จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ประจวบคีรีขันธ์, ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คือจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง ตามการแบ่งเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย โดยเป็นจังหวัดสุดท้ายของภาคกลาง ต่อกับจังหวัดชุมพรของภาคใต้ จึงกล่าวได้ว่าประจวบคีรีขันธ์คือประตูสู่ภาคใต้อย่างแท้จริง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเนื้อที่ 6,367,620 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่แคบยาวเป็นคาบสมุทรลงไปทางภาคใต้ โดยมีแผ่นดินส่วนที่แคบที่สุดจากชายแดนไทยไปจนถึงสหภาพพม่า ระยะทาง 11 กิโลเมตร อยู่ที่บริเวณด่านสิงขร ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์และมีความยาวจากเหนือจดใต้ถึง 212 กิโลเมตรเลยทีเดียว

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอคือ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี อำเภอกุยบุรี อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อยและอำเภอสามร้อยยอด

อาณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบุรี
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดชุมพร
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ อ่าวไทย
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ เขตตะนาวศรีของสหภาพพม่า
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดเพชรบุรี 185 กม.
จังหวัดชุมพร 216 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอกุยบุรี 30 กม.
อำเภอทับสะแก 42 กม.
อำเภอสามร้อยยอด 45 กม.
อำเภอปราณบุรี 57 กม.
อำเภอบางสะพาน 75 กม.
อำเภอหัวหิน 90 กม.
อำเภอบางสะพานน้อย 112 กม.
หัวหินแจ๊ส เฟสติวัล หรือ เทศกาลดนตรีแจ๊ส (Hua Hin Jazz Festival)
จัดขึ้นช่วง : เดือนมิถุนายน
สถานที่ : บริเวณหาดเขาตะเกียบ
เทศกาลดนตรีสุดฮิตริมหาดเขาตะเกียบ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทศกาลดนตรีที่ได้รับความนิยมจากคนไทยและต่างชาติอย่างมาก โดยศิลปินแจ๊สที่มาร่วมงานหัวหิน แจ๊ส เฟสติวัล เรียกว่าเป็นที่สุดของแต่ละประเทศทั้งยุโรป เอเชีย และศิลปินต่างประเทศ
งานประเพณีตักบาตรเทโว เขาช่องกระจก (Khao Chong Krachok Tak Bat Devo Ceremony)
จัดขึ้นช่วง : เดือนตุลาคม
สถานที่ : บริเวณเขาช่องกระจก และหน้าศาลหลักเมือง
ประมาณช่วงออกพรรษาของทุกปี ชมและเลือกซื้อสินค้าของดีเมืองประจวบคีรีขันธ์และชมนิทรรศการพระเครื่อง พระบูชา ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวในวันออกพรรษาแด่พระภิกษุจำนวน 200 รูป ชมประเพณีชักพระ ขบวนแห่รถพุทธประวัติ
งานวันที่ระลึก วีรกรรม 8 ธันวาคม 2484 (A Fair to Commemorate the “Heroic Deeds of 8 December 1941”)
จัดขึ้นช่วง : วันที่ 12 มิถุนายน
สถานที่ : บริเวณเขาช่องกระจก
ภายในงานจะมีพิธีถวายสักการะพระบรมสารีริก ธาตุและการห่มผ้ารอบเจดีย์ของข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมงานสามารถเดินชมภูมิทัศน์ของอ่าวประจวบ จากยอดภูเขากลางเมืองได้อีกด้วย

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร