จังหวัดนนทบุรี, นนทบุรี, ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดนนทบุรี


ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลแนะนำจังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตภาคกลาง ติดกับกรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดหนึ่งใน 5 จังหวัดปริมณฑลที่มีความเจริญในแทบทุกด้านเทียบเท่ากับกรุงเทพมหานคร นนทบุรีกลับมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ งดงามไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิมและไทยผสมผสานจังหวัดนนทบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 622.38 ตารางกิโลเมตร หรือ 388,939 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 74 ของประเทศ นนทบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย เจดีย์เอียง
อณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดอยุธยา และ จังหวัดปทุมธานี
» ทิศใต้ติดกับ: ติดต่อกับ จังหวัดกรุงทพ
» ทิศตะวันออก: ติดต่อกับ จังหวัดปทุมธานี
» ทิศตะวันตก: ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดนนทบุรีไปจังหวัดใกล้เคียง
กรุงเทพฯ 20 กม.
จังหวัดปทุมธานี 26 กม.
จังหวัดนครปฐม 36 กม.
จังหวัดอ่างทอง 99 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองนนทบุรีไปอำเภอต่างๆ
อำเภอปากเกร็ด 10 กม.
อำเภอบางใหญ่ 18 กม.
อำเภอบางบัวทอง 18 กม.
อำเภอบางกรวย 27 กม.
อำเภอไทรน้อย 30 กม.
งานผลไม้เมืองนนทบุรี (Nonthaburi Fruits Fair)
จัดขึ้นช่วง : เดือนมิถุนายน
เทศกาลผลไม้และของดีเมืองนนท์ กำหนดจัดงานช่วงกลางเดือนเมษายน จนไปถึง ต้นมิถุนายนของทุกปี บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลากลางเก่า อำเภอเมือง มีการจำหน่ายผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับของนนทบุรีเช่น ทุเรียน มังคุด กระท้อน มะไฟ มะม่วง ฯลฯ
ประเพณีทำบุญตักบาตรพระร้อยแปด (Giving Offerings to 108 Monks Festival)
จัดขึ้นช่วง : วันแรม 8 ค่ำ เดือน 12
พิธีกรรมมิได้แตกต่างไปจากการทำบุญตักบาตรทั่วๆ ไปคือแทนที่พระภิกษุจะออกบิณฑบาตไปตามถนน ได้เปลี่ยนมาพายเรือขนาดต่างๆ ออกมาบิณฑบาต คำว่า " พระร้อยแปด " นั้นมิได้หมายถึง พระภิกษุสงฆ์จำนวน 108 รูปเท่านั้น ร้อยแปดเป็นคำที่คนไทยนิยมเรียกสิ่งของที่มีมาก จนเกินความคาดเดาให้ทราบถึงจำนวนที่แท้จริงได้ เช่นเดียวกับคำว่า ร้อยแปดพันเก้า นั่นเอง
ประเพณีรำมอญ (Mon Dance Festival)
จัดขึ้นช่วง : งานมงคล งานสมโภชต่าง
ชาวมอญจะเรียก รำมอญ ว่า ปัว-หะเปิ้น จะมีรำมอญในโอกาสมีงานมงคล งานสมโภชต่างๆ ตลอดจนงานศพโดยเฉพาะในงานศพพระสงฆ์ ชาวบ้านจะนิยมรำถวายหน้าศพเพราะถือว่าได้บุญ ในงานศพคฤหัสถ์ผู้มีอาวุโส หรือผู้ที่เป็นที่เคารพนับถือ ชาวบ้านจะมารำด้วยความเคารพเช่นกัน
สงกรานต์ไทย-รามัญ (The Mon Songkran)
จัดขึ้นช่วง : วันที่ 13 เมษายนไปจน ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี
คนไทยเชื้อสายมอญที่เกาะเกร็ดมีการปฏิบัติที่ แตกต่างไปจากที่อื่น และเรียกประเพณีสงกรานต์ว่า "ปัจอะห์ต๊ะห์" โดยจะมีการทำบุญเฉลิมฉลองกันอย่างมโหฬาร ทุกหมู่บ้านของชุมชนในเกาะเกร็ด เทศกาล สงกรานต์นี้ใช้เวลาหลายวัน

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร