที่บริเวณคุ้งบางกระเบียน หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวง ลักษณะของเขื่อนมีความยาว 237.50 เมตร สูง 16.5 เมตร เขื่อนมีช่องระบาย 16 ช่อง มีประตูเรือติดกับเขื่อนด้านขวากว้าง 14 เมตร เป็นที่สำหรับเรือเล็กและเรือใหญ่สามารถผ่านไปได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท ได้เสร็จเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 เรือขนาดใหญ่สามารถผ่านเข้าออกได้ บริเวณเขื่อนมีความสวยงามตามธรรมชาติ ช่วงเดือนมกราคม จะมีฝูงนกเป็ดน้ำนับหมื่นตัวมาอาศัยหากินอยู่ในแม่น้ำบริเวณเหนือเขื่อน เขื่อนนี้ใช้ประโยชน์ทางด้านการชลประทาน การทดน้ำเพื่อการเกษตร โดยระบายน้ำจากแม่น้ำในภาคเหนือสู่ภาคกลางและอ่าวไทย และยังผลิตไฟฟ้าใช้ภายในจังหวัดด้วย สวนนกชัยนาท (Chainat Bird Park)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาพลอง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ ริมถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ก่อนถึงตัวเมือง 4 กิโลเมตร สวนนกชัยนาทมีกรงนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยปล่อยพันธุ์นกต่างๆ ให้อยู่อย่างธรรมชาติ นอกจากนั้นยังมีกรงนกขนาดกลางและขนาดเล็กอีก 63 กรง มีสวนหย่อม สวนงู สวนกระต่าย สวนสัตว์ป่าเช่น ละมั่ง เลียงผา กวางดาว เนื้อทราย มีศาลากลางน้ำ อาคารจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกและมีพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดเป็นปลาจากแม่น้ำเจ้าพระยาและยังมีผลิตภัณฑ์พื้นเมืองจำหน่ายเช่น แบบจำลองนก หัตถกรรมจักสานและส้มโอ ซึ่งหาซื้อได้ที่ร้านค้าภายในสวนนก
ฟาร์มจระเข้วัดสิงห์ หรือฟาร์มจระเข้วสันต์ (Wasan Crocodile Farm)
สวนนกชัยนาท สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ที่ 121 หมู่ 3 ตำบลมะขามเฒ่า จากอำเภอเมืองชัยนาท มาตามถนนสายชัยนาท-วัดสิงห์ (ทางหลวงหมายเลข 3183) กิโลเมตรที่ 24 ตั้งอยู่ทางซ้ายมือ ในฟาร์มจะมีสัตว์หลายชนิดเช่น จระเข้ เสือ กวางปลากระเบนนกชนิดต่าง ๆ ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5646 1104
สวนลิง (Monkeys at Wat Thammikawat)
สถานที่ตั้ง : อำเภอสรรคบุรี
ตั้งอยู่ในตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี บริเวณวัดธรรมิกาวาส (วัดค้างคาว) อยู่ห่างจากอำเภอเมืองชัยนาทไปทางใต้ประมาณ 38 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 311 (ชัยนาท–สิงห์บุรี) เป็นวัดที่มีป่ายางสูงสลับซับซ้อน มีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้บริเวณหน้าวัดมีแม่น้ำน้อยไหลผ่านทำให้บรรยากาศร่มรื่น

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร