จังหวัดสระบุรี, สระบุรี, ข้อมูลจังหวัดสระบุรี, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดสระบุรี


จังหวัดสระบุรี
ข้อมูลแนะนำจังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ในบริเวณรอยต่อระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญ ทั้งด้านพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ สามารถเดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียว และมีกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละฤดู ทำให้สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี ปัจจุบันจึงมีนักท่องเที่ยวนิยมไปท่องเที่ยวที่สระบุรีกันมากขึ้น

จังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 3,576.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,235,304 ไร่ จัดเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 56 ของประเทศไทย สภาพพื้นที่โดยทั่วไปทางตอนเหนือ ตะวันออก และตอนกลางของจังหวัดเป็นป่า มีเนินเขาสลับที่ราบสูง เหมาะสำหรับการปลูกพืชไร่ ส่วนทางตอนใต้และตะวันตกเป็นพื้นที่ราบเหมาะสำหรับการทำนา มีคลองที่สำคัญหลายสาย เช่น คลองรพีพัฒน์ คลองเริงราง คลองวิหารแดง และคลองเพรียว แต่มีแม่น้ำสำคัญที่นับเป็นเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดเพียงสายเดียว คือแม่น้ำป่าสัก ไหลผ่านจังหวัดสระบุรี รวมความยาวประมาณ 105 กิโลเมตร โดยผ่านท้องที่อำเภอมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย อำเภอเมืองฯ อำเภอเสาไห้ แล้วไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ นครราชสีมาและนครนายก
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ อยุธยาและลพบุรี
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดสระบุรีไปยังจังหวัดใกล้เคียง :
จังหวัดลพบุรี 46 กม.
จังหวัดนครนายก 58 กม.
จังหวัดปราจีนบุรี 86 กม.
จังหวัดนครราชสีมา 152 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีไปยังอำเภอต่างๆ :
อำเภอเสาไห้ 8 กม.
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 15 กม.
อำเภอแก่งคอย 20 กม.
อำเภอหนองแค 21 กม.
อำเภอหนองแซง 25 กม.
อำเภอพระพุทธบาท 28 กม.
อำเภอวิหารแดง 28 กม.
อำเภอบ้านหมอ 30 กม.
อำเภอมวกเหล็ก 38 กม.
อำเภอหนองโดน 38 กม.
อำเภอดอนพุด 42 กม.
อำเภอวังม่วง 64 กม.
งานนมัสการรอยพระพุทธบาท (Phra Phutthabat Homage-paying Festival)
จัดขึ้นช่วง : เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
สถานที่ : วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท
กำหนดให้มีการจัดงานนมัสการปีละ 2 ครั้ง ตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 3 รวม 15 วัน และในวันขึ้น 8 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 4 รวม 8 วัน มีการประกอบพิธีทางศาสนาโดยการทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ พร้อมนมัสการรอยพระพุทธบาท และทำบุญขอรับเตี๊ยบ ซึ่งเตี๊ยบ ในที่นี้เหมือนเป็นการขอรับหนังสือเดินทางสู่สวรรค์ที่มีตราวัดพระพุทธบาทประทับ
ประเพณีแห่พระเขี้ยวแก้ว (Hae Phra Khiao Kaeo)
จัดขึ้นช่วง : เดือนมีนาคม
สถานที่ : วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท
ชาวพุทธเชื่อกันว่า "พระเขี้ยวแก้ว" เป็นพระทนต์ (ฟัน) ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในช่วงวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี จะมีการจัดงานของชาวอำเภอพระพุทธบาท โดยอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วจากพิพิธภัณฑ์วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารออกแห่ฉลอง ไปรอบเมืองพระพุทธบาท โดยมีความเชื่อว่า หากมีการแห่ พระเขี้ยวแก้วแล้วจะสามารถบันดาลให้ประชาชนชาวพระพุทธบาทได้รับความร่มเย็น เป็นสุข ทำมาค้าขายดีกันทั่วหน้า และเป็นการจัดงานประจำปีของอำเภอพระพุทธบาท
ประเพณีเจ้าพ่อเขาตก หรือ งานแห่เจ้าพ่อเขาตก (Chao Phor Khao Tok Festival)
จัดขึ้นช่วง : เดือนมีนาคม
สถานที่ : วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท
จัดเป็นงานประเพณีประจำปี โดยในงานนี้จะมีการแสดงอภินิหารต่าง ๆ ของเจ้าพ่อเขาตก ควบคู่กันไปกับการกระทำพิธีลุยไฟ แห่สิงโตล่อโก๊ะ และการแสดงงิ้ว ส่วนมากชาวจีนที่เป็นลูกศิษย์อยู่ทั่วประเทศจะเดินทางมาร่วมงาน เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 ติดต่อกันไป 4 วัน
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ (Tak Bat Dok Mai)
จัดขึ้นช่วง : เดือนกรกฎาคม
สถานที่ : วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท
เป็นประเพณีที่สำคัญของอำเภอพระพุทธบาท โดยถือเอาวันเข้าพรรษา ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี กำหนดให้มีงานตักบาตรดอกไม้ ประชาชนต่างพากันไปทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษาที่วัด พร้อมกับถวายเทียนพรรษาแก่วัดพระพุทธบาท ซึ่งตามประเพณีชาวพุทธทั้งหลายเมื่อเสร็จจากการทำบุญตักบาตรในตอนเช้าแล้วใน ช่วงบ่ายของวันเข้าพรรษาจะมีการตักบาตรดอกไม้ที่ บริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท ประชาชนจะพากันไปเก็บดอกไม้ชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายต้นกระชาย หรือต้นขมิ้น มีดอกสีเหลือง หรือดอกสีขาว เรียกว่า "ดอกเข้าพรรษา" ซึ่งดอกไม้ชนิดนี้ชอบขึ้นตามไหล่เขา มีเฉพาะในช่วงเข้าพรรษา ที่จังหวัดสระบุรีเพียงจังหวัดเดียวเท่านั้น และในขณะที่พระภิกษุเดินขึ้นบันไดเพื่อที่จะนำดอกเข้าพรรษาไปนมัสการรอยพระพุทธบาทนั้นชาวบ้านก็จะนำขันน้ำ หรือภาชนะใส่น้ำลอยด้วยดอกพิกุล นั่งรออยู่ตามขั้นบันไดเพื่อคอยที่จะล้างเท้าให้แก่พระภิกษุ ด้วยความเชื่อที่ว่าจะเป็นการชำระบาปที่ได้กระทำมาให้หมดสิ้นไป
ประเพณีสงกรานต์สรงน้ำเสานางตะเคียนวัดสูง (Songkran Song Nam Sao Nang Takian Wat Sung)
จัดขึ้นช่วง : เดือนเมษายน
สถานที่ : บริเวณหน้าอุโบสถวัดสูง อำเภอเสาไห้
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดในวันที่ 23 เมษายน ของทุกปี มีการทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และปิดทองสรงน้ำเสานางตะเคียน
การแข่งขันเรือยาวประเพณีลุ่มน้ำป่าสัก (Pa Sak Boat Racing Festival)
จัดขึ้นช่วง : เดือนกันยายน
สถานที่ : บริเวณท่าน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้
จัดให้มีการแข่งขันเป็นประเพณีทุกปี ในวันเสาร์-อาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายน โดยเชิญเรือยาวจากจังหวัดต่าง ๆ แบ่งประเภทของเรือเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย เรือ 30 ฝีพาย 12 ฝีพายและ 10 ฝีพาย เข้าแข่งขันหาผู้ชนะเลิศ ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นอย่างหนึ่ง
ประเพณีกำฟ้า (Kam Fa Festival)
จัดขึ้นช่วง : เดือนกุมภาพันธ์
สถานที่ : ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด
จัดให้มีขึ้นในวันสุกดิบ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 จะมีกิจกรรมการละเล่นพื้นเมืองเช่น ชนไก่ เผาข้าวหลามฯลฯ ส่วนในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งเป็นวันประเพณีกำฟ้าจะมีการทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฯลฯ

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร