สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช, ที่เที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช


สถานที่ท่องเที่ยว
หาดสิชล (Sichon beach)
สถานที่ตั้ง : อำเภอพรหมคีรี
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อมานานของอำเภอสิชล บริเวณชายหาดเป็นแนวหินไปจนจดหาดทรายโค้ง เป็นบริเวณที่เล่นน้ำได้ บนหาดมีที่พักและร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยว สถานที่ตั้ง : อำเภอพรหมคีรี
บริเวณชายหาดเต็มไปด้วยก้อนหินกลมเกลี้ยง มีสีสันสวยงามและเป็นที่มาของชื่อหาดหินงาม ตลอดแนวชายหาดไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการ สถานที่ตั้ง : อำเภอปากพนัง
เป็นสถานที่ซึ่งอยู่บริเวณตอนบนของอำเภอปากพนังมีประชากรตั้งถิ่นฐานอยู่ เป็นชายหาดสีขาว ยาวเหยียด ไปตามชายฝั่งทะเลมีแหลมตะลุมพุก เป็นแหลมทรายยาวรี ยื่นไปในอ่าวไทยการเดินทางไปชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุกนั้นจากตัวเมือง การเดินทางไปยังปากน้ำพนังแล้วเช่าเรือต่อไปยังแหลมตะลุมพุก ใช้เวลาเดินทางราวครึ่งชั่วโมงหรือใช้เส้นทางนครศรีธรรมราช-ปากพนัง ทางหลวงหมายเลข 4013 ถึงบ้านฉางฉนาก มีทางลูกรังแยกเข้าสู่ตัวแหลมตะลุมพุก แต่ทางที่สะดวกที่สุดควรเดินทางโดยทางเรือ สถานที่ตั้ง : อำเภอทุ่งสง
ลักษณะเป็นถ้ำเล็กเกิดจากภูเขาชัยชุมพล ตัวถ้ำสามารถเดินทะลุได้ตลอดจึงได้ชื่อว่าถ้ำตลอดหรือถ้ำหลอด ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องราวพุทธประวัติ

การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 403 มาประมาณ 25 กิโลเมตร จนถึงแยกอำเภอร่องพิบูลย์ จากนั้นให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 41 ประมาณ 40 กิโลเมตร แล้วให้เปลี่ยนมาใช้เส้นทาง 4019 ประมาณ 20 กิโลเมตร จนถึงอำเภอทุ่งใหญ่ และใช้เส้นทาง 4110 ประมาณ 10 กิโลเมตร

หาดคอเขาหรือหาดปิติ สถานที่ตั้ง : อำเภอสิชล
เป็นหาดที่ชาวท้องถิ่นนิยมไปพักผ่อน ชายหาดจะต่อจากหาดหินงามบริเวณโดยรอบได้รับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านที่พักและร้านอาหาร สำหรับบริการนักท่องเที่ยวการเดินทางให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 401 จากอำเภอเมืองไปยังอำเภอสิชลรวมระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร สถานที่ตั้ง : อำเภอขนอม
ห่างจากตัวเมือง 77 กิโลเมตร เป็นถ้ำที่มีความงดงามทางธรรมชาติแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในถ้ำเขาวังทองมีลักษณะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างหลายห้อง แต่ละห้องมีหินงอกหินย้อยที่มีลักษณะรูปร่างต่างกันไป

การเดินทาง จากอำเภอขนอมเลี้ยวขวาตรงสี่แยกดอนสัก ทางเข้ามีป้ายรถเมล์เรียกว่าศาลาธานสกุลให้ขับเข้าไปอีก 6 กิโลเมตรจนถึงตัวถ้ำ

ล่องแก่งคลองกลาย (Rafting on Khlong Klai)
สถานที่ตั้ง : อำเภอนบพิตำ
คลองกลายตั้งอยู่ที่หมู่3 ตำบลกรุงชิง สายน้ำแห่งนี้ที่ก่อกำเนิดมาจาก อุทยานแห่งชาติเขาหลวง และเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน อันเป็น เทือกเขาเดียวกันกับเขาหลวง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช คลองกลายเป็นอีกหนึ่งสายน้ำที่มีความลงตัวทางธรรมชาติ ที่เหมาะสมในการล่องแก่งชมธรรมชาติ ทิวทัศน์ของสองฟากฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าดงดิบที่เขียวชอุ่มตลอดปี และวิถีชีวิตชุมชนริมคลองกลาย ค่าบริการต่อคนอยู่ที่ 250-350 บาท ราคานี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาต่างๆ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 7552 1465 สถานที่ตั้ง : อำเภอพรหมคีรี
อยู่ที่หมู่ 5 ตำบล พรหมโลก เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพสวนผลไม้เช่น ลองกอง มังคุด ชาวบ้านมีการจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดกิจ กรรมการเดินป่าและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเดินป่าคือเส้นทางจากหมู่บ้านไปถึงน้ำตกพิมานเมฆ ซึ่งมีความสูง 1,505 เมตร ระยะทาง 6 กิโลเมตร ตามเส้นทางมีพรรณไม้ สัตว์ป่า ถ้ำ สายน้ำลำธารและต้นเต่าร้างแดงยักษ์และการเดินป่ายอดเขาหลวง ใช้เวลาเดินทาง 3 วัน 2 คืน ค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาท ติดต่อรายละเอียดได้ที่ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านปลายอวน โทร. 0 7533 8633 วัดเขาขุนพนมและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเขาขุนพนม (Wat Khao Khun Phanom and the Khao Khun Phanom Scientific Study Center)
สถานที่ตั้ง : อำเภอพรหมคีรี
วัดเขาขุนพนมและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเขาขุนพนม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 4016 ถึงกิโลเมตรที่ 21 ผ่านตลาดพรหมโลก มีทางแยกขวาไปอีก 2.5 กิโลเมตร วัดเขาขุนพนมเป็นวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีถ้ำซึ่งมีกำแพงก่ออิฐถือปูนและใบเสมาเช่นเดียวกับกำแพงเมือง ผนังด้านหน้ามีลายปูนปั้นประดับเครื่องลายครามจีนในถ้ำมีพระพุทธรูปสำริดประมาณ 30 องค์ และพระพุทธบาทสำริด ถ้ำในวัดแห่งนี้มีหลายถ้ำทะลุถึงกัน สันนิษฐานว่าเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี แต่บางท่านก็ว่าเป็นที่พักผ่อนสำหรับเจ้าหญิงเกศิณีธิดาของเจ้านราสุริยวงศ์ เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชช่วงปี พ.ศ. 2312 - 2319 ริมทางเดินขึ้นเขาขุนพนม มีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเขาขุนพนม เพื่อให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ประชาชน ชุมชนเขาขุนพนมเป็นชุมชนวัฒนธรรม มีกิจกรรมการเข้าค่ายพักอบรม การรวมกลุ่มเป็นชมรมการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเที่ยวชมสวนผลไม้ด้วยจักรยาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เปิดให้เข้าชมทุกวันเว้นวันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. โทร. 0 7534 5154 สถานที่ตั้ง : อำเภอลานสกา
เป็นหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง ที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาตีนเขาหลวง เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง ตำบลกำโลน อันเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลักคือการทำสวนผลไม้ผสม เรียกว่า "สวนสมรม" ซึ่งสูงที่สุดในภาคใต้ 1,835 เมตร นอกจากชาวบ้านซึ่งมีชีวิตที่สงบควบคู่กับการพัฒนา อาชีพหลักคือ สวนผลไม้เช่นมังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ โรงแรมใน นครศรีธรรมราช สถานที่ตั้ง : อำเภอลานสกา
เป็นปฏิมากรรมปูนปั้นขนาดใหญ่สีขาวสะอาดตามองเห็นเด่นแต่ไกลมีความสูงถึง 19 เมตร ปางปาฏิหารย์แผ่เมตตา พระหัตถ์ซ้ายทรงถือแจกันหลั่งน้ำทิพย์ พระหัตถ์ขวาทรงถือกิ่งหลิว ประทับยืนบนดอกบัวใหญ่ เคียงข้างด้วยกุมารชาย หญิง ทูลเทิดด้วยพระยามังกร ประดิษฐานกลางสระน้ำใหญ่ ลายรอบด้วยน้ำพุ ที่มูลนิธิซำปอกง (หลงพ่อโต) ทุ่งสง ถนนหมู่บ้านพัฒนา ตำบลปากแพรก ห่างจากตลาดทุ่งสงประมาณ 1 กิโลเมตร
หัตถกรรมบ้านในถุ้ง (Ban Nai Thung Handicrafts)
สถานที่ตั้ง : อำเภอร่อนพิบูลย์
ห่างจากตัวเมือง 24 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 401 บ้านในถุ้งเป็นหมู่บ้านชาวไทยอิสลามที่อยู่ใกล้ชายทะเล นอกจากชาวบ้านจะทำอาชีพประมงแล้ว ยามว่างชาวบ้านยังได้ผลิตว่าวผ้ารูปนกหลากสีและกรงนก นำมาวางขายอยู่สองข้างทางเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่น่าแวะชมและเลือกซื้องานฝีมือของชาวบ้าน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมู่บ้านทำพัดใบกะพ้อ (Fan Making Village)
สถานที่ตั้ง : อำเภอร่อนพิบูลย์
ประดิษฐ์จากพืชตระกูลปาล์ม ที่เรียกกันตามภาษาถิ่นว่าต้นพ้อหรือต้นกะพ้อ อันเป็นที่มาของชื่อพัดใบพ้อ ชาวบ้านโคกยางอำเภอร่อนพิบูลย์ ใช้เวลาว่างจากงานอาชีพประจำผลิตพัดใบพ้อด้วยการนำใบพ้อมาตากแห้งและสานเป็นพัด บ้างก็ย้อมสีวัตถุดิบที่ใช้สาน ทำให้งานหัตถกรรมที่ได้มีสีสันสดใสและสวยงามจำหน่ายในราคาย่อมเยา ส่งให้หัตถกรรมพัดใบพ้อเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และมีจำหน่ายทั่วทั้งประเทศ พัด ใบกะพ้อจะผลิตกันมากที่อำเภอร่อนพิบูลย์ (อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 403 ห่างจากอำเภอเมือง 40 กิโลเมตร) บริเวณที่จำหน่ายคือร้านค้า วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ร้านค้าของที่ระลึกถนนท่าช้างและในบวรบาซาร์ย่านตลาดท่าวัง
หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา (Pottery Village)
สถานที่ตั้ง : อำเภอปากพนัง
หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงอนุลักษณ์วิธีการปั้นสินค้าแบบเก่าๆเอาไว้เป็นอย่างดี ลูกค้าที่ซื้อไปจึงสามารถมั่นใจได้ว่าของทุกชิ้นมีคุณภาพอย่างแท้จิง และเป็นที่สังเกตุได้ง่ายคือจะมีความหนาและรูปแบบที่ใหญ่และมีการออกแบบเพียงเล็กน้อย สถานที่ตั้ง : อำเภอปากพนัง
มีชื่อในเรื่องของนกนางแอ่นที่เข้ามาทำรังอยู่ในชุมชนเมือง มีบ้านและตึกแถวหลายหลังที่ถูกปิดลงเนื่องจากมีนกนางแอ่น จำนวนมากเข้าไปอาศัยอยู่และทำรังในบ้านเหล่านั้นเป็นจำนวนมาก

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร