ข้อมูลการเดินทางในจังหวัดนครศรีธรรมราช, การเดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราช, การเดินทางโดยรถยนต์, การเดินทางโดยรถประจำทาง, การเดิทางโดยเครื่องบิน

การเดินทาง
การเดินทางมายังจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยรถยนต์
ถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 กรุงเทพมหานคร-ประจวบคีรีขัธ์ แล้วต่อด้วย ชุมพร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 41 สุราษฏร์ธานี-ทุ่งส่งจนถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมเป็นระยะทาง 780 กิโลเมตร
โดยรถประจำทาง
มีบริการรถประจำทางทั้งแบบธรรมดาและปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2261 0220 การเดินทางภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงสามารถเดินทางได้โดยรถสองแถว, รถบัส, รถไฟ, รถตู้
ตรวจสอบตารางเวลารถประจำทาง
โดยรถไฟ
ขบวนรถเร็ว และรถด่วน กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช ออกจากสถานีกรุงเทพฯ ถึงนครศรีธรรมราช ระยะทาง 832 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมี ขบวนรถด่วน และรถเร็วอีกหลายขบวนผ่านสถานีชุมทางทุ่งสง ซึ่งสามารถจะต่อรถไฟ หรือรถยนต์เข้าสู่นครศรีธรรมราชได้อีกต่อหนึ่ง ติดต่อสอบ ถามรายละเอียดได้ที่ สถานีรถไฟกรุงเทพฯ โทร. 0 2223 7010, 0 2223 7020 หรือที่ สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช โทร. 0 7535 6364
ตรวจสอบตารางเวลารถไฟ
โดยเครื่องบิน
บริษัทการบินไทย จำกัด เปิดเที่ยวกรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง รายละเอียดติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัทการบินไทย จำกัด โทร. 0 2680 0060, 0 2628 2000 และที่นครศรีธรรมราช โทร. 0 7534 2491, 0 7534 3874

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร