สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว, ที่เที่ยวจังหวัดสระแก้ว

สถานที่ท่องเที่ยว
โบราณสถานและประวัติศาสตร์
ปราสาทบ้านน้อย
ปราสาทบ้านน้อย
ปราสาทบ้านน้อย
สถานที่ตั้ง : อำเภอวัฒนานคร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลผักขะ ลักษณะตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีแนวกำแพง 2 ชั้น โดยชั้นนอกเป็นกำแพงดินสร้างกว้าง 81 เมตร ยาว 58 เมตร ส่วนกำแพงชั้นในก่อด้วยศิลาแลงสูงประมาณ 2.20 เมตร มีทางเข้าทางเดียว คือ ซุ้มประตูทางทิศตะวันออกขนาดกว้าง 10.80 เมตร ยาว 19.17 เมตร ประตูทางเข้าและผนังซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกพังทลายหมด ภายในแบ่งเป็น 3 ห้อง ด้านข้างทิศเหนือและทิศใต้ข้างละ 1 ห้อง ตรงกลางอีก 1 ห้อง ภายในกำแพงแก้วมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีอาคารก่อด้วยศิลาแลง ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 9 เมตร 1 หลัง เป็นบรรณาลัย กึ่งกลางภายในกำแพงแก้วเป็นปรางค์ฐานก่อด้วยศิลาแลง สูงประมาณ 1 เมตร ด้านบนมีผนังอาคารก่อด้วยอิฐเหลืออยู่ 2 ด้าน คือ ด้านทิศเหนือและทิศใต้กลางปรางค์ ถูกลักลอบขุดเป็นหลุมขนาดใหญ่ นอกกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสระน้ำ 1 สระ ขนาดกว้าง 15.50 เมตร ยาว 20.50 เมตร ขอบสระกรุด้วยศิลาแลงทำเป็นขั้นบันไดโดยรอบทั้งสี่ด้าน ยังมีน้ำขังอยู่ การเดินทางโดย รถยนต์ ไปยังปราสาทบ้านน้อย ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 33 (วัฒนานคร-อรัญประเทศ) จากอำเภอวัฒนานครไปประมาณ 10 กิโลเมตร ก่อนถึง อบต.ผักขะ ประมาณ 800 เมตร มีป้ายบอกทางเข้าซ้ายมือเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร เส้นทางเป็นถนนลูกรังแคบๆ

เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน
ประตูชัยอรัญประเทศ
ประตูชัยอรัญประเทศ
ประตูชัยอรัญประเทศ
สถานที่ตั้ง : อำเภออรัญประเทศ
ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนไทย-กัมพูชา ที่บ้านคลองลึก ตำบลท่าข้าม มีลักษณะเป็นป้อม 2 ป้อม อยู่กันคนละฟากถนน โดยป้อมด้านซ้ายมือรักษารูปลักษณ์เดิมไว้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ทหารกล้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการสู้รบบริเวณชายแดนด้านคลองลึก ตัวป้อมมีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า สูงประมาณ 15 เมตร ฐานประตูทำเป็นห้องรักษาการณ์ แต่ชำรุดทรุดโทรมจากภัยสงคราม จึงมีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2502 สำหรับทางด้านขวามือได้ก่อสร้างเป็นเสมาขนาดใหญ่ทำด้วยหินอ่อนสลักรูปครุฑพ่าห์ (ธงมีรูปครุฑ) ไว้ด้านบน ใต้ครุฑจารึกคำว่า "ประเทศไทย" หันออกไปทางประเทศกัมพูชา

เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน
ปราสาทเขาน้อย
ปราสาทเขาน้อย
ปราสาทเขาน้อย
สถานที่ตั้ง : อำเภออรัญประเทศ
ปราสาทเขาน้อย มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ตั้งอยู่บนยอดเขาเตี้ยๆ ที่วัดเขาน้อยสีชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 12 กิโลเมตร มีความสูงราว 80 เมตร มีบันไดทางขึ้น 254 ขั้น ซึ่งประกอบด้วยปราสาทก่ออิฐ 3 หลัง คือ ปรางค์ทิศเหนือ ปรางค์องค์กลาง และวิหารทิศใต้ แต่คงเหลือเพียงปรางค์องค์กลางเท่านั้นที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ส่วนปรางค์ทางทิศเหนือและวิหารทิศใต้เหลือเพียงฐานเท่านั้น โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติจากกรมศิลปากรเมื่อ พ.ศ. 2478 และมีการสำรวจขุดพบโบราณวัตถุจำนวนมาก เช่น โบราณวัตถุทำจากโลหะ เครื่องปั้นดินเผา ทับหลังหินทราย 5 ชิ้น และค้นพบแผ่นจารึก บ่งบอกถึงอายุการสร้างปราสาทเรียกว่า จารึกเขาน้อย และทับหลังหินทรายแบบสมโบร์ไพรกุกอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 ศิลาจารึก ระบุมหาศักราช 559 ตรงกับ พ.ศ.1180 ซึ่งเป็นจารึกที่ระบุศักราชเก่าที่สุดในประเทศ ปัจจุบันเก็บรักษาและตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี นอกจากนี้ยังพบจารึกภาษาขอมและสันสกฤตซึ่งปรากฏปีศักราช 553 (ตรงกับ พ.ศ. 1180) บนจารึกด้วย อันแสดงว่าปราสาท หลังนี้สร้างขึ้นแล้วในช่วงเวลาดังกล่าว จารึกหลักนี้วัดเก็บไว้ในมณฑป การเดินทางโดย รถยนต์ ไปยังปราสาท จากถนนทหารร่วมจิตร ผ่านวัดชนะไชยศรี ตามเส้นทางหมายเลข 3067 ไปประมาณ 500 เมตร เลี้ยวซ้ายไป 12 กิโลเมตร ผ่านด่านตรวจนาดง วัดป่าอรัญวาสี จะเห็นวัดเขาน้อย (สีชมพู) อยู่ทางขวามือ ขับเลยวัดไปจนถึงทางแยก เลี้ยวขวาอ้อมไปตามทางขึ้นเขาประมาณ 1 กิโลเมตร มีที่จอดรถ ขนาดพอประมาณ แล้วเดินเท้าต่อขึ้นไปประมาณ 250 เมตร

เปิดให้เข้าชม: ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.
ปราสาทเมืองไผ่
ปราสาทเมืองไผ่
ปราสาทเมืองไผ่
สถานที่ตั้ง : อำเภออรัญประเทศ
ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองไผ่ เป็นเจดีย์โบราณสมัยทวาราวดี สร้างด้วยอิฐก่อทับกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุขยื่นออกมา 4 มุม แกะสลักลวดลายดอกไม้ ลายเครือวัลย์ และรูปคน นอกจากนี้ยังพบศิลปวัตถุหลายอย่าง เช่น เสมาธรรมจักร ทำด้วยศิลาเขียว เทวรูปศิลปลพบุรี และพระพุทธรูปศิลปทวาราวดี ซึ่งโบราณวัตถุเหล่านี้ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร การเดินทางโดย รถยนต์ ไปยังปราสาทเมืองไผ่นั้นใช้เส้นทางจาก อำเภออรัญประเทศผ่านหอนาฬิกา ไปทางถนนราษฎร์อุทิศ เลี้ยวขวาทางแยกไปทางบ้านหนองเทา (อรัญประเทศ - เมืองไผ่) ประมาณ 7 กิโลเมตร จนถึงตำบลเมืองไผ่จะเห็นป้ายปราสาทเมืองไผ่ซ้ายมือไปตามเส้นทางประมาณ 400 เมตร จะเห็นซากปรักหักพังที่เหลืออยู่ หรือหากไปทางขวาประมาณ 300 เมตร จะเห็นป้ายปราสาทเมืองไผ่เช่นกัน ซึ่งเป็นซากปราสาทอีกแห่งหนึ่งต้องเดินเท้า เข้าไปถึงตัวปราสาทเมืองไผ่ ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร

เปิดให้เข้าชม: ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.
ปราสาทเขาโล้น
ปราสาทเขาโล้น
ปราสาทเขาโล้น
สถานที่ตั้ง : อำเภอตาพระยา
ตั้งอยู่ที่บ้านเจริญสุข ตำบลทัพราช บนยอดเขาโล้น ซึ่งเป็นยอดเขาเตี้ยๆ บนเชิงเขาสะแกกรอง มีลักษณะคล้ายปราสาทเขาน้อย ก่อด้วยอิฐเผา มีหินทรายเป็นพื้นฐาน ยอดของปราสาทมีส่วนชำรุด ตรงกรอบประตูหินทรายมีจารึกอักษรโบราณ โดยในบริเวณปราสาทเขาโล้น มีปรางค์อยู่ทั้งหมด 4 หลัง ปัจจุบันเหลืออยู่เฉพาะหลังกลาง ส่วนปราสาทอีก 3 หลังได้ปรักหังพังไปแล้ว และทางตะวันออกเฉียงเหนือ ของตัวปราสาทมีสระน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง และมีแนวถนนโบราณทอดยาวจากตัวปราสาทถึงสระน้ำ รอบภูเขาลูกนี้มีร่องรอยเป็นหมู่บ้าน หรือชุมชนโบราณในอดีต สามารถใช้เส้นทางหมายเลข 3068 (เส้นตาพระยา-บุรีรัมย์) แล้วเลี้ยวซ้ายทางไปบ้านเจริญสุขจนถึงเชิงเขา ที่ตั้งปราสาท ระยะทางจากอำเภอตาพระยาถึงปราสาทเขาโล้นประมาณ 28 กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข 3486 กิโลเมตรที่ 15-16

เปิดให้เข้าชม: ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ศาสนสถาน
วัดถ้ำเขาฉกรรจ์
วัดถ้ำเขาฉกรรจ์
วัดถ้ำเขาฉกรรจ์
สถานที่ตั้ง : อำเภอเขาฉกรรจ์
มีพื้นที่ 28 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้มีบันไดขึ้นไปถึงยอดเขา จุดชมวิวสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล ในเขาฉกรรจ์มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยอยู่ถึง 72 ถ้ำ ที่นิยมเข้าไปชม ได้แก่ ถ้ำมืด ถ้ำหนุมาน ถ้ำเขาทะลุ ถ้ำมหาหิงส์ ถ้ำน้ำทิพย์ และถ้ำแก้วพลายชุมพล จุดที่น่าสนใจคือ รอยพระพุทธบาทจำลองที่ถ้ำเขาทะลุ

เปิดให้เข้าชม: ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
วัดอนุบรรพต (เขาน้อย)
สถานที่ตั้ง : อำเภออรัญประเทศ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2468 ในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการสร้างมณฑปเพื่อประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง เนื้อทองเหลือง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวอรัญประเทศ ภายในวัดมีพระอุโบสถที่สวยงาม ลักษณะแปลกกว่าอุโบสถทั่วไป คือ สร้างเป็นฐาน รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ 11.5 เมตร หลังคาทรงไทยยอดแหลมสูงประดับตกแต่งแบบศิลปกรรมไทย หลังคาอุโบสถแบ่งออกเป็น 2 ชั้น โดยในชั้นแรกมี 6 มุข ชั้นที่สองมี 4 มุข มีบันไดนาคทอดตัวลงมายังเชิงเขาทั้ง 4 ด้าน และภายในอุโบสถประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองเนื้อทองเหลือง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวอรัญประเทศ การเดินทางโดย รถยนต์ ไปยังวัดอนุบรรพต (เขาน้อย) แยกจากถนนสุวรรณศร ตามถนนธนะวิถีไปทาง อำเภอตาพระยา ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

เปิดให้เข้าชม: ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ตลาด
หมู่บ้านหัตถกรรมจักรสานล้อมเซรามิก
หมู่บ้านหัตถกรรมจักรสานล้อมเซรามิก
หมู่บ้านหัตถกรรมจักรสานล้อมเซรามิก
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองสระแก้ว
ตั้งอยู่หมู่ 3 ตำบลทุ่งมหาเจริญ หมู่บ้านแห่งนี้มีการรวมกลุ่มแม่บ้านในรูปแบบสหกรณ์ กลุ่มสตรีสหกรณ์ชัยพัฒนาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และสาธิตการทำจักสานไม้ไผ่ห่อหุ้ม เซรามิก ซึ่งเป็นเซรามิกไม้ไผ่ที่มีชื่อเสียงในด้านความปราณีต สวยงาม การเดินทางโดย รถยนต์ ไปยังหมู่บ้านหัตถกรรมจักรสานล้อมเซรามิก จากอำเภอสระแก้วไปตามทางหลวงหมายเลข 317 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 120-121 เลี้ยวขวา เข้าถนนตาหลังใน-คลองตาศูนย์ ประมาณ 19 กิโลเมตร หรือ ไปตามทางหลวงหมายเลข 317 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 128-129 เลี้ยวขวา เข้าทางหลวงหมายเลข 3434 จะเห็นป้อมตำรวจทางขวามือ เข้าไปประมาณ 11-12 กิโลเมตร จนถึงแยกคลองใหญ่ด้านขวามือ เข้าไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตร เข้าซอยบ้านชัยพัฒนา ซอย 4

เปิดให้เข้าชม: ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.
สวนสาธารณะและอุทยาน
สระแก้ว สระขวัญ
สระแก้ว สระขวัญ
สระแก้ว สระขวัญ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองสระแก้ว
ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว เป็นสระน้ำโบราณศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์สมัยธนบุรีและเป็นที่มาของชื่อ จังหวัดสระแก้ว บริเวณสระน้ำมีการปรับแต่งภูมิทัศน์อย่างสวยงาม เชื่อกันว่าน้ำในสระแห่งนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ มีประวัติว่าเมื่อปีพ.ศ.2324 ในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อคราวเจ้าพระยาจักรี(ทองด้วง) ได้รับมอบหมายจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระเจ้ากรุงธนบุรีให้ยกทัพไปปราบปรามความไม่สงบในกัมพูชา ขณะที่ยกทัพมาถึงเขตจังหวัดสระแก้วในปัจจุบัน ได้แวะตั้งค่ายพักบริเวณสระน้ำทั้งสองนี้และใช้น้ำจากสระในการอุปโภคบริโภค ก่อนที่จะยกทัพไปตีเสียมราฐ และเมื่อยกทัพไปถึงก็สามารถจัดการความไม่สงบในเขมรได้สำเร็จ สระแก้ว สระขวัญจึงเป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิริมงคล จึงพระราชทานนามว่าสระแก้ว สระขวัญ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อจังหวัดสระแก้ว ในสมัยต่อมามีการนำน้ำจากสระทั้งสองมาใช้ใน พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาและพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2542 มีพิธีตักน้ำจากสระแก้ว สระขวัญ เพื่อทำพิธีปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธ์ของจังหวัด แล้วนำไปรวมกับน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศ ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2542 การเดินทางโดย รถยนต์ ไปยังสระแก้ว สระขวัญ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองสระแก้ว ในสวนสาธารณะสระแก้ว สระขวัญ ใกล้กับสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ถนนสุวรรณศร (ประมาณกิโลเมตรที่ 246-247) เข้าซอยเทศบาล 2

เปิดให้เข้าชม: ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
น้ำตกเขาสิบห้าชั้น
สถานที่ตั้ง : อำเภอวังสมบูรณ์
ตั้งอยู่ที่บ้านวังไผ่ ตำบลวังทอง โดยตัวน้ำตกนั้นอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น เป็นป่าผืนเดียวกันกับป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี) มีชื่อเดิม น้ำตกน้ำเป็น เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีจำนวนชั้นมากถึง 23 ชั้น เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามเพราะมีปริมาณน้ำตกไหลเป็นจำนวนมากตลอดปี อีกทั้งบริเวณโดยรอบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าและนกหลากหลายชนิด เหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเฉพาะในชั้นที่ 15 ห่างจากที่ทำการชั่วคราวของอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 4-8 กิโลเมตร นอกจากนั้นน้ำตกแห่งนี้ยังเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามเพราะมีปริมาณ น้ำตกไหลเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปอีกทั้งบริเวณโดยรอบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และนกหลากหลายชนิด

เปิดให้เข้าชม: ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
ถ้ำเขาศิวะ (ถ้ำน้ำ)
ถ้ำเขาศิวะ (ถ้ำน้ำ)
ถ้ำเขาศิวะ (ถ้ำน้ำ)
สถานที่ตั้ง : อำเภอคลองหาด
ตั้งอยู่บ้านเขาจันทร์แดง ระหว่างเทือกเขาตาง็อกและเทือกเขากกมะม่วง ห่างจากที่ว่าการอำเภอคลองหาดประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นถ้ำที่มีน้ำไหลออกมาทั้งปี ถ้ำลึก 500 เมตร ระดับน้ำสูงตั้งแต่ 10-220 เซนติเมตร ภายในเป็นหินงอกหินย้อยสวยงาม บางบริเวณมีลักษณะคล้ายม่านและยังมีน้ำไหลมองเห็นเป็นน้ำตกขนาดเล็ก เมื่อแสงไฟต้องกับเกล็ดทรายของหินงอกหินย้อยสะท้อนกลับมา สีสันแปลกตา ภายในถ้ำอากาศถ่ายเทตลอด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับผู้รักการผจญภัยที่ว่ายน้ำเป็น ใช้เวลาในการเที่ยวชม 1-2 ชั่วโมง อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไป ได้แก่ ชุดที่ไม่อุ้มน้ำและควรเป็นกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวป้องกันหินขีดข่วน รองเท้าที่เปียกน้ำได้ ไฟฉายกันน้ำ ส่วนอุปกรณ์ ชิ้นใหญ่ๆ เช่น ตะเกียงเจ้าพายุ ไฟแช็ก แพยาง และห่วงยางหรือเสื้อชูชีพ เจ้าหน้าที่ที่จะพาไปชมถ้ำจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ และก่อนไปควรติดต่อผู้นำทางที่ อบต.คลองไก่เถื่อน การเดินทางโดย รถยนต์ ไปยังถ้ำเขาศิวะ (ถ้ำน้ำ) จากอำเภอวังน้ำเย็นไป 47 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงทางแยกเข้าอำเภอคลองหาดไป 13 กิโลเมตร ถึงที่ว่าการอำเภอคลองหาดแล้วไปทางบ้านเขาจันทร์แดงอีก 16.7 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าเขาตาง็อกอีก 18 กิโลเมตร ก็จะถึงปากถ้ำ หากเดินทางจากจังหวัดสระแก้วใช้ทางหลวงหมายเลข 317 เลี้ยวซ้าย ตรงทางแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 3067 จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3395 ขับตรงไป 15 กิโลเมตร จะพบสามแยก เลี้ยวซ้ายขับตรงไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าถ้ำน้ำ

เปิดให้เข้าชม: ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
อ่างเก็บน้ำเขาสามสิบ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเขาฉกรรจ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลเขาสามสิบ อยู่ในความดูแลของโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาป่าฉกรรจ์ (บ้านเขาสามสิบ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ทำการฯ อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำเขาสามสิบใกล้เชิงเขา มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ ดูดาว ดูนก เดินป่าศึกษาธรรมชาติ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 3 เส้นทาง โดยมีเจ้าหน้าที่และชาวบ้านนำทาง กิจกรรมที่นี่เรียกได้ว่าเป็นแบบ “ค่ำคืนดูดาว ตื่นเช้าดูนก” มีบ้านพักรับรองและสถานที่กางเต็นท์ ต้องติดต่อหัวหน้าโครงการฯ หรือ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาป่าฉกรรจ์ (บ้านเขาสามสิบ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การเดินทางโดย รถยนต์ ไปยังอ่างเก็บน้ำเขาสามสิบ จากอำเภอเมืองสระแก้วไปตามทางหลวง หมายเลข 317 กิโลเมตรที่ 137-138 เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 10 กิโลเมตร เลยวัดเขาสามสิบประมาณ 2 กิโลเมตร

เปิดให้เข้าชม: ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
อ่างเก็บน้ำห้วยยาง
อ่างเก็บน้ำห้วยยาง
อ่างเก็บน้ำห้วยยาง
สถานที่ตั้ง : อำเภอวัฒนานคร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านโคกกราด ตำบลทัพราช มีทิวทัศน์รอบบริเวณอ่างสวยงามมากโดยเฉพาะสภาพป่าดิบแล้งที่ยังอุดมสมบูรณ์ มีประชาชนให้ความสนใจเข้าไปท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจตลอดทั้งปี เหมาะสมสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและรับประทานอาหาร ที่ร้านอาหารริมอ่างเก็บน้ำ การเดินทางโดย รถยนต์ ไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยยาง เริ่มจากตัวจังหวัดสระแก้วไปตามทางหลวงหมายเลข 33 ถึง อำเภออรัญประเทศ เลี้ยวซ้ายไปอำเภอตาพระยา ประมาณ 37 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวที่หน้าด่านตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกุดเตย ตรงไปประมาณ 10 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยยางอีกประมาณ 3 กิโลเมตร

เปิดให้เข้าชม: ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถานที่ตั้ง : อำเภออรัญประเทศ
ตั้งอยู่ที่กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 12 อรัญประเทศ ถนนธนะวิถี ตำบลบ้านใหม่หนองไทร ในพื้นที่กองกำกับการฯ ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วไป มีวิทยากรนำชมสถานที่และบรรยายพันธุ์ไม้ สมุนไพรชนิดต่าง ๆ รวมทั้งชมค้างคาวแม่ไก่ที่มาอาศัยอยู่กว่า 10 ปี จำนวนประมาณ 1,500 - 2,000 ตัว ระยะทางจากตัวเมืองอรัญประเทศถึงกองกำกับการฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร

เปิดให้เข้าชม: ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
อ่างเก็บน้ำทะเลคลองหาด
สถานที่ตั้ง : อำเภอคลองหาด
ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลคลองหาด หลังที่ว่าการอำเภอคลองหาด ในสวนน้ำสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดใหญ่ มีพื้นที่ราว 250 ไร่ มีทัศนียภาพสวยงาม มองเห็นวิวทิวทัศน์ภูเขาเลื่อมและสายน้ำ บรรยกาศสบายสบาย เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และมีร้านอาหารบริการนักท่องเที่ยวมากมาย อีกทั้งการเดินทางก็สะดวก

เปิดให้เข้าชม: ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร