สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก, ที่เที่ยวจังหวัดนครนายก

สถานทีท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก
ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน (Shrine of Chao Pho Khun Dan)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่บนชะง่อนหินเขาชะโงกตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีประชาชนเคารพนับถือมากวีรกรรมของท่านคือ การต่อต้านเขมรที่แปรพักตร์ เมื่อปี พ.ศ.2130 และในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นนำกำลังพลไปตั้งหลักที่เขาชะโงกและได้รื้อศาลเจ้าพ่อขุนด่านเจ้าพ่อขุนด่านได้ทรงแสดงอภินิหารทำให้ทหารญี่ปุ่นล้มตายเป็นจำนวนมาก สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นเมืองโบราณราวพุทธศตวรรษที่ 14-16 สมัยขอมมีอำนาจ มีแนวกำแพงเป็นเนินดินและคูเมืองปรากฏอยู่ชาวบ้านเรียกว่าสันคูเมือง ภายในบริเวณนี้มีการขุดค้นพบภาชนะดินเผา ลูกปัด พระพิมพ์และซากสิ่งก่อสร้างต่างๆ มากมาย แต่เดิมเรียกว่าเมืองลับแล ภายหลังเรียกกันว่า ดงละคร
ศาสนสถาน (Religious Site)
วัดพราหมณีหรือวัดหลวงพ่อปากแดง ( Wat Phramanee )
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
วัดพราหมณีมีพระประธานศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่เคารพนับถือกันอย่างกว้างขวาง มีชื่อว่าหลวงพ่อปากแดง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ สร้างด้วยโลหะสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 49 นิ้ว สูง 1 เมตร เป็นศิลปะสมัยล้านช้าง จีวรเป็นลายดอกพิกุล พระโอษฐ์แย้มทาสีแดงเห็นชัด
ศาสหลักเมืองนครนายก (City Pillar Shrine)
ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ศาลหลักเมืองเดิมเป็นเสาไม้ยาวประมาณ 1 เมตรเศษ ปลายเสาแกะสลักเป็นรูปดอกบัวตั้งอยู่บริเวณกำแพงเมืองเก่า ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณบ้านพักผู้ช่วยที่ดินจังหวัดและศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ต่อมาประมาณปีพ.ศ. 2453 ทางราชการเห็นว่าศาลหลักเมืองเดิมชำรุดมากจึงได้ย้ายหลักเมืองไปประดิษฐานที่ตึกแดงในโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดคือ โรงเรียนศรีนครนายกภายหลังได้ย้ายไปที่บริเวณศาลาประชาคมเทศบาลเมืองนครนายก โดยสร้างเป็นศาลาจตุรมุขเพื่อความสง่างามและเป็นมงคลคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครนายก
พระพุทธฉายหรือวัดพระฉาย (Phra Phutthachai or Wat Phra Chai)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมความพิเศษและความสวยงามของภาพศิลปะบนหินบริเวณผนังถ้ำ ซึ่งมีการเขียนภาพรูปพระสงฆ์ในท่ายืนอย่างประณีตพร้อมการลงสีสันเสมือนจริงไว้
หลวงพ่อเศียรนครหรือวัดบุญนาค (Luang Pho Siannakhon)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ประดิษฐานอยู่ ณ วัดบุญนาครักขิตาราม (วัดต่ำ) ตำบลนครนายก เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดนครนายกให้ความเคารพศรัทธา พิพิธภัณฑ์ทหาร อาคาร จปร.100 ปี (The 100-Year Royal Military Academy Museum)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
มีการจัดแสดง เรื่องราวเกี่ยวกับกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแต่ละยุค โดยแบ่งออกเป็น 3 ชั้นเป็นชั้นสูงสุดจัดแสดง พระบรมรูปหุ่นเรซินรัชกาลที่ 5 ในฉลองพระองค์ชุดจอมพลทหารบกพร้อมพระราชประวัติย่อ ชั้นที่ 2 จัดแสดงผลงานเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งเกียรติประวัติของศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นที่ 1 จัดเป็นห้องบรรยายสรุปกิจการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยระบบมัลติมีเดีย
เปิดให้เข้าชม : ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.
ตลาด (Market)
ศูนย์ไม้ดอก ไม้ประดับ (Ongkharak Plant Market)
สถานที่ตั้ง : อำเภอองครักษ์
ตั้งอยู่ที่คลอง 15 เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์พืชทั้งไม้ดอก ไม้ประดับต่างๆ ซึ่งนับว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนักท่องเที่ยวสามารถแวะชมและเลือกหาซื้อได้ในราคาขายส่ง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (Khao Yai National Park)
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สถานที่ตั้ง : อำเภอปากพลี
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีเนื้อที่ปกคลุม 2,168 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้าและป่ารุ่นหรือป่าเหล่า ป่าดงดิบชื้น ลักษณะป่าชนิดนี้เป็นป่าที่อยู่ในระดับความสูง 400-1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล พืชพรรณมี 3,000 ชนิด, นก 250 ชนิดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 67 ชนิด ซึ่งได้แก่ ช้าง เสือ ชะนี กวางและหมูป่า พบอยู่ตามทุ่งหญ้ากว้างทั่วๆ ไป น้ำตกสาริกา (Sarika Waterfall)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่สายน้ำไหลตกจากหน้าผาเป็นทอดๆ ถึง 9 ชั้น ผาที่สูงที่สุดประมาณ 200 เมตร บริเวณด้านล่างของน้ำตกมีบริการห้องอาบน้ำและห้องสุขาแยกชาย-หญิง มีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกหากขับรถไปเองจะมีป้ายบอกทางตลอด มีบ้านพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก, ร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกภายในบริเวณน้ำตก โรงแรมใน นครนายก
น้ำตกนางรอง (Nang Rong Waterfall)
น้ำตกนางรอง สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
น้ำตกนางรอง เป็นน้ำตกในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองห่างจากตัวเมืองไปทาง ทิศตะวันออกประมาณ 20 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 3049 ทางลาดยางตลอดสาย จากตัวเมืองมีรถประจำทางสายนครนายก-นางรอง วิ่งวันละหลายเที่ยว เป็นน้ำตกที่ลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ ไม่สูงนักแต่ละชั้นมีอ่างเก็บน้ำขนาดย่อมเหมาะสำหรับลงเล่นน้ำเป็นน้ำตกขนาดกลางที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัด บริเวณด้านล่างของน้ำตกมีห้องอาบน้ำและห้องสุขาบริการ
น้ำตกลานรักหรือน้ำตกตาดหินกอง (Namtok Lan Rak or Namtok Tat Hin Kong)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
น้ำตกซึ่งเกิดจากสายธารเล็กๆ ไหลผ่านลานหินในช่วงสุดท้ายและไหลพุ่งเป็นทางยาวผ่านที่กว้างเลียบตรงเชิงเขาเตี้ย ๆ สวยงาม และแปลกตาไปจากน้ำตกแห่งอื่นๆ ช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนจะมีน้ำมากที่สุดเหมาะที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว
ท่องไพรเขาใหญ่-นครนายก (Nakhon Nayok-Khao Yai Jungle Treks)
สถานที่ตั้ง : อำเภอปากพลี
จัดในช่วงเดือนธันวาคม-มิถุนายน ของทุกปี (กิจกรรมนี้งดในช่วงฤดูฝน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อศึกษา ธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนให้นักท่องเที่ยวเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

เส้นทางท่องไพรเขาใหญ่-นครนายก มี 3 เส้นทางดังนี้:
สำหรับเส้นทางในการเดินป่า ท่องไพรที่ทางจังหวัดนครนายกจัดขึ้น มีด้วยกัน 4 เส้นทางเริ่มต้นจากน้ำตกนางรอง โดยใช้เส้นทางในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และใกล้เคียงเป็นหลัก

เส้นทางที่ 1 น้ำตกนางรอง-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผ่านน้ำตกไทรยองหิน น้ำตกเหวมหศักดิ์ น้ำตกนางนอน น้ำตกตาดตาโม่ง น้ำตกตาดตาคง น้ำตกตาดตาภู่ น้ำตกมะนาว ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 วัน 2 คืนตลอดเส้นทางผ่านแนวธรรมชาติที่งดงามซึ่งท่านจะได้เห็นวิวของน้ำตก ดอกกล้วยไม้ป่า สัตว์ป่าที่ออกมาหากินบริเวณใกล้กับเส้นทาง เช่น กวาง นก ลิง เป็นต้น

เส้นทางที่ 2 น้ำตกนางรอง-น้ำตกแม่ปล้อง เดินไปตามลำคลองวังตะไคร้ ห้วยสมพุงใหญ่ ผ่านชายหาดแก่งหินและลานหิน จนถึงน้ำตกแม่ปล้อง ระยะทางไป-กลับ 16 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางที่ 3  น้ำตกนางรอง-น้ำตกไทรยองหิน-คลองร่วม-เขาทะโมน เดินลัดเลาะไปตามลำคลองนางรอง ผ่านกลุ่มน้ำตกไทรยองหิน ถ้ำค้างคาว คลองร่วม เดินลงทางเขาทะโมน ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 วัน 1 คืน หรือไป-กลับ ภายใน 1 วัน

ทางจังหวัดนครนายกจะจัดคนนำทางและลูกหาบให้ นอกจากนี้ยังมีเต็นท์ เปลและถุงนอนฯลฯ ไว้บริการให้เช่าด้วย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานจังหวัดนครนายก โทร. 0 3731 1273

น้ำตกเหวนรก (Heo Na Rok Waterfall)
น้ำตกเหวนรก สถานที่ตั้ง : อำเภอปากพลี
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสูงที่สุดอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นแรกสูงประมาณ 60 เมตร เมื่อน้ำไหลผ่านหน้าผาชั้นนี้จะพุ่งไหลลงสู่หน้าผาชั้นที่ 2 และ 3 ที่อยู่ถัดลงไปใกล้ๆ กันในลักษณะการไหลตก 90 องศา รวมความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เมตร และเป็นจุดที่มีช้างตกไปตายบ่อยครั้งอย่างน้อย 1 ตัวต่อปี

การเดินทาง
โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางดอนเมือง - หินกอง เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 33 เป็นเส้นทางไปสี่แยกเนินหอมหรือใช้ถนนรังสิตขับไปทางจังหวัดนครนายกถึงสี่ยแกเนินหอมแล้วจึงเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 3077 ซึ่งเป็นเส้นทางไปน้ำตกเหวนรก

โดยรถประจำทาง สถานีขนส่งหมอชิต (ถนนกำแพงเพชร2) มีบริษัทรถประจำทางทางหลายบริษัทเปิดให้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ-ปราจีน ลงที่สถานีสี่แยกนเรศศวร หลังจากนั้นต่อรถสองแถวเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วังตะไคร้ (Wang Takhrai)
วังตะไคร้ สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ที่ตำบลหินตั้ง ใกล้กับน้ำตกนางรอง น้ำตกวังตะไคร้เป็นของกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิจ และหม่อมราชวงศ์หญิงพันธุ์ทิพย์บริพัตร เป็นอุทยานที่ได้รับการตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ใน เนื้อที่ 1,500 ไร่ มีถนนให้นำรถยนต์เข้าชมในบริเวณได้ เหมาะแก่การเล่นน้ำ มีที่พักและที่ตั้งแคมป์
ล่องแก่งแม่น้ำนครนายก (Rafting in Nakhon Nayok River)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
แม่น้ำนครนายก มีต้นกำเนิดจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เกิดจากลำธารหลายสายมารวมตัวกันเช่น คลองตะไคร้ คลองนางรอง คลองท่าด่าน เมื่อรวมตัวกันเป็นแม่น้ำไหลผ่านนครนายก ไปรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรี เป็นแม่น้ำบางปะกงไหลลงสู่อ่าวไทยและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ การจัดระดับความยากของแก่งสามารถแบ่งได้เป็น 6 ระดับ เริ่มจากระดับง่ายๆ คือ 1 จนถึงระดับ 6

เส้นทางล่องแก่ง:
ล่องแก่งแม่น้ำนครนายก ล่องแก่งแพยาง ระยะทาง 6 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
ล่องแก่งแพยาง ระยะทาง 8 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง
ล่องแก่งแพยาง ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ล่องแก่งแพยาง ระยะทาง 12 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง
ล่องแก่งแพยาง พร้อม กิจกรรมล่องแก่งแรลลี่เกมส์ 5 ฐาน (เป็นบริการเสริม)

กิจกรรมเดินป่า (Trekking)
สถานที่ตั้ง : อำเภอปากพลี
มีคู่มือการเดินทางพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ให้บริการเช่น เต้นท์ ถึงนอน ในราคาประหยัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานจังหวัดนครนายก 0 3731 1273
กิจกรรมท่องเที่ยวที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (Activities in the Academy)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ที่ตำบลพรหมณี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 14 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางองครักษ์ประมาณ 75 กิโลเมตร บริเวณโรงเรียนติดกับเขาชะโงก มีพื้นที่ประมาณ 19,290 ไร่ เป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่ผู้ที่จะรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรแห่งกองทัพไทย ภายในมีสถานที่น่าสนใจหลายแห่งและมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินและสนุกสนานเหมาะแก่การมาเที่ยวกันแบบครอบครัวและกิจกรรมผจญภัย อาทิเดินป่าเขาชะโงก เดินป่าผจญภัย เดินป่าเชิงอนุรักษ์ กระโดดหอสูง 34 ฟุต โรยตัว ฝึกผู้นำหน่วย เข้าฐานทดสอบกำลังใจ กิจกรรมกีฬาอาทิ เลื่อนข้ามน้ำ พายเรือคะยัค ปันจักรยานน้ำ ปั้นจักรยานท่องเที่ยว ยิงปืน ปืนแสงเลเซอร์ ปืนเพนท์บอล กิจกรรมนันทนาการอาทิ วอล์กแรลลี่ แคมป์ไฟ นักท่องเที่ยวควรติดต่อศูนย์บริการท่องเที่ยว โรงเรียนนายร้อย จปร. ก่อนเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมท่องเที่ยวภายในบริเวณโรงเรียน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สมาคมแม่บ้านทหาร 0 3739 3010-5 ต่อ 62961-2
การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ-อ่างทองผ่านเส้นทางกรุงเทพฯองครักษ์ รวมระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (Phra Chulachomklao Royal Military Academy)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
โรงเรียนฝึกทหาร นายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้การศึกษาเเก่ผู้ที่จะรับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพไทยมีพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่ นอกจาก ส่วนที่เป็นอาคารเีรียนเเละกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ ที่เป็นอาคารรูปทรงสวยงามยังมีสถานที่น่าสนใจภายในโรงเรียนนายร้อย จปร.ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลาวงกลม หรือศาลาลม จอมพลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ อาคารพิพิธภัณฑ์โรงเรียนนายร้อย จปร.100 และศาลเจ้าพ่อขุนด่าน

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร