จังหวัดสตูล, สตูล, ข้อมูลจังหวัดสตูล, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดสตูล

ยินดีต้อนรับสู่สตูล
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่รวมไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนของพี่น้องชาวไทยมุสลิมและหมู่เกาะงดงามที่โด่งดังระดับประเทศ เช่น เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง-ราวี เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินงาม ฯลฯ รวมทั้งผืนป่าดิบ โถงถ้ำ และน้ำตกน้อยใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ด้วยความหลากหลายเช่นนี้ สตูลจึงนับได้ว่าเป็นเพชรอีกเม็ดหนึ่งของภาคใต้ฝั่งอันดามัน อันเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวโดยไม่เคยเสื่อมคลาย จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ประมาณ 2,479 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน จึงมีหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่าร้อยเกาะอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัด ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเนินสูง มีที่ราบ ป่าเขาและลำธารทางด้านตะวันออก ตอนกลางใกล้ทะเลเป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับกับภูเขา ส่วนชายฝั่งทะเลเป็นที่ราบและป่าชายเลน

จังหวัดสตูลแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ กับ 1 กิ่งอำเภอได้แก่ อำเภอเมืองสตูล อำเภอควนโดน อำเภอท่าแพ อำเภอควนกาหลง อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า และกิ่งอำเภอมะนัง

อาณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงและอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ ประเทศมาเลเซีย
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาและประเทศมาเลเซีย
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน ของมหาสมุทรอินเดีย
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดสตูลไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดสงขลา 125 กม.
จังหวัดพัทลุง 134 กม.
จังหวัดตรัง 140 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองสตูลไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอควนโดน 21 กม.
อำเภอท่าแพ 28 กม.
อำเภอควนกาหลง 32 กม.
อำเภอละงู 50 กม.
กิ่งอำเภอมะนัง 50 กม.
อำเภอทุ่งหว้า 76 กม.
การกรีดยาง เทศกาลลอยเรือ (Floating Boat Festival)
จัดขึ้นช่วง : เดือนมิถุนายน และ เดือนมกราคม
จัดขึ้นในหมู่ของชาวเลที่เกาะหลีเป๊ะในจังหวัดสตูล เพื่อขับไล่สิ่งอัปมงคลและเสี่ยงทายอนาคตของการประกอบอาชีพ
งานประเพณีแข่งว่าวนานาชาติ (International Kite Festival)
จัดขึ้นช่วง : เดือนกุมภาพันธ์
สถานที่ : บริเวณสนามบินสตูล
จัดขึ้นทุกปี เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดให้มีการแข่งขันว่าว 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทขึ้นสูง เสียงดัง ความคิด และสวยงาม
เทศกาลตะรุเตา (Visit Tarutao Festival)
จัดขึ้นช่วง : เดือนพฤศจิกายน - เดือนเมษายน
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
เป็นงานตกปลาที่จัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายน - เดือนเมษายนของทุกปี

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร