สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี, ที่เที่ยวจังหวัดปทุมธานี

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี
ศาสนสถาน (Religious site)
ศาลหลักเมือง (City Pillar Shrine)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งของจังหวัดปทุมธานี เป็นที่ประดิษฐานเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดปทุมธานี ศาลหลักเมืองนี้อยู่บริเวณทางเข้าศาลากลางจังหวัด สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2520 เป็นศาลาแบบจตุรมุข ยอดกลางมีลักษณะคล้ายก้านดอกบัวหลวงเหนือขึ้นไปเป็นฐานกลีบบัวรองรับมณฑป ภายในมณฑปประดิษฐานหลักเมืองและมีรูปหล่อพระนารายณ์สี่กรทรงเหนือหลังนกฮูกและพระวิษณุหล่อด้วยสำริด ด้านหลังของมณฑปบรรจุพระยอดธงวัดไก่เตี้ย อีกทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย ประกอบด้วยเครื่องรางของขลังที่รวบรวมมาจากวัดต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปรอก เป็นวัดที่สร้างโดยชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาโดยขนานนามว่า "วัดหงสา" ตามชื่อเมืองหงสาวดีและสร้างเสาหงส์ไว้เป็นสัญลักษณ์ ปูชนียวัตถุสำคัญของวัดคือ พระพุทธชินราชจำลองปางมารวิชัย เจดีย์มอญ รูปหล่อหลวงปู่เฒ่าที่ชาวบ้านนับถือ วัดแห่งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลา หน้าวัดมีพันธุ์ปลาต่างๆ มากมายที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นปลาสวาย ปลาเทโพ ว่ายมาชุมนุมกันอยู่เนืองแน่นเพื่อรอรับอาหารจากผู้มาทำบุญไหว้พระที่วัด สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นวัดเก่าแก่และเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชั้นวรวิหาร เดิมชื่อ "วัดมะขามใต้" บริเวณรอบพระอาราม กว้างขวาง ในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม พร้อมคำบรรยายเป็นโคลง-สี่สุภาพเกี่ยวกับ เรื่องพระเจ้าสิบชาติ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น พระวิหาร มณฑป หอระฆัง ศาลาการเปรียญ ศาลาท่าน้ำและตำหนักชินวรสิริวัฒน์ ฯลฯ วัดนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์โดยพระเจ้าวรวงศ์-เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒนาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า อดีตเจ้าอาวาสราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดชินวราราม ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเยื้องปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปทางเหนือเล็กน้อย ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี จากทางแยกถนนสายกรุงเทพฯ-ปทุมธานี ก่อนถึงสะพานนนทบุรีประมาณ 500 เมตร ทางฝั่งซ้ายจะมีทางแยกเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร การเดินทางสะดวกทั้งทางรถยนต์และทางเรือ วัดสิงห์ สถานที่ตั้ง : อำเภอสามโคก
ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา การเดินทางใช้ถนนสายปทุมธานี-สามโคก ประมาณ 3 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวาเข้าวัดเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งยังปรากฏเจดีย์ โบสถ์ และวิหารเก่าแก่ ควรค่าแก่การศึกษาด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี พระพุทธรูปสำคัญของวัดคือ หลวงพ่อโต พระพุทธรูปลงรักปิดทองปางมารวิชัย สมัยกรุงศรีอยุธยา พระพุทธไสยาสน์ (หลวงพ่อเพชร) นอกจากนี้ยังมีโกศบรรจุอัฐิหลวงพ่อพญากราย ซึ่งเป็นพระมอญธุดงค์มาจำพรรษาที่วัดสิงห์ บนกุฎิของวัดมีพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาของเก่าได้แก่ ตุ่มสามโคก แท่นบรรทมของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองสามโคก ใบลานอักษรมอญ ตู้พระธรรมและพระพุทธรูป สถานที่ตั้ง : อำเภอสามโคก
เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ เนื่องจากบริเวณวัดนั้นมีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นร่มรื่นเป็นที่อาศัยของ "นกปากห่าง" จำนวนมาก นกปากห่างเป็นนกที่อยู่ในตระกูลนกกระสา มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย ลาว เขมร และเวียดนาม สถานที่ตั้ง : อำเภอสามโคก
วัดเจดีย์ทอง ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลคลองควาย การเดินทางใช้เส้นทางสายปทุมธานี-สามโคก ประมาณ 8 กิโลเมตรและแยกขวาเข้าวัดอีกประมาณ 500 เมตร ในวัดนี้มีเจดีย์ทรงรามัญสร้างในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์โดยชาวมอญ เป็นสถาปัตยกรรมมอญที่เลียนแบบมาจากเจดีย์จิตตะกองของพม่าและมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างขึ้นด้วยหยกขาว เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยรามัญ สถานที่ตั้ง : อำเภอลาดหลุมแก้ว
เป็นวัดที่สร้างในสมัย รัชกาลที่ 5 และมีพลับพลาที่ประทับแรกนาขวัญในสมัยรัชกาลที่ 6 เรียกกันว่า ศาลาแดง นับเป็นพลับพลาที่สวยงาม หลังคามุงด้วยกระเบื้องไม้สักซึ่งหาดูได้ยาก อีกทั้งภายในวัดมีพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกขกิริยา สถานที่ตั้ง : อำเภอลาดหลุมแก้ว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเงิน การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 346 (ปทุมธานี-บางเลน) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 21-22 แล้วแยกเข้าวัดไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร วัดนี้เมื่อปี พ.ศ. 2523 มีฐานะเป็นสำนักสงฆ์ต่อมามีการขุดพบซากหอยนางรมยักษ์ที่อยู่ในเขตวัด มีอายุกว่า 1,000 ปี เป็นจำนวนมาก หลวงพ่อทองกลึงจึงคิดนำซากหอยโบราณมาก่อเป็นเจดีย์ขึ้นจึงเรียกว่าเจดีย์หอย บริเวณวัดมีการขุดพบซากหอยนางรมยักษ์อายุนับล้านปีจำนวนมาก หลวงพ่อทองกลึงเจ้าอาวาสจึงนำซากหอยโบราณมาก่อเป็นเจดีย์ขึ้นที่ด้านหน้าทางเข้าและในวัด นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปและศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ข้าวของเครื่องใช้เก่าๆ จำนวนมาก เช่น ตุ่มสามโคก ถ้วยชามดินเผา ไม้แกะสลัก เครื่องคิดเลข เปลือกหอยนางรมยักษ์ หอยมือเสือยักษ์ ฆ้องทองเหลืองที่ลูบแล้วมีเสียงดังได้โดยไม่ต้องตี สถานที่ตั้ง : อำเภอคลองหลวง
วัดนี้เป็นที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับการทำสมาธิฝึกจิตตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จากถนนพหลโยธินเข้าไป 5 กิโลเมตร วัดมีพื้นที่กว้างขวางสวยงามและมีบรรยากาศสงบเหมาะสมสำหรับการฝึกสมาธิ สถานที่ตั้ง : อำเภอลำลูกกา
ตั้งอยู่ที่ตำบลลำไทร จากแยกอนุสรณ์สถานแห่งชาติไปตามทางหลวงสาย 3312 ประมาณ 31 กิโลเมตร มีรถสองแถวบริการจากมีนบุรี หนองจอกและจากสะพานใหม่มายังวัดตลอดวัน วัดพืชอุดมตั้งอยู่ริมคลองหกวา บริเวณวัดเต็มไปด้วยรูปปั้นแสดงความเชื่อเรื่องบาปบุญในพระพุทธศาสนา ส่วนในพระอุโบสถประดิษฐานหลวงพ่อโสธรจำลองมีบันไดเล็กๆ ขึ้นไปยังสวรรค์ภูมิทั้ง 9 ชั้นที่ได้จำลองไว้และมีทางลงไปนรกภูมิใต้อุโบสถ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)
สถานที่ตั้ง : อำเภอลำลูกกา
ตั้งอยู่ที่ตำบลคูคต บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตบรรจบกับถนนพหลโยธิน มีเนื้อที่ประมาณ 38 ไร่ ในความดูแลของกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นทั้งอนุสรณ์สถานเทิดทูนวีรกรรมบรรพบุรุษไทยที่ได้ใช้สติปัญญาความสามารถตลอดจนเลือดเนื้อ และชีวิตเข้าปกป้องผืนแผ่นดินมาตุภูมิแห่งนี้ไว้และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดจนเหตุการณ์รบครั้งสำคัญของไทย และสงครามที่กองทัพไทยได้ไปปฏิบัติการรบในต่างประเทศอาทิ สงครามเวียดนาม สงครามเกาหลี โดยใช้หุ่นจำลองเหตุการณ์และภาพถ่าย มีห้องจัดแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบเครื่องหมายยศของทหารทุกยุคสมัย ดินจากสมรภูมิรบ

ที่สำคัญด้านหน้าอาคารประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 แกะสลักด้วยหินอ่อนขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง และที่น่าสนใจมากคือ อาคารภาพปริทัศน์แสดงภาพจิตรกรรมอันงดงามบนผนังโค้งวงกลม เรื่องราวจากสมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันประกอบเสียงคำบรรยาย รวมความยาวโดยรอบถึง 90 เมตร ด้านนอกจัดแสดงวัตถุยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ปลดประจำการ

เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หมู่คณะต้องการผู้บรรยายควรติดต่อล่วงหน้า สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2532 1020-1 พิพิธภัณฑ์หินแปลก (Rare Stone Museum)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ที่ 29/2 หมู่ 1ถนนรังสิต-ท่าน้ำปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง ภายในพิพิธภัณฑ์หินแปลกได้เก็บรักษาและสะสมหินหยก ฟอสซิล หินธรรมชาติ และหินย้อยที่ได้มาจากที่ต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก จัดแสดงหินแปลกเป็นรูปลักษณ์และสีสันต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์จำนวนมากอาทิ กระดานหมากรุกจีน รูปนกเค้าแมว รูปหมียืน ที่เขี่ยบุหรี่ จัดแสดงที่เขี่ยบุหรี่ อาทิ ไฟแช็กชนิดต่างๆ ที่เปิดขวดรูปต่างๆ ที่เขี่ยบุหรี่ทองเหลืองลงยา เครื่องเงินไทย เครื่องดินเผา เครื่องเคลือบทั้งของประเทศไทยและประเทศต่างๆ รองเท้า ผีเสื้อ รถสมัยโบราณ เครื่องบิน ที่เขี่ยบุหรี่โทรศัพท์พร้อมไฟแช็ก และปลอกกระสุนปืน เป็นต้น
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
พิพิธภัณฑ์โชคชัย (Chokchai Museum)
สถานที่ตั้ง : อำเภอลาดหลุมแก้ว
ได้จัดแสดงและรวบรวมของสะสมของคุณโชคชัยผู้สร้างตำนานคาวบอยไทยแห่งฟาร์มโชคชัย ที่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีมาตลอดระยะเวลา กว่า 60 ปี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก (The National Archives in Commemoration of H.M. the King’s Golden Jubilee)
สถานที่ตั้ง : อำเภอคลองหลวง
สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรง ครองราชครบ 50 ปี ในปี พ.ศ.2539 เป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้าน ชาติพันธุ์วิทยาตั้งอยู่ ณ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 305 ไร่ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สำคัญยิ่งของพสกนิกรชาวไทย กรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง จึงได้อัญเชิญนามพระราชพิธีมาเป็นชื่อหน่วยงานนี้ว่า "พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก" โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ด้านชาติพันธุ์วิทยานั้นกำเนิดมาจากนโยบายของกรมศิลปากรที่ตระหนักถึงแนวทาง การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ที่มุ่งเน้นทางด้านการกระจายความเจริญจากเมืองไปสู่ชานเมืองนับเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเฉพาะสาขาในส่วนกลาง ลำดับที่ 3 นอกจากนี้ทางกรมศิลปากรได้จัดให้พิพิธภัณฑสถานเฉพาะด้านสาขาอื่นๆ ผนวกกับการสร้างอาคารของหน่วยงานอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมที่โยกย้ายออก จากกรุงเทพฯ มารวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันเพื่อเตรียมจัดให้เป็นพื้นที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แหล่งเรียนรู้สหสาขาวิชาที่ครอบคลุมความรู้เรื่องที่เกี่ยวกับคนไทยทั้งศิลป วัฒนธรรมชาติพันธุ์วิทยาและธรรมชาติวิทยา เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์การเรียนรู้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนเป็นบทนำการเดินทางท่องเที่ยว และศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถานที่ตั้ง : อำเภอคลองหลวง
จัดตั้งโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นสถานที่จัดนิทรรศการแสดงผลงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสื่อสารกับและให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมให้เข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่ตำบลคลอง 6 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ได้รับการออกแบบและก่อสร้างในรูปทรงเรขาคณิตสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 3 ลูก แต่ละลูกมีขนาด 20x20x20 เมตรวางพิงกันเพื่อพยุงและเฉลี่ยการรับน้ำหนักของกันและกัน ทำให้เกิดความสมดุลในการทรงตัว ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ จัดแสดงนิทรรศการต่างๆทางวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น การจำลองลูกโลกขนาดใหญ่ หุ่นจำลองลูซี่ ที่ทำจากฟอสซิล เป็นรูปเหมือนที่แสดงถึงการกำเนิดมนุษย์คนแรก ยานอวกาศและมนุษย์อวกาศจำลอง จัดแสดงในเรื่องของแสง พื้นฐานและเทคโนโลยีในประเทศไทยลักษณะทางภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา นิเวศวิทยา การผลิตด้านการเกษตรและเทคโนโลยีการก่อสร้าง แสดงถึงภูมิปัญญาไทยเป็นต้น

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดทุกวันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 09.00–16.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00–17.00 น. ปิดวันจันทร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1829-30 หรือที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th สามารถโดยสารรถประจำทางสาย ปอ.1155 สายรังสิต-ฟิวเจอร์พาร์ค-พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

พิพิธภัณฑ์บัว (Lotus Museum)
สถานที่ตั้ง : อำเภอคลองหลวง
ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 ในการดูแลของสำนักงานโครงการภูมิทัศน์และสำนักงานกิจการพิเศษของมหาวิทยาลัยฯ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อรวบรวมพันธุ์บัวทั้งพันธุ์ไทย พันธุ์ต่างประเทศและพันธุ์ลูกผสม เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าวิจัย ขยายพันธุ์บัวเพื่อศึกษาเรื่องการนำส่วนต่างๆ ของบัวไปใช้ประโยชน์อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีการรวบรวมพันธุ์บัวต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ และพันธุ์ลูกผสม กว่า 100 สายพันธุ์ปลูกไว้ในกระถางและสระน้ำ อาทิ บัวหลวง บัวผัน บัวเผื่อน บัวยักษ์ บัวจงกลนี บัวกระด้ง ฯลฯ รวมทั้งบัวที่ชื่อว่า "มังคลอุบล" บัวฝรั่งสัญชาติไทย ที่ได้รับรางวัล Best New Hardy Waterlily 2004 ในการประกวดบัวโลกครั้งที่ 19 ที่สหรัฐอเมริกา "บัวแทนขวัญ" บัวฝรั่งสัญชาติไทยที่ได้รับรางวัล Best New Hardy Waterlily 2006 "บัวธัญกาฬ" บัวสายบานกลางคืน ดอกสีแดง ดำ เหลือบม่วง หลังใบมีจุดประสีดำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ปี พ.ศ. 2550 งานบัวนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ์ ณ สวนหลวง ร.9 และ "บังจงกลนี" บัวไทยแท้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยมีที่ประเทศไทยแห่งเดียวในโลก บัวที่บานแล้วไม่หุบเพราะมีกลีบซ้อนกันหลายชั้น
เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน เวลา 8.30-16.30 น.
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (The Southeast Asian Ceramics Museum (SEACM), Bangkok University, Rangsit Campu)
สถานที่ตั้ง : อำเภอคลองหลวง
จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2543 ภายในจัดแสดงเครื่องถ้วยโบราณจำนวนกว่า 2,000 รายการ เพื่อกระตุ้นให้บุคคลทั่วไปเกิดความซาบซึ้งและรู้จัก คุณค่าของเครื่องถ้วย และเพื่อให้เป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องถ้วยสมัย ประวัติศาสตร์ทุกด้าน ศิลปโบราณวัตถุ เครื่องถ้วยที่ผลิตจาก แหล่งเตาในประเทศไทยเช่น เครื่องถ้วยสุโขทัย เครื่องถ้วยล้านนาและเครื่องถ้วยอยุธยา รวมทั้งเครื่องถ้วยที่ผลิตจากเตาเผาในต่างประเทศ ซึ่งค้นพบในประเทศไทยอาทิ เครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วยเวียตนามและเครื่องถ้วยพม่า เป็นต้น พิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็นห้องนิทรรศการถาวร ห้องนิทรรศการชั่วคราว ร้านจำหน่ายหนังสือและสินค้าที่ระลึก
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-16.00 น.
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (The Golden Jubilee Museum of Agriculture)
สถานที่ตั้ง : อำเภอคลองหลวง
ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหนึ่ง ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ประกอบด้วย กลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ 9 อาคาร มีทางเดินเชื่อมต่อกัน จัดแสดงเรื่องราวทางการเกษตรผ่านเทคโนโลยีทันสมัยและหุ่นจำลอง ครอบคลุมเนื้อหางานการเกษตรทุกด้าน ได้แก่ การพัฒนาที่ดิน ป่าไม้ ประมง ปศุสัตว์ ระบบนิเวศ ส่วนด้านนอกมีเรือนเพาะปลูก แปลงนาสาธิตและจำลองสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกภูมิภาคของไทย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ประชุมสัมมนาด้านวิชาการเกษตรและยังเป็นแหล่งการศึกษาทางด้านโครงการพระราชดำริ
ปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดวันจันทร์ เวลา 09.30–15.30 น. ไม่เก็บค่าเข้าชม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2529 2211-4 หออัครศิลปิน (The Supreme Artist Hall)
สถานที่ตั้ง : อำเภอคลองหลวง
ตั้งอยู่ตำบลคลองห้าอยู่เลยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไปอีกราว 3 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นเลิศในศิลปะทั้งมวล เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรและศิลปินทั่วโลกและเป็นสถานที่จัดแสดงผล งานด้านศิลปและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของพระองค์ 9 ด้านคือ ด้านหัตถกรรม ด้านกีฬา ด้านวรรณศิลป์ ด้านจิตรกรรม ด้านถ่ายภาพ ด้านภูมิสถาปัตยกรรม ด้านประติมากรรม ด้านดนตรีและด้านการพระราชนิพนธ์เพลง

นอกจากนี้ยังเป็นที่จัดแสดงประวัติและผลงานอันล้ำค่าของศิลปินแห่งชาติทุกท่านในรูปแบบนิทรรศการภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและถ่ายทอดผลงานและภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติทั้ง 4 สาขาคือ สาขาวรรณศิลป์ ศิลปการแสดง ทัศนศิลป์และสถาปัตยกรรม

ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันอังคาร-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.30-16.00 น. ปิดวันจันทร์ โทร. 0 2986 5020-4 โทรสาร 0 2986 5023

ตลาด (Market)
ตลาดไท (Talad Thai)
สถานที่ตั้ง : อำเภอคลองหลวง
ตลาดกลางสินค้าการเกษตรแห่งประเทศไทย ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน บนเนื้อที่กว้างขวางกว่า 500 ไร่ กว้างขวางและสะดวกสบายแตกต่างจากตลาดกลางแบบเก่าอย่างสิ้นเชิง ด้วยการแบ่งตลาดออกเป็นสัดส่วนตามประเภทของสินค้าที่หลากหลาย ทำให้สามารถรองรับปริมาณสินค้าหมุนเวียนได้วันละกว่า 15,000 ตัน เปิดบริการทุก 24 ชั่วโมง
ตลาดน้ำคลองสาม (Khlong Sam Floating Mark)
สถานที่ตั้ง : อำเภอคลองหลวง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวล่าสุดที่ได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนในการก่อตั้งชุมชนตลาดน้ำแห่งนี้ สะท้อนการดำเนินชีวิตอันงดงามในสมัยโบราณและเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ตลาดน้ำมีความยาวกว่า 20 กิโลเมตร ตลอดลำน้ำนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับเรือลำเล็กลำน้อยมากกว่า 100 ลำ ซึ่งจะนำสินค้ามาขายให้แก่ผู้ที่เดินทางผ่านไปมาได้จับจ่ายใช้สอยกันทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรกรรม สินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองจากปทุมธานี สินค้าประเภทอาหารหลากหลายชนิดทั้งคาว-หวานหรือสินค้าประเภทของชำร่วยของที่ ระลึกก็มีให้เลือกซื้อหากันอย่างเต็มที่ ตลาดได้รับความร่วมมือกันเป็นอย่างดีให้น้ำมีความใสสะอาดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมกับอดีตอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมกันนี้ยังปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมโยงทางบกและทางน้ำให้ติดต่อถึงกัน ทำให้การเดินทางไปท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายและได้ชื่นชมความเป็น"ตลาดน้ำ" อีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยอย่างแท้จริง ทุ่งรังสิต (Thung Rangsit)
สถานที่ตั้ง : อำเภอธัญบุรี
ใน ปี พ.ศ. 2431 ณ บริเวณทุ่งกว้างใหญ่ดินแดน ที่เต็มไปด้วยที่ราบลุ่มและหนองน้ำทิศตะวันออกถึงเมืองสระบุรี ทิศใต้จดมณฑลกรุงเทพฯ และเมืองมีนบุรี ทิศตะวันตกจดลำน้ำเจ้าพระยาทุ่งกว้างแห่งนี้มีชื่อว่า "ทุ่งรังสิต" เป็นทุ่งกว้างรกร้างเต็มไปด้วยสัตว์ป่ามากมาย โดยฉพาะช้างจะลงมาหากินจากเขาใหญ่ นครนายก สระบุรี ลงมาอยู่ทุ่งรัสิตด้านตะวันออกชาวบ้าน จึงเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่าโขลง

ส่วนบ้านเรือนในทุ่งรังสิตในยุคแรก มีผู้คนเข้าไปตั้งบ้านเรือน อยู่ค่อนข้างน้อยกระจัดกระจายเป็นหย่อมๆ บ้านจะสร้างแบบง่ายๆ ต่อมามีกาลขุดคลองเพื่อเพิ่มผลผลิตในการปลูกข้าวโดยเฉพาะในเขตฝั่งตะวันออกลำน้ำเจ้าพระยาเรียกว่า "คลองรังสิตประยูรศักดิ์" ในท้องที่ของตำบลบ้านใหม่ ใต้เกาะจึงมีผู้คนอพยพจากถิ่นต่างๆ เข้ามาอยู่มากขึ้นเรื่อยๆ จนรัฐบาลต้องจัดตั้งเขตรูปปกครองใหม่ขึ้นในปี พ.ศ. 2445 โดยตั้งเป็นเมืองขึ้นในพื้นที่ริมฝั่งคลองซอยที่ 6 กับ คลองซอยที่ 7 พระราชทานนามว่า "เมืองธัญบุรี" สวนสนุกดรีมเวิลด์ (Dream World Amusement Park)
สถานที่ตั้ง: อำเภอธัญบุรี
ตั้งอยู่ที่ตำบลบึงยี่โถ ดรีมเวิลด์เป็นสวนสนุกและสถานที่พักผ่อนที่รวบรวมความบันเทิงนานาชนิดเข้าไว้ด้วยกันในเนื้อที่กว่า 160 ไร่ ประกอบด้วยดินแดนต่างๆ 4 ดินแดน ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีบรรยากาศแห่งความสุข สนุกสนานที่แตกต่างกันออกไปได้แก่ ดรีมเวิลด์พลาซ่า ดินแดนที่เต็มไปด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมอันวิจิตรพิศดาร ตลอดสองข้างทางดรีมการ์เด้นเป็นอุทยานสวนสวยที่ถูกจัดไว้อย่างสวยงาม ท่ามกลางความเย็นสบายจากทะเลสาบขนาดใหญ่และเคเบิ้ลคาร์ ที่จะพาชมความงามของทัศนียภาพในมุมสูง แฟนตาซี แลนด์ เป็นดินแดนแห่งเทพนิยาย ประกอบด้วยปราสาทเจ้าหญิงนิทรา บ้านขนมปังและบ้านยักษ์ แอดแวนเจอร์ แลนด์ ดินแดนแห่งการผจญภัยและท้าทาย ประกอบด้วยรถไฟตะลุยจักรวาล ไวกิ้งส์ เมืองหิมะ เป็นต้น

เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เปิดถึง 19.00 น. โทร. 0 2533 1152, 0 2533 1447 โทรสาร 0 2533 1899 หรือเว็บไซต์ www.dreamworld-th.com

โรงเรียนมวยไทย (Muai Thai Institute)
สถานที่ตั้ง : อำเภอลาดหลุมแก้ว
เป็นศูนย์รวมของศิลปะแม่ไม้และลูกไม้มวยไทยมีหลักสูตรการสอนมวยไทยขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นอาชีพ หลักสูตรผู้ฝึกสอนมวยไทย หลักสูตรผู้ตัดสินมวยไทย สำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2992 0096-9

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร