จังหวัดสมุทรสงคราม, สมุทรสงคราม, ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อมูลแนะนำจังหวัดสมุทรสงคราม
ข้อมูลแนะนำจังหวัดสมุทรสงคราม (Introduction)
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางตอนล่างติดทะเลอ่าวไทยเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดและมีประชากรน้อยเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากจังหวัดระนอง เป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติและที่โดดเด่นคือ วิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิม สมุทรสงครามมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวมากมายหลายแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยากไปสัมผัส อีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก และมีการคมนาคมสะดวก จึงเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคและมีนักท่องเที่ยวนิยมไปมากในปัจจุบัน

จังหวัดสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ประมาณ 416 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 260,440 ไร่ จัดเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 76 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางตอนล่างติดทะเลอ่าวไทย มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 23 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มริมทะเลไม่มีภูเขาหรือเกาะ โดยพื้นที่ฝั่งตะวันตกจะสูงกว่าฝั่งตะวันออกเล็กน้อย สภาพของดินเป็นดินเหนียวปนทราย มีแม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่าน คือ แม่น้ำแม่กลอง ไหลผ่านบริเวณท้องที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาไปออกทะเลอ่าวไทยที่บริเวณปากแม่น้ำแม่กลองในเขตอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงครามแบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภอบางคนที และอำเภออัมพวา
อาณาเขต (Borders)
ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบุรีและอ่าวไทย
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี
ระยะทางจากจังหวัดสมุทรสงครามไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดสมุทรสาคร : 36 กม.
จังหวัดราชบุรี : 45 กม.
จังหวัดเพชรบุรี : 67 กม.
ระยะทางจากจังหวัดสมุทรสงครามไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภออัมพวา : 6 กม.
อำเภอบางคนที : 12 กม.
เทศกาลและงานประเพณี
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
จัดขึ้นช่วง: เดือนกุมภาพันธ์
สถานที่: อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ภายในงานมีการแสดงโขนกลางแจ้ง การสาธิตทำอาหารไทยโบราณ นิทรรศการเกี่ยวกับการจัดสวนไทย การละเล่นพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆ
งานประเพณีงานแข่งเรือยาวประจำปี
จัดขึ้นช่วง: เดือนพฤศจิกายน
สถานที่: วัดลาดเป้ง อำเภอเมือง

จัดขึ้นในช่วงวันลอยกระทง ภายในงานมีการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงดนตรีไทย การแสดงหุ่นกระบอก ประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทงสวยงาม และร่วมลอยกระทงกานกล้วย
งานส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่
จัดขึ้นช่วง: เดือนสิงหาคม
สถานที่: บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

"ส้มโอ" ผลไม้อันเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวและเป็นผลไม้เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรสามารถทำให้มีผลผลิตได้ตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อส้มโอพันธุ์ดีชนิดต่างๆ ในราคาย่อมเยา มีนิทรรศการเกี่ยวกับการเกษตรและสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ
งานวันลิ้นจี่
จัดขึ้นช่วง: เดือนเมษายน
สถานที่: บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

จัดขึ้นเฉพาะในปีที่ลิ้นจี่ออกผลในบริเวณเมืองอัมพวา มีการประกวดผลไม้ชนิดต่างๆ ประกวดธิดาชาวสวน จำหน่ายผลไม้ ผลิตผลทางการเกษตร และสินค้าพื้นเมือง
ประเพณีนมัสการและสรงน้ำหลวงพ่อบ้านแหลม
จัดขึ้นช่วง: วันที่ 13-19 เมษายน
สถานที่: ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง

ประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อทำการนมัสการและสรงน้ำหลวงพ่อบ้านแหลม ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีการแห่รูปหล่อจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม และรูปหล่อท่านเจ้าคุณมหาสิทธิการ (ทอง) ขบวนแห่นางสงกรานต์ และสรงน้ำพระสงฆ์
งานตะวันรอนที่ดอนหอยหลอด และงานแข่งกระดานเลน
จัดขึ้นช่วง: วันที่ 13-19 เมษายน
สถานที่: บริเวณดอนหอยหลอด หมู่บ้านฉู่ฉี่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง

ภายในงานจะมีกิจกรรมหลากหลายเช่น แข่งขันชกมวยทะเล ตีกอล์ฟ ชักเย่อทะเล ถีบกระดานเลน และมวยตับจาก ที่สำคัญคือการถีบกระดานเลนงมหอยกระปุก ใครจะได้หอยกระปุกมากกว่ากัน นอกจากนี้ยังมีรายการบันเทิงเป็นการแสดงดนตรีลูกทุ่งของจังหวัดอีกด้วย

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร