จังหวัดชัยนาท, ชัยนาท, ข้อมูลจังหวัดชัยนาท, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดชัยนาท

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดชัยนาท
สวนนกชัยนาท จังหวัดชัยนาท ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ได้ย้ายจากสรรคบุรีในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ชัยนาทเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เคยใช้เป็นที่ตั้งทัพรับศึกพม่าหลายครั้งและมีชัยทุกครั้งไป จึงเป็นที่มาของชื่อเมืองชัยนาทแห่งนี้

ชัยนาทมีเนื้อที่ประมาณ 2,469 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอหันคา อำเภอมโนรมย์ อำเภอสรรคบุรี อำเภอสรรพยา อำเภอวัดสิงห์ อำเภอหนองมะโมงและอำเภอเนินขาม

อาณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสิงห์บุรี
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสิงห์บุรี
วัดมหาธาตุ
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดชัยนาทไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดสุพรรณบุรี 42 กม.
จังหวัดนครสวรรค์ 58 กม.
จังหวัดอุทัยธานี 60 กม.
จังหวัดสิงห์บุรี 97 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองชัยนาทไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอมโนรมย์ 14 กม.
อำเภอสรรพยา 21 กม.
อำเภอวัดสิงห์ 22 กม.
อำเภอสรรคบุรี 27 กม.
อำเภอหันคา 35 กม.
อำเภอหนองมะโมง 42 กม.
อำเภอเนินขาม 48 กม.
งานส้มโอชัยนาท (Chainat Pomelo Fair)
จัดขึ้นช่วง : ปลายเดือนสิงหาคม-ต้นเดือนกันยายน
ชัยนาทเป็นจังหวัดที่มีการปลูกส้มโอมากและมีรสชาติดี ส้มโอที่มีชื่อของชัยนาทคือ พันธุ์ขาวแตงกวา ซึ่งจะมี ผลกลม ผิวเรียบ เปลือกบาง รสหวานกรอบอมเปรี้ยวนิดๆ ไม่มีรสขม จัดขึ้นบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด กิจกรรมที่น่าสนใจคือการประกวดส้มโอ การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานทางราชการ การออกร้านจำหน่ายกิ่งพันธุ์และผลส้มโอของเกษตรกรชาวชัยนาท งานมหกรรมหุ่นฟางนกนานาชาติ จัดขึ้นช่วง: กุมภาพันธุ์ของทุกปี
สถานที่ : ศาลากลางจังหวัด

งานของดีและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท เป็นการนำฟางข้าวที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาประดิษฐ์เป็นรูปนกขนาดใหญ่หลายชนิด แล้วนำมาติดตั้งบนรถ จัดเป็นรูปขบวนแห่ไปตามถนน และจะมีการจัดประกวดบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด นอกจากนั้นยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและผลิตผลทางการเกษตร งานจัดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร