กิจกรรมน่าสนใจในจังหวัดสระแก้ว, กิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว, ข้อมูลกิจกรรมในจังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้วมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สร้างความหลากหลาย และเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่สนใจได้ศึกษา เรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ มากมาย เช่น เที่ยวน้ำตก เดินป่าท่องไพร ส่องสัตว์ ดูผีเสื้อ ซึ่งกิจกรรมดูผีเสื้อที่ปางสีดาสามารถดูได้ตลอดทั้งปี ในช่วงฤดูฝนแมลงปีกสวยเหล่านี้ จะเป็นตัวสร้างสีสันให้กับน้ำตกและผืนป่าปางสีดาอีกด้วย อีกหนึ่งกิจกรรมที่นิยมกันในหมู่นักท่องเที่ยว
ได้แก่ กิจกรรมดูนกประจำถิ่นในผืนป่าและบริเวณแหล่งน้ำ เช่น ดูนกน้ำและนกอ้ายงั่วที่สวนลุงสน บ้านคลองมะละกอ และอ่างเก็บน้ำพระปรง โดยเฉพาะที่อ่างเก็บน้ำพระปรง ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเสริมให้กับนักท่องเที่ยว เช่น ล่องเรือดูนก ชมทิวทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำพระปรง รวมถึงจัดตั้งเป็นสหกรณ์ปลาเพื่อรับซื้อปลาที่ชาวบ้านหาได้จากอ่างเก็บน้ำพระปรง ขายให้กับร้านอาหารประเภทปลา เพื่อปรุงจำหน่ายให้กับ นักท่องเที่ยวในราคาย่อมเยา รสชาติอร่อย และหากต้องการจะใกล้ชิดธรรมชาติยิ่งขึ้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มก็จัดพื้นที่สำหรับกางเต็นท์ รวมทั้งมีเต็นท์ และห้องรับรองของศูนย์บริการอาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมห้องน้ำไว้บริการ ในช่วงกลางคืนข้างแรมพื้นที่บริเวณนี้ จะเป็นจุดดูดาวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง
ขับรถ ATV
ฟาร์มโชคทวีช้ย & สระแก้ว แอดเวนเจอร์ ฟาร์มโชคทวีช้ย & สระแก้ว แอดเวนเจอร์
สถานที่ตั้ง: อำเภอเมืองสระแก้ว
โทร.: 08 9820 6873
ดูนก/ส่องสัตว์
อ่างเก็บน้ำเขาสามสิบ อ่างเก็บน้ำเขาสามสิบ
สถานที่ตั้ง: อำเภอเขาฉกรรจ์
โทร.: 08 1983 5987
อ่างเก็บน้ำพระปรง อ่างเก็บน้ำพระปรง
สถานที่ตั้ง: อำเภอวัฒนานคร
โทร.: 0 3731 2282, 0 3731 2284
ทุ่งหญ้าบุตาปอด อุทยานแห่งชาติปางสีดา
สถานที่ตั้ง: อำเภอเมืองสระแก้ว
ทุ่งหญ้าบุตาปอด
โทร.: 0 3755 6500, 0 3724 3775
   
แค้มป์ปิ้ง/ชมทิวทัศน์/ชมประวัติศาสตร์
อ่างเก็บน้ำเขาสามสิบ อ่างเก็บน้ำเขาสามสิบ
สถานที่ตั้ง: อำเภอเมืองสระแก้ว
โทร.: 08 1983 5987
ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง
สถานที่ตั้ง: อำเภอคลองหาด
โทร.: 0 3744 5147
จุดชมวิว กม.25 อุทยานแห่งชาติปางสีดา
สถานที่ตั้ง: อำเภอเมืองสระแก้ว
จุดชมวิว กม.25, น้ำตกม่านธารา
โทร.: 0 3755 6500, 0 3724 3775
อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อุทยานแห่งชาติตาพระยา
สถานที่ตั้ง: อำเภอตาพระยา
อ่างเก็บน้ำห้วยยาง, ศูนย์เขมรอพยพไซท์ทู, (แค้มป์ปิ้ง/ชมทิวทัศน์), ปราสาทเขาโล้น, แหล่งโลหะกรรม, ปราสาทบายแบก, ศาลมีอักษร (ชมประวัติศาตร์), ลานกระเจียว (ชมพรรณไม้)
โทร.:0 3755 6667, 0 4561 9214
สำรวจถ้ำ/เที่ยวน้ำตก
น้ำตกเขาตะกรุบ น้ำตกเขาตะกรุบ
สถานที่ตั้ง: อำเภอวังน้ำเย็น
โทร.: 0 3850 2001
ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง
สถานที่ตั้ง: อำเภอคลองหาด
โทร.: 0 3744 5147
น้ำตกแควมะค่า อุทยานแห่งชาติปางสีดา
สถานที่ตั้ง: อำเภอเมืองสระแก้ว
น้ำตกแควมะค่า, น้ำตกทับเทวา, น้ำตกท่ากะบาก, น้ำตกธารพลับพลึง, น้ำตกปางสีดา, น้ำตกผาตะเคียน, น้ำตกม่านธารา, น้ำตกลานแก้ว, น้ำตกหน้าผาใหญ่, ภูเขาเจดีย์, น้ำตกถ้ำค้างคาว, น้ำตกสวนมั่นสวนทอง, น้ำตกท่ากะบาก
โทร.: 0 3755 6500, 0 3724 3775
   
ไต่หน้าผา
ถ้ำเขาศิวะ (ถ้ำน้ำ) ถ้ำเขาศิวะ (ถ้ำน้ำ)
สถานที่ตั้ง: อำเภอคลองหาด
โทร.: 0 3724 6089
ฟาร์มโชคทวีช้ย & สระแก้ว แอดเวนเจอร์ ฟาร์มโชคทวีช้ย & สระแก้ว แอดเวนเจอร์
สถานที่ตั้ง: อำเภอเมืองสระแก้ว
โทร.: 08 9820 6873
ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง
สถานที่ตั้ง: อำเภอคลองหาด
ถ้ำเพชรหาดทรายแก้ว
โทร.: 0 3744 5147
   
ตกปลา
อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อ่างเก็บน้ำห้วยยาง
สถานที่ตั้ง: อำเภอตาพระยา
โทร.: 0 3755 6667, 0 4561 9214
อ่างเก็บน้ำพระปรง อ่างเก็บน้ำพระปรง
สถานที่ตั้ง: อำเภอวัฒนานคร
โทร.: 0 3731 2282, 0 3731 2284
อ่างเก็บน้ำเขาสามสิบ อ่างเก็บน้ำเขาสามสิบ
สถานที่ตั้ง: อำเภอเขาฉกรรจ์
โทร.: 08 1983 5987
อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก
สถานที่ตั้ง: อำเภอเมืองสระแก้ว
โทร.: 0 3726 1667
ขี่ม้า
ฟาร์มโชคทวีช้ย & สระแก้ว แอดเวนเจอร์ ฟาร์มโชคทวีช้ย & สระแก้ว แอดเวนเจอร์
สถานที่ตั้ง: อำเภอเมืองสระแก้ว
โทร.: 08 9820 6873
ล่องแพ
อ่างเก็บน้ำพระปรง อ่างเก็บน้ำพระปรง
สถานที่ตั้ง: อำเภอวัฒนานคร
โทร.: 0 3731 2282, 0 3731 2284
สปา/นวด
โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร
สถานที่ตั้ง: อำเภอวัฒนานคร
โทร.: 0 3726 1346
เดินป่า/ศึกษาธรรมชาติ
อ่างเก็บน้ำเขาสามสิบ อ่างเก็บน้ำเขาสามสิบ
สถานที่ตั้ง: อำเภอเขาฉกรรจ์
โทร.: 08 1983 5987
อ่างเก็บน้ำพระปรง อ่างเก็บน้ำพระปรง
สถานที่ตั้ง: อำเภอวัฒนานคร
โทร.: 0 3731 2282, 0 3731 2284
น้ำตกม่านธารา อุทยานแห่งชาติปางสีดา
สถานที่ตั้ง: อำเภอเมืองสระแก้ว
น้ำตกม่านธารา, น้ำตกลานแก้ว, เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกทับซุง, เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาตะเคียน, เส้นทางศึกษาธรรมชาติโป่งกระทิง
โทร.: 0 3755 6500, 0 3724 3775
   
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร