จังหวัดปัตตานี, ปัตตานี, ข้อมูลจังหวัดปัตตานี, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดปัตตานี
มัสยิดกลางปัตตานี จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้สุด ติดกับอ่าวไทย เป็นจังหวัดขนาดเล็กทางชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันยังมีซากเมืองเก่าของปัตตานีในยุคนั้นปรากฏให้เห็นที่อำเภอยะรังในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ รวมไปถึงความงดงามของธรรมชาติและความเป็นเอกลักษณ์ของสตรีที่อาศัยอยู่ที่เมืองปัตตานี ปัตตานีมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลเป็นระยะทางยาวประมาณ 170 กิโลเมตร

มีแม่น้ำที่สำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรี ชาวปัตตานีมีอาชีพหลักคือการเกษตรและประมง ซึ่งส่งผลให้เกิดผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างมากมาย ซึ่งได้มีการเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแบบครบวงจรอาหารฮาลาล ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสู่ตลาดผู้บริโภคชาวมุสลิมทั่วโลก
อณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดสงขลา
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ อ่าวไทย
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดปัตตานีไปจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดยะลา 35 กม.
จังหวัดนราธิวาส 92 กม.
จังหวัดสงขลา 99 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองปัตตานีไปอำเภอต่างๆ
อำเภอหนองจิก 8 กม. อำเภอปะนาเระ 43 กม.
อำเภอยะหริ่ง 14 กม. อำเภอทุ่งยางแดง 45 กม.
อำเภอยะรัง 15 กม. อำเภอสายบุรี 50 กม.
อำเภอโคกโพธิ์ 26 กม. อำเภอกะพ้อ 68 กม.
อำเภอมายอ 29 กม. อำเภอไม้แก่น 65 กม.
อำเภอแม่ลาน 30 กม.    
ประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว (Chao Mae Lim Kor Niew Fair)
ประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จัดขึ้นช่วง : เดือนมีนาคม
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง

จัดในช่วงกลางเดือน 3 ของทุกปีและจะมีพิธีแห่รูปสลักไม้ของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวหรือบริเวณหน้าลานศาลเจ้าเล่งจูเกี้ยงและรอบตัวเมืองปัตตานี หลังจากนั้นจะทำพิธีลุยไฟและแสดงอภินิหารต่างๆ เพื่อพิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่
งานแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี (International Fishing Fair Contest)
จัดขึ้นช่วง : เดือนพฤษภาคม
สถานที่ตั้ง : อำเภอสายบุรี

จัดเทศกาลช่วงวันที่ 9-10 เดือนพฤษภาคมของทุกปี บริเวณชายหาดวาสุกรี อำเภอสายบุรี มีการประกวดนกกรงหัวจุกอาเซี่ยน การแสดงวัฒนธรรมพื้นเมืองต่างๆ

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร