ร้านขายของที่ระลึกจังหวัดลำพูน, แหล่งซื้อของฝากจังหวัดลำพูน, สินค้าที่ระลึกของจังหวัดลำพูน

ขัวมุงท่าสิงห์
ขัวมุงท่าสิงห์
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
แหล่งทอผ้าบ้านหนองเงือก
แหล่งทอผ้าบ้านหนองเงือก
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายเวียงยอง
หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายเวียงยอง
สถานที่ตั้ง : อำเภอป่าซาง
ศิลปะและหัตถกรรม / สิ่งทอ
หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายเวียงยอง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
โทร.: 0 5356 0988, 0 5356 2605-6
โรงแรม : โรงแรมใน ลำพูน

แหล่งทอผ้าบ้านหนองเงือก
สถานที่ตั้ง : อำเภอป่าซาง
โทร.: 0 5355 7503, 08 9559 6805

กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านดอนหลวง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
โทร.: 0 5352 0528, 08 1961 8732

กลุ่มทอผ้าแม่ขนาด

สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่ทา
โทร.: 08 6186 8964, 08 1961 8741

มาลี ลำพูนผ้าฝ้ายและผ้าไหมยกดอก

สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
โทร.: 0 5359 6038, 0 5359 6199
ศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้าไหมยกดอกเพ็ญศิริ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
โทร.: 0 5353 7512-3

เพ็ญศิริผ้าไหมไทย
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
ศิลปะและหัตถกรรม, เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่งบ้าน
โทร.: 0 5351 0524

สงัด พรเพ็ญ แกะสลัก
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่ทา
โทร.: 0 5357 4664, 0 5357 4759

อุดมศิริผ้าฝ้าย
สถานที่ตั้ง : อำเภอป่าซาง
โทร.: 0 5352 1966, 0 5355 6242
สินค้าพื้นเมือง / ของฝากและของที่ระลึก
ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
โทร.: 0 5353 7338

กัลยาผ้าฝ้ายทอมือ
สถานที่ตั้ง : อำเภอป่าซาง
โทร.: 08 1960 5388, 0 5356 1975

ร้านคุ้มต้นแก้ว
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
โทร.: 08 1511 0075

ขัวมุงท่าสิงห์ (หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
โทร.: 0 5353 0064

ลำพูนผ้าไหมไทย
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
โทร.: 0 5351 0329

ร้านนันทนีย์บาติก
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
โทร.: 0 5352 1034
ร้านนันทขว้างลายคำ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
โทร.: 0 5352 1076, 0 5352 1330

ศูนย์รวมสินค้า OTOP และของฝากจากเมืองลำพูน
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
โทร.: 0 5355 3816

กลุ่มตัดเย็บผ้าฝ้าย
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
โทร.: 0 5350 0677

กลุ่มสตรีทอผ้าศรีเมืองยู้
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
โทร.: 0 5353 7512-3

สุรีย์
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
โทร.: 0 5352 1106

วี พี เอ็น คอลเลคชั่น
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
โทร.: 0 5351 1419
อื่นๆ
ป้าคำ แกะสลัก
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่ทา
ไม้แกะสลัก ของตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ไม้
โทร.: 0 5357 4772, 0 5357 4769
บ้านม้า ลำพูน (หมู่บ้านทำเฟอร์นิเจอร์)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
โทร.: 08 9560 8279
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร