จังหวัดนครปฐม, นครปฐม, ข้อมูลจังหวัดนครปฐม, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดนครปฐม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดนครปฐม
ข้อมูลแนะนำจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดเล็กๆ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ด้วยระยะทางเพียงประมาณ 56 กิโลเมตร เป็นเมืองแห่งปูชนียสถานเก่าแก่ที่สำคัญคือ "พระปฐมเจดีย์" ซึ่งนับเป็นร่องรอยแห่งแรกของการเผยแพร่อารยธรรมพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทย ทั้งยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้ และอาหารขึ้นชื่อนานาชนิด

จังหวัดนครปฐมนครปฐมถือว่าเป็นอู่อารยธรรมสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า เมืองนครปฐมแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ริมทะเล เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมานับตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีสำคัญในสมัยทวารวดี ในยุคนั้น นครปฐมเป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมจากประเทศอินเดีย ซึ่งรวมทั้งพุทธศาสนา นครปฐมจึงเป็นศูนย์กลางของความเจริญ มีชนชาติต่างๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาได้เกิดความแห้งแล้งขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองเปลี่ยนเส้นทาง ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหล่งอยู่ริมน้ำ และสร้างเมืองใหม่ขึ้นชื่อ "เมืองนครไชยศรี" หรือ "ศรีวิชัย" นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่ทรงยังผนวชได้ธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์ และทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ไม่มีที่ใดเทียบเท่า ครั้นเมื่อได้ครองราชย์ จึงโปรดฯ ให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบองค์เดิมไว้ โดยให้ชื่อว่า "พระปฐมเจดีย์" ทรงปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี และโปรดฯ ให้ขุดคลองเจดีย์บูชาเพื่อให้การเสด็จมานมัสการสะดวกขึ้น

อาณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอยุธยา
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดกรุงเทพฯ
» ทิศตะวันตก :ติดต่อกับ จังหวัดกาญจนบุรี
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดนครปฐมไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดราชบุรี 43 กม.
จังหวัดสมุทรสาคร 48 กม.
กรุงเทพฯ 56 กม.
จังหวัดนนทบุรี 65 กม.
จังหวัดกาญจนบุรี 112 กม.
จังหวัดสพรรณบุรี 160 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองนครปฐมไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอนครชัยศรี 14 กม.
อำเภอพุทธมณฑล 20 กม.
อำเภอสามพราน 21 กม.
อำเภอกำแพงแสน 26 กม.
อำเภอดอนตูม 31 กม.
อำเภอบางเลน 46 กม.
งานประเพณีสงกรานต์ (Songkran Traditional Festival)
จัดขึ้นช่วง : วันที่ 13-17 เมษายน ของทุกปี
งานประเพณีสงกรานต์จัดที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ มีกิจกรรมต่างๆ มายกมายได้แก่ การจัดตกแต่งขบวนแห่สงกรานต์ ขบวนมังกรและสิงโต การทำบุญสรงน้ำพระพุทธรูปพระร่วงโรจนฤทธิ์ ก่อพระเจดีย์ทราย มีมหรสพและการละเล่นพื้นเมือง จัดขึ้นช่วง : วันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5 ถึงวันแรม 4 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี
งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง จัดขึ้นที่วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน ระหว่างวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5 ถึงวันแรม 4 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปีเป็นเวลา 8 วัน 8 คืน โดยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากหน่วยงานต่างๆ และเกษตรกรผู้ผลิต มีการประกวดผลไม้และมีมหรสพในเวลากลางคืน จัดขึ้นช่วง : ตรุษจีน
งานเทศกาลอาหารและผลไม้นครปฐม จัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ผลไม้ที่นิยมปลูกในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ ส้มโอ มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่ง กล้วยเป็นต้น ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ได้แก่ กุนเชียง หมูแผ่น หมูหยองฯลฯ ในงานมีการประกวดโต๊ะจีนและผลไม้ต่าง ๆ จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน
งานประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เดือนพฤศจิกายนของทุกปี บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ กิจกรรมที่จัด ได้แก่ การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง การประกวดโคมแขวน และมีการละเล่นพื้นบ้าน จัดขึ้นช่วง : วันขึ้น 12 ค่ำ ถึงแรม 4 ค่ำ เดือน12 ของทุกปี
บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองต่างๆ และกลางคืนมีมหรสพจัด 9 วัน 9 คืน อีกทั้งมีกิจกรรมอื่นๆในงานที่น่าสนใจคือ
1. ร่วมกันประกอบพิธีนมัสการพระัปฐมเจดีย์และร่วมทำบุญเป็นพุทธบูชา
2. กิจกรรมงานกาชาดจังหวัด
3. การแสดงงานและกิจกรรมของโรงเรียนและส่วนราชการ
4. งานกิจกรรมฝึกหัดยิงปืนโดยข้าราชการตำรวจ
5. จับจ่ายซื้อสินค้าหลากหลายชนิดและผลิตภัณฑ์จากโรงงาน บริษัทและร้านค้า จัดขึ้นช่วง : วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี
งานเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ช้าง และประกวดราชินีช้าง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ที่ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแก่ช้างภายในฟาร์ม มีการการประกวดราชินีช้างของสาวหุ่นตุ้ยนุ้ย เพื่อหาผู้ที่สามารถถ่ายทอดบุคลิก ความน่ารักอ่อนโยนนุ่มนวล

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร