กิจกรรมน่าสนใจในจังหวัดลำพูน, กิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน, ข้อมูลกิจกรรมในจังหวัดลำพูน

กิจกรรม อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่ทา
กิจกรรมดูนก, สำรวจถ้ำ / เที่ยวน้ำตก, แค้มป์ปิ้ง / ชมทิวทัศน์, ดินป่า / ศึกษาธรรมชาติ
โทร.: 0 5351 9216-7
กิจกรรม อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
สถานที่ตั้ง : อำเภอลี้
กิจกรรมดูนก, สำรวจถ้ำ / เที่ยวน้ำตก, แค้มป์ปิ้ง / ชมทิวทัศน์, เดินป่า / ศึกษาธรรมชาติ, ล่องแก่ง /ล่องแพ, กิจกรรมปีนหน้าผา
โทร.: 0 5354 6336 (VoIP), 0 5351 8060
กิจกรรม ปั่นจักรยาน
ชมรมจักรยานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ชมรมจักรยานเทศบาลตำบลบ้านกลาง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
โทร.: 0 5309 0711, 0 5309 0712
ชมรมหนูรักจักรยาน ชมรมหนูรักจักรยาน
สถานที่ตั้ง : อำเภอป่าซาง
โทร.: 0 5355 7179
ชมรมปั่นจักรยานอำเภอบ้านโฮ่ง ชมรมปั่นจักรยานอำเภอบ้านโฮ่ง
สถานที่ตั้ง : อำเภอบ้านโฮ่ง
โทร.: 0 5359 1270, 0 5355 0831
ชมรมจักรยานเทศบาลตำบลอุโมงค์ ชมรมจักรยานเทศบาลตำบลอุโมงค์
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
โทร.: 0 5398 3234, 0 5398 2517
กิจกรรม ตกปลา
อ่างแม่ตีบ อ่างแม่ตีบ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
โทร.: 0 5351 0351
อ่างเก็บน้ำแม่หาด อ่างเก็บน้ำแม่หาด (อ่างเก็บน้ำป่าซางอ่อน)
สถานที่ตั้ง : ช่วงรอยต่อ อำเภอบ้านโฮ่ง - อำเภอลี้
โทร.: 08 7187 9854, 08 7913 8070
บ่อตกปลา  TG fishing บ่อตกปลา TG
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
โทร.: 08 6196 1292
โรงแรม: โรงแรมใน ลำพูน
อ่างเก็บน้ำแม่กึม อ่างเก็บน้ำแม่กึม
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่ทา
โทร.: 0 5324 8604, 0 5324 8607
อ่างเก็บน้ำแม่เส้า อ่างเก็บน้ำแม่เส้า
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่ทา
โทร.: 0 5324 8604, 0 5324 8607
   
นั่งรถรางเที่ยวเมือง / ชมประวัติศาสตร์
รถนำเที่ยว รถนำเที่ยว "ลำพูนเมืองบุญหลวงแห่งล้านนา"
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
โทร.: 0 5356 0906
อุโมงค์ขุนตาน อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่ทา
อุโมงค์ขุนตาน
โทร.: 0 5351 9216-7
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร