สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ที่เที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เขาช่องกระจก เขาช่องกระจก (Khao Chong Krachok or Mirror Mount)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นภูเขาขนาดเล็กมีลิงเสนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทางขึ้นอยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัด มีบันได 396 ขั้น ขึ้นไปจนถึงยอดเขาซึ่งมีความสูง 245 เมตรจากระดับน้ำทะเลและเป็นที่ตั้งของวัดเขาช่องกระจก ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองและพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงประกอบพิธีบรรจุเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2501 และทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ไว้อีกด้วย
เขาไกรลาส (Khao Krailat)
สถานที่ตั้ง : อำเภอหัวหิน
อยู่ติดกับเขาตะเกียบ อยู่ห่างจากตัวอำเภอหัวหินไปทางทิศใต้ประมาณ 14 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายมือจากถนนเพชรเกษมที่กิโลเมตร 235 เข้าไปประมาณ 500 เมตร จากตลาดหัวหินมีรถโดยสารวิ่งระหว่างหัวหิน-เขาไกรลาส-เขาตะเกียบ เป็นเขาที่เอาชื่อมาจากวัดไกรลาสซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปสวยงาม ตลาดฉัตรไชย (Chatchai Market)
สถานที่ตั้ง : อำเภอหัวหิน
เป็นตลาดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของหัวหินเป็นที่รู้จักดีในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมในตัวเมืองหัวหิน ตลาดแห่งนี้สร้างในปี พ.ศ. 2469 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในวาระเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ ณ วังไกลกังวลครั้งแรก พร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณณี โดยราชสกุลฉัตรไชยพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินทรงเป็นหัวหน้าจัดสร้างขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวาย ตลาดก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะของหลังคาเป็นรูป 7 โค้งอันเป็นสัญญลักษณ์หมายถึงสร้างในสมัยรัชกาลที่ 7 ปัจจุบันเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ระลึก อาหารสดและแห้ง อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ (King Mongkut Memorial Park of Science and Technology)
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของวงการวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปี ว่าจะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่หว้ากอแห่งนี้และได้เสด็จมาทอดพระเนตร พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์และทูตานุทูตชาวต่างประเทศ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 ให้ดำเนินโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าฯ และในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามว่า "อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าเจ้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2536

ภายในบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย :

อาคารดาราศาสตร์ : ประกอบไปด้วยอาคาร 3 หลังเชื่อมต่อกัน คือ อาคารพันทิวาทิต พันพินิจจันทรา ดาราทัศนีย์ มีฐานการเรียนรู้ 11 ฐานการเรียน ได้แก่ บันทึกเกียรติยศ โลกอนาคต เทคโนโลยีเพื่ออาชีพ โลกของเด็ก ฟากฟ้า ณ หว้ากอ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย มนุษย์กับดวงดาว พระมหากษัตริย์ราชวงศ์ไทยกับดาราศาสตร์ รวมใจชาวประจวบ ความเป็นไปได้ในจักรวาลและเทคโนโลยีอวกาศและเอกภพ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ : สัมผัสกับมหัศจรรย์โลกใต้น้ำ มีทั้งสีสันความสวยงามของสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ในมิติใหม่ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ภายในแบ่งพื้นที่เป็น 6 ส่วน คือ ส่วนอัศจรรย์โลกสีคราม ส่วนจากขุนเขาสู่สายน้ำ ส่วนสีสันแห่งท้องทะเล ส่วนเปิดโลกใต้ทะเล ส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและส่วนกิจกรรมปฏิบัติการ

สวนผีเสื้อ : มีผีเสื้อพื้นเมืองให้ได้ชมมากกว่า 20 ชนิด บรรยากาศภายในสวนร่มรื่น มีมุมนั่งพักผ่อนชมปลาแหวกหว่ายเวียนวน และดูน้ำตกสวยๆ เพียบพร้อมด้วยเกร็ดความรู้ให้ได้ศึกษา เกี่ยวกับวงจรชีวติของผีเสื้อในห้องจัดแสดง

อุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 3266 1098, 0 3266 1726-7 ต่อ 247 และโทรสาร. 0 3266 1098 สำหรับการเดินทางนั้น จากตัวเมืองเดินทางมาทางทิศใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร ตามถนนเพชรเกษมถึงกิโลเมตรที่ 335–336 จะมีทางแยกเข้าหว้ากอทางด้านซ้ายมือ

อุทยานเขาหินเทิน อุทยานเขาหินเทิน (Khao Hin Thoen Stone Park)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ อยู่บนเส้นทางเดียวกับทางไปด่านสิงขร ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 330 เข้าไป 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาก็เจออุทยานเขาหินเทิน ซึ่งชื่ออุทยานมาจากลักษณะของก้อนหินขนาดใหญ่ ที่มาตั้งซ้อนกันหรือพิงกัน เกิดเป็นทางเดินแคบๆไปสู่ลานกว้างหลายลานบนยอดเขา จากยอดเขาจะมองเห็นทิวทัศน์ตัวเมืองและทะเล
อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง (Huai Yang Waterfall National Park)
สถานที่ตั้ง : อำเภอทับสะแก
มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอทับสะแก และอำเภอบางสะพาน มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 161 ตารางกิโลเมตร หรือ 100,625 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงบนเทือกเขาตะนาวศรี สูงจากน้ำทะเลประมาณ 200-800 ฟุต เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำที่เกิดจากสันเขากั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหภาพพม่า ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2534 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 70 ของประเทศไทย ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่บริเวณน้ำตกห้วยยาง ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดเล็ก 9 ชั้นอยู่ใกล้ที่ทำการอุทยานฯ เหมาะสำหรับการเข้าไปพักผ่อนเพราะมีทิวทัศน์สวยงามและมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่น่าสนใจ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร สถานที่ตั้ง : อำเภอทับสะแก
อุทยานมีสภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าโปร่งประกอบด้วยไม้ผลัดใบหลายชนิดปะปนได้แก่ ไผ่ป่า ประดู่ มะค่าโมง เดิมพื้นที่ป่าเป็นป่าปลูกผสมผสานกับป่าธรรมชาติที่ฟื้นตัว พันธุ์ไม้ที่ปลูกได้แก่ เสลา ตะแบก สัก พะยอม สนทะเลและสนประดิพัทธ์ สัตว์ป่าพบจำนวนน้อยชนิด ส่วนใหญ่จะพบนกชนิดต่างๆได้แก่ นกขมิ้นท้ายทอยดำ นกยางทะเล นกแซงแซวหางปลา นกตะขาบทุ่ง และนกอีกหลายชนิดมากมาย อุทยานครอบคลุมพื้นน้ำประมาณ 15.36 ตารางกิโลเมตร สัตว์น้ำที่พบมีปลาน้ำจืดได้แก่ปลาดุก ปลาช่อน ปลาหมอ ปลานิลและปลาทะเลต่างๆ ชายหาดมีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร เรียงรายด้วยทิวสนทะเลเป็นแนวไปตามชายหาด สถานที่ตั้ง : กิ่งอำเภอสามร้อยยอด
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดตั้งอยู่ในเขตอำเภอกุยบุรีและอำเภอสามร้อยยอด ห่างจากหัวหินลงมาทางใต้ประมาณ 63 กิโลเมตร ตามตำนานเล่ากันว่า พื้นที่แถบนี้เคยเป็นทะเลมีเกาะใหญ่น้อยอยู่มากมาย ในสมัยนั้นมีขบวนเรือสำเภาจีนแล่นผ่านมา และประสบกับลมพายุมรสุมจนเรืออับปาง คนบนเรือที่รอดชีวิต 300 คนได้ไปอาศัยอยู่ตามเกาะต่าง ๆ จึงเรียกว่า "เกาะสามร้อยรอด" ต่อมาเพี้ยนเป็น "เขาสามร้อยยอด" จนทุกวันนี้อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 98 ตารางกิโลเมตร หรือ 61,300 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาหินปูนสูงชัน ริมฝั่งทะเลผสมกับที่ราบริมฝั่งทะเล ที่เป็นหาดเลน และห้วงน้ำทะเลตื้น รวมถึงเกาะหินปูนที่ตั้งเรียงรายอยู่ใกล้ชายฝั่ง เป็นที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด ซึ่งมีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2509 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 4 และเป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งทะเลแห่งแรกของประเทศไทย โรงแรมใน กุยบุรี

บริเวณอุทยานฯมีสถานที่ท่องเที่ยวอาทิเช่น :

หาดสามพระยา (Sam Phraya Beach) :
ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นหาดทรายขาวสะอาดร่มรื่นด้วยแนวสนทอดยาว 1 กิโลเมตร หัวหาดและท้ายหาดมีเขาหินปูนขนาบทั้งสองด้าน เหมาะสำหรับเล่นน้ำและกางเต็นท์พักแรมได้ บริเวณชายหาดมีร้านอาหารและห้องน้ำไว้บริการ

ถ้ำไทร

ถ้ำแก้ว (Kaeo Cave) :
อยู่ที่เขาหุบจันทร์ ห่างจากที่ทำการอุทยานฯไปทางบ้านบางปู 16 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายผ่านบริเวณนากุ้งจนสุดถนนลูกรังแล้วเดินเท้าไปยังปากถ้ำ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยระยิบระยับสวยงาม ภายในถ้ำมืดมาก และค่อนข้างอันตรายเพราะมีเหวลึก จำเป็นต้องมีตะเกียงเจ้าพายุ และเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ นำทาง

ถ้ำไทร (Sai Cave) :
อยู่ในหมู่บ้านคุ้งโตนด ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 9 กิโลเมตร สามารถนำรถยนต์ ไปจอดบริเวณหมู่บ้านใกล้เชิงเขา แล้วเดินขึ้นไปบนถ้ำระยะทางประมาณ 280 เมตร ช่วงแรกของถ้ำมีต้นไทรซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำ ช่วงถัดไปมีหินงอกหินย้อยงดงามหลายจุด จุดที่น่าสนใจในถ้ำได้แก่ สระโบกขรณี ห้องหินงอกหินย้อย ห้องม่านเจ็ดสี น้ำตกแห้ง อนุสาวรีย์ตาเอิบซึ่งเป็นผู้พบถ้ำคนแรก บ่อน้ำน้อยหน่าและหินโดม ภายในถ้ำค่อนข้างมืด นักท่องเที่ยวสามารถเช่าตะเกียงเจ้าพายุ หรือไฟฉายจากชาวบ้านที่หมู่บ้านคุ้งโตนดได้

วนอุทยานปราณบุรี (Pran Buri)
สถานที่ตั้ง : อำเภอปราณบุรี
เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของไทยอยู่ห่างมาทางใต้ของอำเภอหัวหิน มีชายหาดที่เงียบสงบ น้ำทะเลใสสะอาด เหนือขึ้นมาบนชายฝั่งมีทิวสนทะเลและสนประดิพัทธ์เป็นแนวยาวขนานไปกับทะเลประมาณ 1 กิโลเมตร เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว อีกทั้งมีกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมชายหาดและแค็มป์ปิ้ง อ่าวมะนาว อ่าวมะนาว (Manao Bay)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่ในเขตกองบิน 53 กองทัพอากาศ เป็นหาดสะอาดธรรมชาติสวยงาม เหมาะแก่การเล่นน้ำตรงข้ามกับหาดเป็นเขาล้อมหมวก ยามน้ำลดจะปรากฏสันทรายทอดยาวให้เดินไปเที่ยวชมได้ บนยอดเขาล้อมหมวกประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง เชิงเขามีศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกและเป็นที่ตั้งของเขตอนุรักษ์พันธุ์ค่างแว่น อ่าวมะนาวเคยเป็นยุทธภูมิในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพญี่ปุ่น ปัจจุบันภายในกองบิน จะเห็นอนุสาวรีย์วีรชนรูปทหารอากาศในชุดนักบิน ยืนอยู่บนใบพัดเครื่องบินถือธงหันหน้าออกทะเล และยังมีอุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 53 โดยจะเห็นแท่งหินขนาดใหญ่แกะสลักจำลองฉากการต่อสู้ระหว่างกองทัพไทยกับญี่ปุ่นบริเวณอ่าวมะนาว อ่าวบ่อทองหลาง สถานที่ตั้ง : อำเภอทับสะแก
เป็นชายหาดที่สวยงามแห่งหนึ่งหาดทรายขาว มีถนนเลาะเลียบตลอดแนวชายหาด มีร้านอาหารทะเลบริการนักท่องเที่ยวเหมาะสำหรับพักผ่อน อ่าวแม่รำพึงอยู่ห่างจากตัวเมืองประจวบฯ ประมาณ 120 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) แยกเข้าตัวอำเภอบางสะพานไปประมาณ 17 กิโลเมตร
หาดแหลมศาลา (Laem Sala Beach)
สถานที่ตั้ง : อำเภอสามร้อยยอด
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เป็นหาดสนที่มีทรายขาว ล้อมรอบด้วยภูเขาเป็นรูปตัวยู ด้านหน้าเป็นชายทะเล มีเกาะสัตกูดบังคลื่นอยู่ด้านหน้า ทำให้เกิดบรรยากาศอันเงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อน มีบ้านพัก เต็นท์ ห้องน้ำ-ห้องสุขา เส้นทางศึกษาธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆไว้บริการ มีร้านอาหารของภาคเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้ว

การเดินทางใช้บริการเหมาเรือจากบ้านบางปูไปหาดแหลมศาลา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ถ้ำพระยานคร อยู่ห่างจากหาดแหลมศาลาประมาณ 500 เมตร จุดเด่นของถ้ำแห่งนี้ คือ "พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์" เป็นพลับพลาแบบจตุรมุข สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 คราวเสด็จประพาสเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2433 เป็นฝีพระหัตถ์ของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์ ทรงสร้างขึ้นในกรุงเทพฯ แล้วส่งมาประกอบทีหลังโดยให้พระยาชลยุทธโยธินเป็นนายงานก่อสร้าง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมายกช่อฟ้าด้วยพระองค์เอง ที่กำแพงหินด้านขวามีพระปรมาภิไธยย่อในรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7 เป็นตัวหนังสือใหญ่สีขาวสะดุดตา พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์นับเป็นจุดเด่นของถ้ำพระยานคร และเป็นตราประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบัน โรงแรมใน สามร้อยยอด

เขาหินเหล็กไฟ (Khao Hin Lek Fai)
สถานที่ตั้ง : อำเภอหัวหิน
ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวหิน ห่างจากตัวเมืองหัวหินไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวและชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามมากแห่งหนี่ง ซึ่งสามารถชมวิวได้ 4 ทิศ จุดชมวิวนี้สามารถมองเห็นตัวเมืองและอ่าวหัวหินโดยรอบ บนยอดเขาเป็นพื้นที่ราบและผาหินที่สวยงาม พร้อมกับมีสวนนก ศูนย์จำหน่ายสินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง อาหารเครื่องดื่ม พื้นที่อเนกประสงค์ปลูกพันธุ์ไม้ในวรรณคดี สวนนก และร้านอาหารเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ช่วงเวลาที่เหมาะในการชมวิวคือเช้าตรู่และช่วงค่ำ เขาตะเกียบ สถานที่ตั้ง : อำเภอหัวหิน
เป็นเขาที่ยื่นออกไปในทะเลมีโขดหินสวยงาม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่หันหน้าออกสู่ทะเล บนยอดเขามีทางเดินขึ้นไปสามารถชมทิวทัศน์ของท้องทะเลและตัวเมืองหัวหินได้อย่างชัดเจน ชายหาดเขาตะเกียบมีความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีความลาดชันน้อย ทรายขาวละเอียด บริเวณชายหาดมีร้านอาหาร ที่พักและร้านขายของที่ระลึกมากมายไว้บริการ
เกาะสิงห์โต (Koh Singto)
สถานที่ตั้ง : อำเภอหัวหิน
อยู่ทางด้านทิศตะวันออก ห่างจากสวนสนประดิพัทธ์ไปประมาณ 800 เมตร เป็นเกาะเล็กๆ รูปร่างคล้ายสิงห์โตนอนหมอบหันหน้ามาทางทิศเหนือ เป็นบริเวณที่เหมาะสำหรับการตกปลาอย่างยิ่ง
เขาเต่า (Khao Tao Beach)
สถานที่ตั้ง : อำเภอหัวหิน
ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแก บริเวณเขาเต่ามีหาดทรายที่สะอาด และสวยงามอยู่ 2 แห่ง คือ หาดทรายน้อยและหาดทรายใหญ่ นอกจากนี้ยังมีเกาะขนาดเล็กอยู่ไม่ห่างจากชายฝั่งเท่าใดนัก บนเกาะมีเปลือกหอยชนิดต่างๆ ทับถมกันอยู่มากมายและยังมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่หันพระพักตร์ออกสู่ทะเล เดินทางจากตัวอำเภอหัวหินประมาณ 13 กิโลเมตร โดยมีทางแยกจากถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 243-244 เลี้ยวซ้ายข้ามทางรถไฟไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรถึงวัดเขาเต่า น้ำตกป่าละอู สถานที่ตั้ง : อำเภอหัวหิน
ตั้งอยู่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ในพื้นที่ป่าละอู มีพื้นที่ประมาณ 273,125 ไร่ อุดมไปด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มและสัตว์ป่านานาชนิด ป่าละอูจัดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีหน่วยพิทักษ์อุทยานน้ำตกป่าละอูของกรมป่าไม้ ตั้งอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำก่อนถึงตัวน้ำตกประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นผู้ดูแลน้ำตกป่าละอูประกอบด้วย น้ำตกละอูใหญ่ และน้ำตกละอูน้อย ซึ่งไหลลดหลั่นกันอย่างสวยงามถึง 11 ชั้น มีน้ำไหลตลอดทั้งปี สามารถลงเล่นน้ำได้ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผีเสื้อชุกชุม ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน ในช่วงเช้าตรู่เนื่องจากอากาศเย็นสบาย จะมีโอกาสพบเห็นสัตว์ป่ารวมทั้งนกหายากหลายชนิด ชายหาดหัวหิน
ชายหาดหัวหิน (Hua Hin Beach)
สถานที่ตั้ง : อำเภอหัวหิน
อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของตัวเมือง มีทางลงหาดอยู่ที่ถนนดำเนินเกษม สองข้างทางลงหาดมีโรงแรมและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก หาดหัวหินมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ทรายขาวละเอียดเหมาะสำหรับเล่นน้ำทะเลบรรยากาศยังเงียบสงบแม้ไม่เท่าในอดีต สิ่งที่เปลี่ยนไปคือมีที่พักริมหาดอำนวยความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สิ่งที่หัวหินยังรักษาเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนั่นก็คือ แม้จะผ่านไปแต่ทางเทศบาลก็พยายามไม่ให้มีเครื่องเล่นทางน้ำมารบกวนบรรยากาศให้เสียไป และเนื่องจากชายหาดหัวหินมีก้อนหินขนาดใหญ่อยู่ในน้ำทะเลเป็นจำนวนมากจึงไม่เหมาะกับเครื่องเล่นทางทะเลเพราะอาจมีอันตรายได้ หัวหินในช่วงกลางวันเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ ลงเล่นน้ำทะเล สนุกกับการขี่จักรยาน หรือขี่ม้า นอกจากนี้ในเวลาตอนค่ำยังมี ร้านอาหาร สถานบันเทิงยามค่ำคืนในโรงแรมต่าง ๆ นักท่องเที่ยวนิยมออกมาเดินเล่น ช้อปปิ้ง และรับประทานอาหารทะเล รายละเอียดเพิ่มเติม...
หาดบ้านกรูด (Ban Krut Beach)
เกาะทะลุ เกาะสังข์ เกาะสิงห์  สถานที่ตั้ง : อำเภอบางสะพาน
อยู่ในเขตบ้านกรูด ตำบลธงชัย เป็นชายหาดที่กว้างและสวยงาม แนวหาดยาวประมาณ 12 กิโลเมตร ขนานไปกับถนนเลียบชายหาด เดิมมีต้นมะกรูดขึ้นมากมาย จึงเป็นที่มาของชื่อ บรรยากาศที่นี่สงบร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าว ทิวทัศน์สวยงาม มีชุมชนประมงกระจายตัวอยู่ตลอดชายหาด นักท่องเที่ยวจะได้พบกับวิถีชีวิตชาวประมงมากมาย เช่น การทำอาชีพประมงชายฝั่ง การแปรรูปอาหารทะเลแห้ง การจับแมงกระพรุนเพื่อส่งขายต่างประเทศ รวมทั้งยังมีที่พักไว้ให้บริการหลายแห่ง สถานที่ตั้ง : อำเภอบางสะพานน้อย
เป็นเกาะที่อยู่ใกล้ๆกัน บริเวณรอบๆเกาะอุดมไปด้วยปะการังสีสวย หาดทรายขาวสะอาด เหมาะสำหรับผู้นิยมดำน้ำชมปะการังและตกปลา นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเช่าเรือได้ที่ท่าเรือบ้านปากคลอง ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที การเดินทางจากถนนเพชรเกษมแยกซ้ายบริเวณกิโลเมตรที่ 399 ตามเส้นทางบางสะพาน-ชายทะเลไปประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงตลาดบางสะพานเลี้ยวขวาเข้าถนนบางสะพาน-หนองทัดไท ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาดบางสะพานไปอีก 10 กิโลเมตร ท่าเรือจะอยู่ทางซ้ายมือ ศูนย์ศิลปหัตถกรรมหัวหิน ปราณบุรี (Pranburi)
สถานที่ตั้ง : อำเภอปราณบุรี
ปราณบุรี เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี เป็นอำเภอที่อยู่ไม่ไกลจากอำเภอหัวหินนัก ขับรถ ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็มาถึงบริเวณชายหาดปากน้ำปราณที่มีรีสอร์ทเก๋ ๆ เรียงรายให้เลือกเข้าไปพักผ่อนมากมาย มีทะเล ที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักและคึกคักที่สุดแห่งหนึ่งใน ปราณบุรี หรือปากน้ำปราณคือ อีกหนึ่งสถาน ที่พักผ่อนอันแสนสงบอีกแห่งหนึ่ง.ชายหาดที่ ปราณบุรี มีความงดงามไม่แพ้ ชายหาดหัวหิน เช่นกัน หากคุณกำลังมอง หาสถานที่พักผ่อนสำหรับวันหยุดนี้ ปราณบุรี อาจเป็นคำตอบของคุณ ที่พักใน ปราณบุรี
ศูนย์ศิลปหัตถกรรมหัวหิน (Hua Hin Arts and Crafts Centre)
สถานที่ตั้ง : อำเภอหัวหิน
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 18 ถนนแนบเคหาสน์ เป็นทั้งสวนพฤกษชาติและเป็นแหล่งรวมงานจิตรกรรม ประติมากรรม หัตถกรรมพื้นบ้าน ศิลปะโบราณวัตถุและงานสร้างสรรค์แห่งโลกศิลปะที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ ศูนย์ฯนี้เปิดบริการให้เข้าชมฟรีทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 - 18.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 3251 1249, 0 3251 1061 ด่านสิงขร สถานที่ตั้ง : อำเภอหัวหิน
สวนอยู่ในความดูแลของศูนย์การทหารราบปราณบุรี มีที่พักลักษณะเป็นโรงแรม บังกะโล เรือนแถว และบ้านพัก จากหัวหินไปตามถนนเพชรเกษมประมาณ 9 กิโลเมตร โดยมีทางแยกจากถนนเพชรเกษม กิโลเมตร 240 เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 500 เมตร สถานที่ตั้ง : อำเภอหัวหิน
เป็นช่วงด่านแดนไทย-พม่า ได้เปิดเป็นตลาดมีของขายจำนวนมาก อาทิ ของป่า กล้วยไม้ ต้นไม้ ของป่าจากประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งอยู่ตำบลคลองวาฬ เป็นจุดที่แคบที่สุดในประเทศคือ ประมาณ 12 กิโลเมตร(อยู่เยื้องกับหว้ากอ)

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร