ข้อมูลการเดินทางในจังหวัดปัตตานี, การเดินทางไปจังหวัดปัตตานี, การเดินทางโดยรถยนต์, การเดินทางโดยรถประจำทาง, การเดินทางโดยรถไฟ

การเดินทาง
การเดินทางมายังจังหวัดปัตตานี
โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ไปปัตตานีโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ระยะทาง 90 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 4 จนถึงจังหวัดชุมพร จากนั้นจึงใช้ทางหลวงหมายเลข 41 หรือ 42 ผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปากน้ำเทพา เข้าสู่ตัวเมืองปัตตานี
โดยรถประจำทาง
จากกรุงเทพฯ มีรถประจำทางทั้งรถธรรมดา และปรับอากาศออกจากสถานีขนส่งสายใต้ทุกวัน ตั้งแต่ช่วงเวลา 18.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 0 2431 1957 หรือ สถานีขนส่งปัตตานี : 0 7334 8816
ตรวจสอบตารางเวลารถประจำทาง
โดยรถไฟ
จากสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) มีขบวนรถด่วนและรถเร็วบริการถึงสถานีโคกโพธิ์ ทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ จากหน่วยบริการเดินทาง ภายในบริเวณสถานี กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 0 2223 7010, 0 2223 7020
ตรวจสอบตารางเวลารถไฟ

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร