จังหวัดจันทบุรี, จันทบุรี, ข้อมูลจังหวัดจันทบุรี, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดจันทบุรี
ข้อมูลแนะนำจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดิน และในน้ำมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรโดยเฉพาะการเพาะปลูกผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาดและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ เช่น พริกไทยและยางพารา ส่วนบริเวณชายฝั่งก็มีทำการประมง จึงเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารทะเลนานาชนิด และในอีกแง่มุมหนึ่ง จันทบุรีคือศูนย์กลางธุรกิจด้านอัญมณีที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไปทั่วโลก เป็นแหล่งรวมช่างฝีมือในการเจียระไนอัญมณีและทำเครื่องประดับต่างๆ ทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง และมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมายทั้งศาสนสถาน โบราณสถานและโบราณวัตถุ จึงทำให้จันทบุรีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศในปัจจุบัน

จันทบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 245 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,338 ตารางกิโลเมตร จังหวัดจันทบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ อำเภอขลุง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอมะขาม อำเภอสอยดาว อำเภอนายายอาม อำเภอแก่งหางแมว และอำเภอเขาคิชฌกูฏ

อณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ อ่าวไทย
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดตราด และราชอาณาจักรกัมพูชา
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดระยอง
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดจันทบุรีไปจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดตราด 70 กม.
จังหวัดระยอง 110 กม.
จังหวัดชลบุรี 175 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองจันทบุรีไปอำเภอต่าง
อำเภอท่าใหม่ 11 กม.
อำเภอมะขาม 12 กม.
อำเภอขลุง 24 กม.
อำเภอแหลมสิงห์ 30 กม.
อำเภอเขาคิชฌกูฎ 30 กม.
อำเภอนายายอาม 42 กม.
อำเภอโป่งน้ำร้อน 42 กม.
อำเภอสอยดาว 72 กม.
อำเภอแก่งหางแมว 78 กม.
งานเทศกาลของดีเมืองจันท์วันผลไม้ ประเพณีชักพระบาท (Chak Phra Bat)
จัดขึ้นช่วง : เดือนเมษายน
จัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดตะปอนใหญ่ อำเภอขลุง เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมากว่า 100 ปีแล้ว ภายในงานมีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และมีการแข่งขันการชักเย่อเกวียน โดยมีม้วนภาพเขียนรอยพระพุทธบาทอยู่ตรงกลาง ช่วงกลางคืนมีมหรสพ
งานเทศกาลของดีเมืองจันท์วันผลไม้ (Chanthaburi Fruit Fair)
งานเทศกาลของดีเมืองจันท์วันผลไม้ จัดขึ้นช่วง : เดือนพฤษภาคม โดยมีระยะเวลาในการจัดงานนาน 1-2 สัปดาห์ จัดที่บริเวณสนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย โดยมีการประกวดรถประดับผลไม้ การประกวดธิดาชาวสวน การประกวดผลไม้ที่มีชื่อเสียงของภาคตะวันออก ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด ระกำ สละ กระท้อนพันธุ์ต่างๆ การประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน การออกร้านจำหน่ายอัญมณี และการออกร้านของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอื่นๆอีกมากมาย

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร