จังหวัดนครนายก, นครนายก, ข้อมูลจังหวัดนครนายก, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดนครนายก

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครนายก
ข้อมูลแนะนำจังหวัดนครนายก
จังหวัดนครนายก เป็นเมืองที่มีขนาดไม่ใหญ่เงียบสงบเหมาะกับการอยู่อาศัยและท่องเที่ยวพักผ่อน เป็นเมืองในฝันใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมรวมถึงมีกิจกรรมที่สามารถทำได้ทั้งครอบครัวจังหวัดนครนายกมีเนื้อที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,326,250 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบอยู่ในหุบเขาตอนเหนือ ทางตะวันออกเป็นเนินสูงและป่าเขาติดต่อกับเขาดงพญาเย็น ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม ภูเขาที่สำคัญคือเขาใหญ่ เขาเขียว เขาชะโงกและเขานางรองเป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง
อาณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมา
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดปราจีนบุรี
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดปทุมธานี
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดนครนายกไปจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดปราจีนบุรี 29 กม.
จังหวัดสระบุรี 58 กม.
จังหวัดปทุมธานี 101 กม.
จังหวัดฉะเชิงเทรา 189 กม.
จังหวัดนครราชสีมา 213 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองนครนายกไปอำเภอต่างๆ
อำเภอปากพลี 9 กม.
อำเภอบ้านนา 17 กม.
อำเภอองครักษ์ 32 กม.
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับและของดีอำเภอองครักษ์ (Ongkharak Ornamental Plants and Flowers Fair)
จัดขึ้นช่วง : เดือนกุมภาพันธ์
ตลอดแนวถนนที่ขนานไปกับคลอง 15 ยาวกว่า 8 กิโลเมตรของหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ ถูกจับจองจากชาวสวนดอกไม้ที่จัดวางพรรณไม้หลากสีนานาชนิดที่สวยงามชื่นตาชื่นใจเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งช็อปปิ้งไม้ดอกไม้ประดับแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
งานวันมะปรางหวานและของดีนครนายก (Sweet Plum Mango and Nakhon Nayok Products Fair)
จัดขึ้นช่วง : เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปี
วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อแนะนำเผยแพร่มะปรางหวาน ผลิตผลทางการเกษตรและสินค้าหัตถกรรม ในงานจะมีการประกวดขบวนแห่ผลิตผลทางการเกษตร ประกวดมะปรางและพืชผลทางการเกษตร
งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ (Tak Bat Thewo Rohana Fair)
จัดขึ้นช่วง : วันออกพรรษาของทุกปี
จุดประสงค์ของการจัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้พระผู้ใหญ่สามารถว่ากล่าวตักเตือนพระผู้น้อยได้และพระผู้มีอาวุโสน้อยก็สามารถกล่าวข้อไม่ดีของพระผู้ใหญ่ได้เช่นกัน ถือว่าเป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นวิธีคอยสังวรของพระภิกษุ
งานประเพณีสารทไทยและแข่งเรือยาวประเพณี (Thai Merit Making & Long boat Racing Festival)
จัดขึ้นช่วง :เดือนตุลาคม ของทุกปี
บริเวณวัดทวีพูลรังสรรค์ อำเภอองครักษ์และจัดให้มีการประกวดการกวนกระยาสารทและแข่งขันเรือยาว

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร