จังหวัดนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช, ข้อมูลจังหวัดนครศรีธรรมราช, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดนครศรีธรรมราช


ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่ใหญ่มาเป็นที่ 2 รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่พุทธศาสนาในช่วงสมัยศรีวิชัย ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 780 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 9942 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยที่ราบสูงและภูเขาสูงทางตะวันตกลาดตัวลงไปทางทิศตะวันออกเป็นที่ลุ่มตามชายฝั่งทะเลของอ่าวไทย นอกจากประวัติอันเก่าแก่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว ยังเป็นแหล่งที่มีป่าเขียวชอุ่มอุดมไปด้วยพืชพรรณที่อุดมสมบรูณ์พร้อมแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมาย เช่นน้ำตกและชายหาดที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่ง
อาณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและอ่าวไทย
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ อ่าวไทย
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดปัตตานี 92 กม.
จังหวัดพัทลุง 112 กม.
จังหวัดตรัง 123 กม.
จังหวัดยะลา 128 กม.
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 134 กม.
จังหวัดสงขลา 161 กม.
จังหวัดกระบี่ 233 กม.
จังหวัดภูเก็ต 366 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอพระพรหม 15 กม. อำเภอทุ่งสง 55 กม.
อำเภอพรหมคีรี 21 กม. อำเภอหัวไทร 66 กม.
อำเภอลานสกา 21 กม. อำเภอสิชล 66 กม.
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 22 กม. อำเภอนาบอน 72 กม.
อำเภอท่าศาลา 32 กม. อำเภอชะอวด 71 กม.
อำเภอร่อนพิบูลย์ 32 กม. อำเภอฉวาง 71 กม.
อำเภอปากพนัง 36 กม. อำเภอพิปูน 93 กม.
อำเภอจุฬาภรณ์ 50 กม. อำเภอบางขัน 94 กม.
อำเภอช้างกลาง 50 กม. อำเภอขนอม 100 กม.
อำเภอเชียรใหญ่ 52 กม. อำเภอทุ่งใหญ่ 102 กม.
อำเภอนบพิตำ 52 กม. อำเภอถ้ำพรรณรา 103 กม.
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ (Hae Pha Khuen That Festival)
จัดขึ้นช่วง : วันที่ 28 กุมภาพันธ์
แห่ผ้าขึ้นห่มโอษฐานเจดีย์พระบรมธาตุเมืองนคร ซึ่งสมัยก่อนเรียกว่า "แห่พระบฎขึ้นธาตุ" กระทำกันในวันมาฆบูชา ปีละ 2 ครั้ง ประเพณีแห่พระบฏขึ้นธาตุ ของหมู่ประชาชนยังทำสืบกันมา แต่แยกเป็นต่างกลุ่มต่างทำ และเนื่องจากช่างเขียนไม่คิดค่าจ้าง การเรียกชื่อประเพณีก็จะไม่มีคำว่า "พระบฏ" ในที่สุดก็คงเหลือเพียง "แห่ผ้าขึ้นธาตุ" เป็นพุทธบูชา การแห่ก็มีเพียงช่วยกัน จับชายผ้า เทินผ้า ไปตามถนน ไม่มีสำรับคับค้อน ไม่มีกระบุง กระจาด ของสด ของแห้ง บางขบวนก็ตั้งขบวบ ไปวัดพระธาตุฯ อย่างเงียบๆ
ประเพณีชักพระ หรือ ลากพระ (Chak Phra or Lak Phra Festival)
ประเพณีสารทเดือนสิบ จัดขึ้นช่วง : วันออกพรรษา
วัฒนธรรมอินเดียได้กระจายสู่แนวคิดของชาวนครศรีธรรมราชสืบต่อกันมา ถือว่าเป็นการแสดงความยินดีที่พระพุทธองค์เสด็จกลับ จากดาวดึงส์ จึงอัญเชิญขึ้นประทับบนบุษบกที่เตรียมไว้แล้วแห่แหนไปยังที่ประทับส่วนเหตุผลแท้จริงของชาวนครฯ ในการปฎิบัติคือ เป็นการอัญเชิญพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรออกแห่แหนหลังจากอยู่ในพรรษาเป็นเวลานานแล้ว เพื่อเป็นการผ่อนคลายความจำเจและ ประกวดประชันความเลื่อมใสศรัทธากัน
ประเพณีสารทเดือนสิบ (Festival of the Tenth Lunar Month)
จัดขึ้นช่วง : วันแรม 13 ค่ำ เดือน 10
เป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้ ของประเทศไทย โดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อซึ่งมาจากทางศาสนาพราหมณ์ โดยมีการผสมผสานกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเข้ามาในภายหลังโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณ ของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับ ซึ่งได้รับการปล่อยตัวมาจากนรกที่ตนต้องจองจำอยู่เนื่องจากผลกรรมที่ตนได้เคยทำไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ 

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร