จังหวัดพะเยา, พะเยา, ข้อมูลจังหวัดพะเยา, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดพะเยา

ยินดีต้อนรับสู่พะเยา
ข้อมูลแนะนำจังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยามีเนื้อที่ประมาณ 6,335 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วย 9 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงม่วน อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปง อำเภอแม่ใจ อำเภอภูซาง และอำเภอภูกาม จังหวัดพะเยาเป็นเมืองที่มีประวิศาสตร์เก่าแก่ เดิมชื่อว่า เมืองภูกามยาว หรือพยาว เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในแถบภาคเหนือ มีอายุกว่า 900 ปี ร่วมสมัยเดียวกับเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมืองพยาวเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยพ่อขุนงำเมือง ต่อมาก็ตกเป็นเมืองขึ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงการปกครองของอาณาจักรต่างๆ ที่ผลัดกันมีอำนาจในแถบนี้ จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองพยาวได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองพะเยา และเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงราย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2520 พะเยาจึงได้รับยกฐานะจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัด พะเยาเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ สงบเงียบ โดยมีกว๊านพะเยาเป็นเสมือนสัญลักษณ์การท่องเที่ยวประจำจังหวัด มีศิลปวัฒนธรรม วัดวาอารามต่างๆ อันงดงาม และวีถีชีวิตชาวไทยลื้อที่อพยพมาจากดินแดนสิบสองปันนาในประเทศจีนเป็นสิ่งที่น่าสนใจของจังหวัด
อาณาเขต
ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดแพร่และลำปาง
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดน่าน และสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดพะเยาไปยังจังหวัดใกล้เคียง
เชียงราย 94 กม. เชียงใหม่ 222 กม.
ลำปาง 131 กม. สุโขทัย 337 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองพะเยาไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอดอกคำใต้ 15 กม. อำเภอเชียงคำ 76 กม.
อำเภอภูกามยาว 17 กม. อำเภอเชียงปง 79 กม.
อำเภอแม่ใจ 24 กม. อำเภอภูซาง 85 กม.
อำเภอจุน 48 กม. อำเภอเชียงม่วน 117 กม.
เทศกาลและงานประเพณี
อนุสรณ์ผู้เสียสละพลเรือน ตำรวจ ทหาร
อนุสรณ์ผู้เสียสละพลเรือน ตำรวจ ทหาร
งานฉลองอนุสรณ์ผู้เสียสละพลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324
วันที่จัดงาน: ปลายเดือนมกราคม - ต้นเดือนกุมภาพันธ์
สถานที่จัดงาน: อำเภอเชียงคำ
งานฉลองอนุสรณ์ผู้เสียสละพลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 กำหนดวันจัดงาน ปลายเดือนมกราคม ถึง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทุกปี สถานที่จัดงาน หมู่ที่ 4 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ (สนามบินเชียงคำ) เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพลเรือน ทหาร ตำรวจ ที่เสียชีวิตในการสู้รบกับ ผกค. ในเขต พตท. 2324 เป็นงานเฉลิมฉลองหาเงินสมทบทุนช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิต พร้อมมีการละเล่นและการแสดง
งานวันดอกคำใต้บาน
วันที่จัดงาน: 13-14 กุมภาพันธ์
สถานที่จัดงาน: อำเภอดอกคำใต้
กิจกรรมจะเป็นการแข่งขันงานหัตถกรรม และจำหน่ายของที่ระลึก
งานสืบสานตำนานไทลื้อ
วันที่จัดงาน: ต้นเดือนมีนาคม
สถานที่จัดงาน: วัดพระธาตุสบแวน อำเภอเชียงคำ
ภายในงานมีขบวนแห่นางนพมาศ กิจกรรมการปล่อยโคมยี่เป็งที่กว๊านพะเยา การแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่ไทลื้อ การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และการแสดงแสง – เสียงต่างๆมากมาย
งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง
วันที่จัดงาน: 5 เดือนมีนาคม
สถานที่จัดงาน: อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองแบบประเพณีล้านนา เป็นการเทิดพระเกียรติพ่อขุนงำเมืองผู้สถาปนาอาณาจักรภูกามยาว ในงานบวงสรวงพ่อขุนดังกล่าวได้มีกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม "ฟ้อนผีมดผีเม็ง"ในพิธีบวงสรวงฯดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาทุกปี งานประเพณีสงกรานต์พะเยา
งานประเพณีสงกรานต์พะเยา
งานประเพณีปู่จากพญาลอ (บูชาพระลอ)
วันที่จัดงาน: 9 เดือนเมษายน
สถานที่จัดงาน: อำเภอจุน
จัดพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ที่ครองเวียงลอทุกองค์ เรียกงานนี้ว่า งานปูจาพญาลอ มีอยู่สิบสองขบวนด้วยกัน เริ่มจากขบวนอัญเชิญดวงวิญญาณ และปราสาทนฤมิต หมายถึง ดวงวิญญาณของกษัตริย์ผู้ครองเวียงลอในอดีต ขบวนสุดท้ายเป็นขบวนทวยราษฎร แสดงถึงการอพยพไพร่พลของขุนคงคำแถน เข้าสู่ดินแดนหุบผาดอยจิ และกิ่วแก้ว ดอยยาว จำนวน ๓๖ ครัวเรือน เพื่อรำลึกถึงครอบครัวของผู้เสียสละ เพื่อรักษาอาณาเขตเมืองลอ และพระเจดีย์ศรีปิงเมือง
งานประเพณีสงกรานต์พะเยา (ปีใหม่เมือง)
วันที่จัดงาน: 13- 16 เดือนเมษายน
สถานที่จัดงาน: ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยาและทุกอำเภอ จังหวัดพะเยา
เป็นวันทำความสะอาดบ้านเรือน เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย 14 เม.ย. (วันเน่า) เตรียมของอาหารคาว หวานเพื่อไปวัด ตอนบ่ายจะช่วยกันขนทรายตามห้วยหนองเข้าวัด 15 เม.ย. (วันพญาวัน) นำอาหารคาวหวานไปถวายที่วัดและดำหัวผู้ใหญ่หรือคนที่เคารพนับถือ 16 เม.ย.(วันปากปี) มีการนำเสื้อผ้าของตนเองและครอบครัวบูชานพเคราะห์ท้งเก้าเพื่อปราศจากเคราะห์กรรม
เทศกาลลิ้นจี่ของดีเมืองพะเยา
วันที่จัดงาน: เดือนพฤษภาคม
สถานที่จัดงาน: สนามหลังเทศบาล เมืองพะเยา
มีกิจกรรมการประกวดธิดาลิ้นจี่ ประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและมีการจำหน่ายลิ้นจี่รวมถึงผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดพะเยา งานเวียนเทียนกลางน้ำกว๊านพะเยา
งานเวียนเทียนกลางน้ำกว๊านพะเยา
เทศกาลเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา
วันที่จัดงาน: วันเพ็ญ(เดือนมีนาคม, มิถุนายนและสิงหาคม)
สถานที่จัดงาน: วัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา
การตักบาตรข้าวเหนียว บริเวณท่าเรือหน้าวัดติโลกอารามในตอนเช้า การสาธิตจำหน่ายผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่น พิธีเวียนเทียนกลางน้ำ เวลา 17.30 น.
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดพะเยา
วันที่จัดงาน: แรม 1 ค่ำ เดือน 8 (วันเข้าพรรษา)
สถานที่จัดงาน: สนามหลังเทศบาลเมืองพะเยา
มีการกำหนดจัดงานแห่เทียนพรรษาขึ้น เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและรักษาไว้ซึ่งในประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีของประชาชนในชุมชนตลอดจนทุกภาคส่วน พร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง ผ่านการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมมากมาย ประกอบด้วย การแห่เทียนพรรษาของคณะชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาจำนวนกว่า 13 ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา การประกวดเทียนพรรษา และการประกวดฟ้อนเล็บ ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวพะเยา ตลอดจนผู้ที่สนใจร่วมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเข้าร่วมกิจกรรมในงานครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของล้านนา
งานเปิดโลกอุตสาหกรรมอัญมณีและของดีเมืองพะเยา
วันที่จัดงาน: เดือนสิงหาคม
สถานที่จัดงาน: ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี อำเภอเมือง
มีการแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องประดับอัญมณี นิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ การจำหน่ายอัญมณี เครื่องประดับ และการประกวดมิสจิวเวอร์รี่ เทศกาลยี่เปงลอยโคมกว๊านพะเยา
เทศกาลยี่เปง ลอยโคมกว๊านพะเยา
เทศกาลยี่เปง ลอยโคมกว๊านพะเยา
วันที่จัดงาน: เดือนพฤศจิกายน
สถานที่จัดงาน: ริมกว๊านพะเยา
มีกิจกรรมชมขบวนแห่กระทง ประกวดนางนพมาศ ปล่อยโคมลอย การแสดงศิลปวัฒนธรรม กาดฮิมกว๊าน ลานคนเดิน การจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน และการแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
งานประเพณีชาวเขา
วันที่จัดงาน: เดือนธันวาคม
สถานที่จัดงาน: อำเภอเชียงคำ
มีการเต้นรำประจำเผ่า และ มีการละเล่นของชาวเขาเป็นประเพณีฤดูหนาวของเผ่า
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร