จังหวัดปราจีนบุรี, ปราจีนบุรี, ข้อมูลจังหวัดปราจีนบุรี, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดปราจีนบุรี


ข้อมูลจังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคกลาง เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากรในด้านการท่องเที่ยวมากมายและหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะผืนป่ามรดกโลกของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน ที่นับเป็นสมบัติล้ำค่าในด้านของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งของประเทศและของโลกเดิมปราจีนบุรีเป็นจังหวัดใหญ่ มีพื้นที่กว้างขวางเป็นอันดับ 6 ของประเทศ แต่ภายหลังได้มีการแยกจังหวัดออกจากมณฑลปราจิณ ตั้งเป็นจังหวัดนครนายกและฉะเชิงเทราและในปี พ.ศ. 2536 ก็ได้มีพระราชบัญญัติแยกพื้นที่บางอำเภอออกจากจังหวัดปราจีนบุรีอีกครั้งแล้วตั้งเป็นจังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรีจึงมีขนาดเท่ากับในปัจจุบันนับแต่นั้นมา

จังหวัดปราจีนบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 4,762 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,054,449 ไร่ จัดเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 45 ของประเทศไทย แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง อำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมโหสถ อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี

» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดนครราชศรีมา
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดสะแก้ว
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดนครนายก
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดปราจีนบุรีไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 76 กม.
จังหวัดสะแก้ว 98 กม.
จังหวัดนครนายก 98 กม.
จังหวัดนครราชศรีมา 112 กม.

ระยะทางจากจังหวัดปราจีนบุรีไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอบ้านสร้าง 20 กม.
อำเภอศรีมโหสถ 20 กม.
อำเภอศรีมหาโพธิ 21 กม.
อำเภอประจันตคาม 30 กม.
อำเภอกบินทร์บุรี 60 กม.
อำเภอนาดี 78 กม.
งานวันเกษตรและของดีเมืองปราจีน (Fruit Festival)
งานวันเกษตรและของดีเมืองปราจีน จัดขึ้นช่วง : พฤษภาคม-มิถุนายน
สถานที่ : ศาลากลางจังหวัด
ภายในงานมีตลาดนัดผลไม้และผลิตภัณฑ์การเกษตร การประกวดพืชผักผลไม้ การแข่งขันและการสาธิตการเกษตร การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ
งานแข่งเรือยาวประเพณี (Long-boat Racing)
จัดขึ้นช่วง : กันยายน
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอเมือง
ในงานมีทั้งประเภทเรือยาวและเรือพื้นบ้าน เพื่อชิงถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีขบวนเรือพาเหรดอัญเชิญถ้วยพระราชทานอันสวยงาม

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร