สถานที่ท่องเที่ยวในปาย, แหล่งท่องเที่ยวปาย, ที่เที่ยวอำเภอปาย, ปาย

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอปาย
อำเภอปายเป็นอำเภอเล็กๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน หรือประมาณ 5 ชั่วโมงจากจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอปายยังคงความเป็นธรรมชาติอันสมบูรณ์และงดงาม อีกทั้งยังมีการอยู่รวมกันของชาวเขาชนเผ่าต่างๆ ทำให้อำเภอปายเป็นอำเภอยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องด้วยมีอากาศที่เย็นสบายและมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย จึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวในภาคเหนือ

สำหรับที่พักในอำเภอปาย มีอยู่แทบจะทุกพื้นที่ แต่ถ้านักท่องเที่ยวต้องการมาพักผ่อนที่นี่ แนะนำให้ทำการสำรองห้องพักล่วงหน้าเนื่องจากอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นจำนวนมาก สะพานประวัติศาสตร์ ท่าปาย
สะพานประวัติศาสตร์ ท่าปาย
สะพานประวัติศาสตร์ ท่าปาย
สถานที่ตั้ง : อำเภอปาย
"สะพานประวัติศาสตร์ ท่าปาย" ที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อพ.ศ. 2485 ขณะที่ญี่ปุ่นเรือง อำนาจอยู่ในประเทศไทย ทหารญี่ปุ่นใช้อำเภอปายเป็นเส้นทางขนส่งจากเชียงใหม่ไปยังพม่า สะพานแห่งนี้เป็นเส้น ทางลำเลียงกำลังพลและอาวุธสู่พม่าเช่นเดียวกับสะพาน ข้ามแม่น้ำแควที่กาญจนบุรี สะพาน ประวัติศาสตร์จึงเป็นสิ่ง ที่หลงเหลืออยู่หลังสงคราม โชคดีที่เมื่อครั้งเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อ 3 ปีก่อน น้ำไม่ได้ พัดพาหรือทำลายหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์แห่งนี้ลงไป ใน อดีตสะพานแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นเส้นทางการเดินทางของประชาชนทั่วไป กระทั่งสะพานนี้ ทรุดโทรมลงจนไม่สามารถเดินข้ามได้อีกแล้ว จึงได้มีการสร้างสะพานคอนกรีตใหม่ข้างๆสะพานเดิม
วัดน้ำฮู
สถานที่ตั้ง : อำเภอปาย
ห่างจากตลาดปายไปประมาณ 3 กิโลเมตร วัดน้ำฮูเป็นสถานที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ "หลวงพ่ออุ่นเมือง" เป็นพระพุทธรูปสิงห์สาม ปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 24 นิ้วและฐานสูง 30 นิ้ว ภายในเศียรกลวงมี น้ำขังอยู่ตลอดเวลา ซึ่งชาวเมืองเชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์
วัดกลาง
สถานที่ตั้ง : อำเภอปาย
วัดกลาง ตำบลเวียงใต้ มีพระเจดีย์องค์ใหญ่ ศิลปะไทยใหญ่แท้ ประดิษฐานอยู่กลางลานวัดและมีเจดีย์ทรงมอญรายล้อมโดยรอบ ใต้เจดีย์ทำเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวัน เหนือฐานเจดีย์องค์ใหญ่เป็นมณฑปยอดมงกุฎ การเดินทางไปวัดกลาง วัดกลางอยู่ติดกับท่ารถเปรมประชา (ท่ารถปาย) ซึ่งอยูในถนนคนเดิน อ.ปาย ในบริเวณวัดไม่มีที่จอดรถ นักท่องเที่ยวสามารถ จอดรถได้ที่วัดหลวง และเดินเที่ยวในถนนคนเดิน และวัดกลาง ซึ่งมีระยะทางไม่ห่างกันมาก
เจดีย์พระธาตุแม่เย็น
สถานที่ตั้ง : อำเภอปาย
เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่พระครูกิตตินำมาจากวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ บานประตูและหน้าต่างของโบสถ์สลัก เป็นลวดลายปูนปั้นสวยงาม และยังมีพระคัมภีร์โบราณค้นพบในถ้ำผาแดงริมฝั่งแม่น้ำสาละวินเมื่อปี พ.ศ. 2511 จารึกประวัติ ศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของล้านนากับพม่า
น้ำตกหมอแปง
สถานที่ตั้ง : อำเภอปาย
ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอปายประมาณ 9 กิโลเมตร สามารถเข้าถึงโดยรถยนต์ได้ เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีความสวยงามรอบๆ น้ำตกเป็นป่าไม้ที่ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน มีหมู่บ้านชาวเขาเผามูเซอแดงอยู่บริเวณใกล้เคียงรอบน้ำตก
โป่งน้ำร้อนท่าปาย
สถานที่ตั้ง : อำเภอปาย
ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานห้วยน้ำดัง เป็นน้ำพุร้อนห่างจากเส้นถนนทางหลวง 1095 ไปประมาณ 87 กิโลเมตร บ่อบ้ำพุร้อนอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 80 องศาเซลเซียส สภาพของโป่งน้ำร้อนเป็นบ่อน้ำร้อนน้ำกำลังเดือนเป็นฟองๆ และมีหมอกควันปกคลุมพื้นที่ นอกนั้นมีลักษณะเป็นน้ำผุดบางจุด ภายในบริเวณอนุญาตให้ตั้งเต็นท์พักแรมได้แต่ ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีน้ำพุร้อนในเขตอำเภอปายอีกมากมาย ได้แก่ น้ำพุร้อนเมือง แปงในตำบลเมืองแปง, โป่งร้อนในตำบลแม่ฮี้และน้ำพุโป่งเดือดในตำบลทุ่งยาว
หมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอ
สถานที่ตั้ง : อำเภอปาย
เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าลีซอ ที่อยู่ห่างจากตัวอำเภอปายประมาณ 30 กิโลเมตร สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปพร้อมกับความ เพลิดเพลินของการล่องเรือตามลำน้ำไปยังหมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอ ซึ่งใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมงหรืออีกทางคือการเดินท่องป่าไปบน หลังช้าง ที่จะให้ความสนุกสนานไปแบบธรรมชาติตามป่าเขา ซึ่งการเดินทางใดก็ตามจะพบกับความมีเสน่ห์และความสวยงามของธรรม ชาติที่อาจสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชม นอกจากนี้ยังมีโรงแรม ที่พักและรีสอร์ทมากมาย พร้อมทั้งการให้บริการจากบริษัทตัวแทน ท่องเที่ยวในแม่ฮ่องสอน
บ้านรักไทย
บ้านรักไทย
บ้านรักไทย
สถานที่ตั้ง : อำเภอปาย
ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 44 กิโลเมตร อยู่ใกล้กับน้ำตกผาเสื่อซึ่งติดกับประเทศพม่า เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานอดีต ทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) "ก๊กมินตั๊ง" บ้านรักไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของชาและทิวทัศน์ของหมู่บ้านที่โอบ ล้อมไปด้วยทิวเขา นักท่องเที่ยวสามารถดูการปลูกชา วิธีการเก็บเกี่ยวและการทำให้ชาอร่อยได้นาน ซึ่งจะมีการจัดงานประจำปีในทุก ช่วงของเดือนกุมภาพันธ์
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง
สถานที่ตั้ง : อำเภอปาย
อยู่ที่บ้านแม่เย็น ตำบลแม่ฮี้ จะมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอปายโดยทั่วถึงช่วงเวลาที่เครื่องบินลง เจดีย์นี้จะเป็นเครื่องหมายว่าได้เข้าถึงปายแล้ว
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร