จังหวัดชลบุรี, ชลบุรี, ข้อมูลจังหวัดชลบุรี, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดชลบุรี

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดชลบุรี
ข้อมูลแนะนำจังหวัดชลบุรี
สวนนงนุช จังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรี หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า "เมืองชล" เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชายทะเลภาคตะวันออกของไทยที่มีชื่อเสียงมาช้านาน มีแหล่งเกษตรกรรมเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา รวมทั้งเป็นที่ตั้งท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง และแหล่งอุตสาหกรรมโรงงานที่สำคัญ ตามประวัติปรากฏหลักฐานว่า เมืองชลบุรีมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเป็นเมืองเล็ก ๆ หลายเมือง ได้แก่ เมืองบางทราย เมืองบางปลาสร้อย และเมืองบางพระ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รวบรวมเมืองดังกล่าวเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดชลบุรี เมืองชลบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 80 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 4,363 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอหนองใหญ่ อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ้านบึง อำเภอพานทอง อำเภอบ่อทอง อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอเกาะจันทร์ สำหรับพัทยา ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ และมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องมีการบริหารปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ เรียกว่า เมืองพัทยา โดยแยกออกจากการปกครองของอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประวัติความเป็นมา
เมืองชลบุรีเป็นเมืองที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเป็นเมืองเล็กๆ หลายเมือง ได้แก่ เมืองบางทราย เมืองบางปลาสร้อย และเมืองบางพระ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รวบรวมเมืองดังกล่าวเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดชลบุรี
อาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ
» ทิศใต้ : ติดกับจังหวัดระยอง
» ทิศตะวันออก : ติดกับจังหวัดจันทบุรี
» ทิศตะวันตก : ติดกับทะเลอ่าวไทย
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดชลบุรีไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 43 กม.
จังหวัดสมุทรปราการ 64 กม.
จังหวัดระยอง 98 กม.
จังหวัดตราด 234 กม.
จังหวัดจันทบุรี 164 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองขลบุรีไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอบ้านบึง 14 กม.
อำเภอพนัสนิคม 22 กม.
อำเภอพานทอง 24 กม.
อำเภอศรีราชา 24 กม.
อำเภอเกาะสีชัง 35 กม.
อำเภอบางละมุง และเมืองพัทยา 45 กม.
อำเภอหนองใหญ่ 51 กม.
อำเภอบ่อทอง 56 กม.
อำเภอสัตหีบ 86 กม.
ประเพณีวิ่งควาย งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดชลบุรี (The Annual Chon Buri Red Cross Fair)
จัดขึ้นช่วง : กลางเดือนเมษายน
เป็นงานประจำปีที่ชาวจังหวัดชลบุรีได้ร่วมกันจัดติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 โดยรวมงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์ และงานกาชาดไว้ด้วยกัน กิจกรรมของงานที่น่าสนใจประกอบไปด้วย ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงโขน ของกรมศิลปากร และการแสดงทางวัฒนธรรม นิทรรศการ และการออกร้าน ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนปลูกฝังคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป
งานประเพณีวิ่งควาย (The Buffalo Race)
จัดขึ้นช่วง : ตุลาคมของทุกปี ระหว่างวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ก่อนออกพรรษา 1 วัน
เป็นประเพณีเก่าแก่ของจังหวัดชลบุรี เริ่มต้นจากชาวบ้านในท้องที่ต่าง ๆ นำเวียนเทียมควายบรรทุกสินค้ามาจอดพักแถบบ้านท่าเกวียนในตัวเมืองชลบุรี ระหว่างนั้นได้นำควายมาวิ่งแข่งกันเพื่อความสนุกสนานจนกลายเป็นประเพณี โดยนอกจากจัดที่อำเภอเมืองแล้ว ยังมีการจัดที่อำเภอบ้านบึง อำเภอหนองใหญ่ ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ในวันงานชาวไร่ ชาวนาจะตกแต่งควายของตนอย่างสวยงาม และนำควายมาชุมนุมกันที่บริเวณสนามหน้าเมืองชลบุรี มีการแข่งขันวิ่งควาย ประกวดสุขภาพควาย ประกวดการตกแต่งควาย ประกวดนางงาม ที่เรียกกันว่า น้องนางบ้านนา เป็นต้น

งานประเพณีวันไหล พัทยา-นาเกลือและงานกองข้าวนาเกลือ (Wan Lai Pattaya Songkran Festival )
จัดขึ้นช่วง : วันที่ 18-20 เดือนเมษายน ของทุกปี
งานจัดขึ้น ณ บริเวณสวนสาธารณลานโพธิ์ นาเกลือ และวัดชัยมงคล พัทยาใต้ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ เช่น พิธีรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ ตื่นตาตื่นใจกับขบวนแห่วันไหล และการสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานของประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร