สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม, ที่เที่ยวจังหวัดนครปฐม


สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดนครปฐม
เนินธรรมศาลา (Neun Dhamma Sala)
วัดไร่ขิง สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่ที่วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ไปทางตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร อยู่ทางด้านใต้ของถนนสายเพชรเกษม มีสภาพเป็นเนินเข้าไป ด้านในเป็นโพรงซึ่งเชื่อว่าเป็นอุโมงค์จากวัดพระเมรุมาถึงวัดธรรมศาลา เล่าลือกันว่าภายในอุโมงค์มีขุมทรัพย์เช่น ถ้วยโถโอชาม แต่ไม่สามารถที่จะนำออกมาได้เนื่องจากมีปู่โสมเฝ้าทรัพย์
ศาสนสถาน (Religious Site)
วัดดอนยายหอม (Wat Don Yai Hom)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนยายหอม ซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า "วัดโคกยายหอม" มีโบราณสถานที่เก่าแก่คือ "เนินพระ" ซึ่งวัดตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม เป็นวัดเก่าทรุดโทรมเกือบเป็นวัดร้าง สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ในวัดพระประโทณเจดีย์ ตำบลพระประโทนอยู่ห่างจากพระปฐมเจดีย์ไปตามถนนเพชรเกษมทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร รูปทรงเดิมของพระประโทณเจดีย์ เป็นทรงโอคว่ำตามลักษณะของเจดีย์สมัยทวารวดี เนื่องจากวัดพระประโทณตั้งอยู่กลางเมืองโบราณนครชัยศรี ในบริเวณมีการขุดพบโบราณวัตถุเป็นจำนวนมากเช่น พระพุทธรูป เศียรพระพุทธรูปปูนปั้น พระดินเผา รวมทั้งโลหะสำริดรูปพญาครุฑเหยียบนาค รัชกาลที่ 6 ทรงใช้เป็นเครื่องหมายราชการของพระองค์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2396 โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างครอบพระเจดีย์องค์เดิม ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่มีฐานแบบโอคว่ำและมียอดปรางค์อยู่ข้างบน สันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 4 เนื่องจากรูปร่างของเจดีย์แบบโอคว่ำ มีลักษณะคล้ายกับสาญจีเจดีย์ในอินเดีย ซึ่งสร้างสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชมีความสูงจากพื้นดินถึงยอดมงกุฎ 3 เส้น 1 คืบ 10 นิ้ว (หรือประมาณ 120.5 เมตร) ฐานวัดโดยรอบได้ 5 เส้น 17 วา 3 ศอก (หรือประมาณ 233 เมตร) ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ทรงบูรณะวัดพระปฐมเจดีย์ให้สง่างามมากขึ้นและถือว่าวัดพระปฐมเจดีย์เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6 ซึ่งมีงานประเพณีนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ที่จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม บริเวณสวนอนันทอุทยาน ตำบลห้วยจระเข้ ห่างจากพระปฐมเจดีย์ไปทางทิศใต้ไม่ไกลนัก วัดนี้ปัจจุบันเป็นวัดร้าง สภาพที่เห็นเหลือแต่ซากเนินใหญ่ปรากฏอยู่เนินหนึ่ง วัตถุที่ค้นพบบริเวณนี้มีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ พระกร พระเพลา พระหัตถ์ของพระพุทธรูปศิลา เทพยักษ์ เทพสิงห์ดอกบัวลวดลายประดับ องค์พระเจดีย์ที่หักพังลงบางส่วนนำไปไว้ในพิพิธภัณฑ์องค์พระปฐมเจดีย์ บางส่วนไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร พุทธมณฑล
พุทธมณฑล (Phutta Monthon or Buddhist Mandala)
สถานที่ตั้ง : อำเภอสามพราน
เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาตั้งอยู่ที่ตำบลศาลายามีพื้นที่ประมาณ 2,500 ไร่ พุทธมณฑลเป็นสถานที่ซึ่งรัฐบาลและประชาชนชาวไทยร่วมใจกันจัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2500 เนื่องในโอกาสที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาได้ถึง 2,500 ปี บริเวณจุดศูนย์กลางของพุทธมณฑลเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา เป็นพระประธานของพุทธมณฑลมีความสูง 2,500 กระเบียด (ประมาณ 15.875 เมตร) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามว่า "พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์" รอบองค์พระประธานเป็นสถานที่จำลองของสังเวชนียสถาน 4 ตำบลคือ ตำบลอันเป็นที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนาและเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

นอกจากนี้ยังมีศาสนสถานที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่พระวิหารพุทธมณฑล ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชและที่พำนักสงฆ์อาคันตุกะ หอประชุมทางกิจการพระพุทธศาสนา ศาลาปฏิบัติกรรมฐาน พิพิธภัณฑ์ทางพุทธศาสนาหอสมุดพระพุทธศาสนา สวนไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ ในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีในวันสำคัญทางศาสนาอาทิ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา เป็นต้น

สถานที่ตั้ง : อำเภอสามพราน
ตั้งอยู่ที่ตำบลไร่ขิง ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 32 กิโลเมตร เป็นวัดราษฎร์สร้างเมื่อ พ.ศ. 2334 โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) ตั้งชื่อวัดตามชื่อตำบล เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้อัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดศาลาปูนมาประดิษฐานไว้ที่วัดไร่ขิงด้วย ปัจจุบันชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อวัดไร่ขิง" เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 4 ศอก 2 นิ้วเศษ สูง 4 ศอก 16 นิ้วเศษ พุทธลักษณะเป็นสมัยเชียงแสน สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสมัยไทยล้านนาและล้านช้าง ตามตำนานเล่าว่าลอยน้ำมาและอัญเชิญขึ้นไว้ที่วัดศาลาปูน พระราชวังสนามจันทร์ พระราชวังสนามจันทร์ (Sanam Chan Palace)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ในตัวเมือง ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 888 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา พระราชวังแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น อันได้แก่ พระที่นั่งพิมานปฐม พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี, พระที่นั่งวัชรีรมยา, พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์, พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์, พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ พระตำหนักทับแก้ว พระตำหนักทับขวัญ, เทวาลัยคเณศวร์, อนุสาวรีย์ย่าเหล, เรือนพระธเนศวร และอนุเสาวรีย์รัชกาลที่ 6

นอกจากนี้ ภายในพระราชวังสนามจันทร์ยังมีบ้านพักข้าราชบริพารทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในที่ตามเสด็จ บ้านพักเหล่านี้ บางหลังก็ชำรุดทรุดโทรม แต่หลายหลังยังอยู่ในสภาพดีที่เห็นได้ก็คือ บ้านพักเจ้าพระยารามราฆพ ผู้สำเร็จราชการมหาดเล็กซึ่งครั้งนั้นเรียกว่า "ทับเจริญ" ปัจจุบันนี้ได้ใช้เป็นสถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ (National Museum of Phra Pathom Chedi)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ ด้านทิศใต้เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น โบราณวัตถุที่รวบรวมได้ในระยะแรก ได้ถูกนำมาเก็บรักษาไว้ที่ระเบียงคตรอบองค์พระปฐมเจดีย์ กระทั่งปี พ.ศ. 2454 จึงได้ย้ายไปไว้ในวิหารตรงข้ามพระอุโบสถ ซึ่งต่อมาเรียกว่าพระปฐมเจดีย์พิพิธภัณฑสถาน (ปัจจุบันยังคงเป็นพิพิธภัณฑสถานในความดูแลของวัดพระปฐมเจดีย์) พ.ศ. 2477 ได้ยกฐานะเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในความดูแลของกรมศิลปากร และเมื่อจำนวนโบราณวัตถุเพิ่มมากขึ้น อาคารหลังเดิมคับแคบ ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 กรมศิลปากรได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานหลังปัจจุบันขึ้นและเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุจากหลังเดิมมาจัดแสดงไว้ที่นี่ โดยโบราณวัตถุส่วนใหญ่เป็นหลักฐานในวัฒนธรรมทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 12-16) การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 3 ส่วนส่วนแรกจัดเเสดงเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของจังหวัดนครปฐมและประวัติความเป็นมา ส่วนที่ 2 จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวด้านศาสนาและความเชื่อของชุมชนทวารวดีที่นครปฐมสะท้อนผ่านงานศิลปกรรมประเภทต่างๆ ส่วนสุดท้ายจัดเเสดงเรื่องราวของนครปฐมหลังความรุ่งเรืองสมัยทวารวดี จนถึงสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์และเป็นงานสำคัญที่สืบเนื่อง ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทย สถานที่ตั้ง : อำเภอนครชัยศรี
ตั้งอยู่ที่ถนนนครชัยศรี-ดอนตูม กิโลเมตรที่ 14-15 ตำบลวัดละมุด ในบริเวณบ้านของอาจารย์เริงชัยและคุณป้าพยอม แจ่มนิยม ซึ่งใช้บ้านของท่านเป็นที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวนาไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เพื่อสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเล่าขานตำนานวิถีชาวนาไทย ตัวอาคารเป็นเรือนไทยเครื่องผูก 2 ห้อง จัดแสดงวิถีชีวิตชาวนาย้อนไปเมื่อประมาณ 40 ปีก่อน เครื่องมือเครื่องใช้การเกษตร เครื่องมือจับปลา เครื่องมือก่อสร้างบ้านเรือน ผู้สนใจสามารถชมการเกษตรแบบดั้งเดิม การเกษตรแบบพอเพียงสาธิตการผลิตข้าวกล้องข้าวซ้อมมือ การผลิตหัตถกรรมจักสานผักตบชวาของอำเภอนครชัยศรี สาธิตการกินอยู่อย่างไทย การหุงข้าวด้วยหม้อดิน เปิดทุกวันเวลา 08.30-17.00 น.
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย สถานที่ตั้ง : อำเภอนครชัยศรี
ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 31 บนถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรีเป็นสถานที่ จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง-ไฟเบอร์กลาส ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของกลุ่มศิลปินไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในอันที่จะส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณี ของไทย ประกอบด้วยหุ่นชุดต่างๆ ได้แก่ชุด พระอริยสงฆ์ ชุดพระ-บรมรูปพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์จักรีและชุดมุมหนึ่งของชีวิต
พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด เปิดวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 08.30-18.00 น. สวนศิลป์ มีเซียม ยิบอินซอย (Misiem Yip Intsoi Arts Garden)
สถานที่ตั้ง : อำเภอสามพราน
ตั้ตั้งอยู่เลขที่ 38/1-9 ถนนพุทธมณฑลสาย 7 ตำบลท่าตลาด ทางเข้าอยู่ตรงข้ามโรงเรียน ภปร. เข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นที่รวบรวมประติมากรรมของคุณมีเซียมยิบอินซอยเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและจัดสร้างสวนนิทรรศการชั่วคราวในรูปของหอศิลปะและสวนศิลปะกลางแจ้งเพื่อให้การสนับสนุนศิลปินซึ่งต้องการเผยแพร่ผลงานของตน

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร