อำเภอหาดใหญ่, หาดใหญ่, ข้อมูลอำเภอหาดใหญ่, สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่

ข้อมูลแนะนำอำเภอหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการค้าขาย การคมนาคม เป็นเมืองชุมทางของภาคใต้ที่มีความเจริญ เติบโตอย่างรวดเร็วในทางเศรษฐกิจ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่องเสียงโดยเฉพาะแถบประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่
วัดหาดใหญ่ใน
สถานที่ตั้ง : อำเภอหาดใหญ่
วัดหาดใหญ่ใน หรือ วัดหัตตมังคลาราม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ด้วยความยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร กว้าง 10 เมตร ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า พระพุทธมหัตตมงคล วัดหาดใหญ่ในแรกเริ่มสร้างโดยสามีภรรยาคู่หนึ่ง ชื่อ นายทองและฉิ้น ใจเย็น ได้บริจาคที่ดินจำนวน 1 ไร่ สำหรับสร้างวัดนี้ ต่อมา นายจินต์ รักการดี นายอำเภอหาดใหญ่ (สมัยนั้น) พร้อมประชาชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์เพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติม

การเดินทาง:
วัดหาดใหญ่ในตั้งอยู่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ริมคลองอู่ตะเภา บริเวณหลังตลาดหาดใหญ่
วัดขวด
สถานที่ตั้ง : อำเภอหาดใหญ่
วัดขวด
วัดขวด
วัดขวดสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2520 โดยพระครูสุนทรธรรมสิริ หรือหลวงพ่อคำใส จากจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ก่อตั้งวัดล้านขวด วัดนี้สร้างขึ้นจาก “ขวดแก้ว” หลากหลายชนิดในหลายสีสันซึ่งถูกนำมาประดับตกแต่ง ทุกตารางนิ้วภายในวัด ตั้งแต่กำแพง ศาลาการเปรียญ วิหารเจดีย์ทรงไทย แม้แต่ห้องน้ำ รวมทั้งกุฏิของพระสงฆ์ ทั้งหมดทำขึ้นจากขวดล้วนๆ ที่เลือกใช้ขวดมาสร้างวัดเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและ วัสดุรีไซเคิลเหล่านี้ยังแฝงคติธรรม ที่สะท้อนให้เห็นถึงความฟุ่มเฟือยของมนุษย์ซึ่งหมดไปกับสิ่งมึนเมาไร้ประโยชน์ วัดขวดแห่งนี้จึงเหมือนเป็น อนุสรณสถานที่คอยย้ำเตือนจิตใจปุถุชนคน รุ่นหลังไม่ให้ลุ่มหลงของมึนเมานั่นเอง

การเดินทาง : วัดขวด ตั้งอยู่ที่ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 408 เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง 4196 เข้าอำเภอกระแสสินธุ์
เปืดให้เข้าชม : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 - 17:00 น.
สอบถามข้อมูล : โทร. 0 7439 9075
อนุสาวรีย์กรมหลวงสงขลานครินทร์
สถานที่ตั้ง : อำเภอหาดใหญ่
อนุสาวรีย์กรมหลวงสงขลานครินทร์ หรือ อนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร-อดุลยเดชวิกรม (สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) ประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าถวายความกตัญญูกตเวที และเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณให้ไพศาล เป็นแบบฉบับให้อนุชนรุ่นหลังได้เจริญตามรอยพระยุคลบาทสืบไป

การเดินทาง :
อนุสาวรีย์กรมหลวงสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สถานที่ตั้ง : อำเภอหาดใหญ่
อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตั้งอยู่ในบริเวณค่ายเสนาณรงค์ (มณฑลทหารบกที่ 42) สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าถวายความกตัญญูกตเวที และรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทยอย่างหาที่เปรียบมิได้ ทุกปี วันที่ 23 ตุลาคม จะมีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

การเดินทาง :
อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่
สถานที่ตั้ง : อำเภอหาดใหญ่
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่
สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ลักษณะพื้นที่รายล้อมด้วยภูเขา มีสระน้ำ หอดูดาว หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ ไอซ์โดม กระเช้าไฟฟ้า สำหรับชมทิวทัศน์เมืองหาดใหญ่ ซึ่งมีอยู่ 4 สถานี แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เริ่มต้นจากสถานีที่ 3 บริเวณพระพุทธมงคลมหาราช ไปยังสถานีที่ 4 บริเวณท้าวมหาพรหม และระยะที่ 2 เริ่มต้นจากสถานีที่ 1 บริเวณสนามเด็กเล่น ไปยังสถานีที่ 2 บริเวณพระโพธิสัตว์กวนอิม และไปยังสถานีที่ 3 ใช้เวลาในการเดินทางเร็วที่สุด 2 นาที

นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะของศิลปินร่วมสมัยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นสถานที่จัดงานรื่นเริงต่างๆ เช่น งานประเพณีสงกรานต์ เทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้ เป็นต้น

การเดินทาง :
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่ ตั้งอยู่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ตลาดน้ำคลองแห
สถานที่ตั้ง : อำเภอหาดใหญ่
ตลาดน้ำคลองแห
ตลาดน้ำคลองแห
ตลาดน้ำคลองแหเป็นตลาดน้ำแห่งแรกและหนึ่งเดียวในภาคใต้ แม้จะเป็นตลาดน้ำเกิดใหม่แต่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ภายในตลาดน้ำจะมีแม่ค้าพ่อค้าพายเรือมาจอดเทียบท่านับร้อยลำเพื่อขายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นบ้านหลากหลาย ทั้งอาหารไทย มุสลิม รวมทั้งผลไม้ และสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ตลาดน้ำคลองแหจะเปิดเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และช่วงเทศกาลสำคัญๆ เท่านั้น เช่น เทศกาลสงกรานต์

การเดินทาง :
ตลาดน้ำคลองแหตั้งอยู่ที่ท่าน้ำวัดคลองแห ด้านทิศเหนือของตัวเมืองหาดใหญ่ จากหาดใหญ่สามารถเข้าถึงตลาดน้ำได้สองทาง ทางแรกเข้าทางถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 และอีกเส้นทาง ใช้ถนนลพบุรีราเมศวร์ (ทาง 414) และใช้ เส้นทางที่จะไปสงขลา จะเห็นป้ายทางเข้าตลาดน้ำคลองแหให้กลับรถเข้าตลาดน้ำ
เปืดให้เข้าชม : ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16:00 – 20:00 น.
สอบถามข้อมูล : โทร. 0 7423 1055, 0 7423 8518
ตลาดกิมหยง
สถานที่ตั้ง : อำเภอหาดใหญ่
ตลาดกิมหยง
ตลาดกิมหยง
ตลาดกิมหยงเป็นตลาดขายของขนาดใหญ่ที่ทุกๆ คนห้ามพลาดหากมาเที่ยวหาดใหญ่ ที่นี่มีของขายให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นขนมคุ๊กกี้ ช็อกโกแลตที่นำเข้าจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย ส่วนของขึ้นชื่อก็มีเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ อัลมอนด์อบ ถั่วพิสทาชิโอ เกาลัด ส่วนสินค้าอื่นๆ ก็มีขาย เช่นเสื้อผ้า กระเป๋า เป็นต้น ด้วยสนนราคาของที่ไม่แพงมากนักนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จึงนิยมมาเดินเพื่อซื้อของฝาก ของกิน ของใช้

การเดินทาง:
ตลาดกิมหยงตั้งอยู่ ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ตลาดสันติสุข
สถานที่ตั้ง : อำเภอหาดใหญ่
ตลาดสันติสุขเป็นอีกหนึ่งตลาดขายของใช้ ของฝาก ยอดนิยมรองจากตลาดกิมหยง ที่นี่มีของมากมายโดยเฉพาะอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า แผ่นเกมส์ แผ่นหนังดีวีดี เครื่องเสียง นาฬิกา รองเท้ากีฬา น้ำหอม กระเป๋า ในราคาย่อมเยา
น้ำตกโตนงาช้าง
สถานที่ตั้ง : อำเภอหาดใหญ่
น้ำตกโตนงาช้างได้ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในภาคใต้ ตั้งอยู่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ประกอบด้วยน้ำตก 7 ชั้น ได้แก่ ชั้นที่ 1 โตนบ้า ชั้นที่ 2 โตนปลิว ชั้นที่ 3 โตนงาช้าง ชั้นที่ 4 โตนดำ ชั้นที่ 5 โตนน้ำปล่อย ชั้นที่ 6 โตนฤๅษีคอยบ่อ และชั้นที่ 7 โตนเหม็ดชุน ซึ่งการเดินให้ครบทุกชั้นของน้ำตกนั้นต้องเดินเท้าเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร จึงขอแนะนำชั้นที่ 2 จะเหมาะแก่การเล่นน้ำเพราะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนชั้นที่ห้ามพลาดคือชั้นที่ 3 ซึ่งมีสายน้ำตกแยกออกมา ลักษณะคล้ายงาช้าง อันเป็นที่มาของคำว่า โตนงาช้าง ซึ่งหมายถึง น้ำตกรูปงาช้างนั่นเอง และตั้งแต่ชั้น 4 เป็นต้นไปทางจะชันมากขึ้นนักท่องเที่ยวต้อง ใช้ความระมัดระวังในการเดินขึ้นน้ำตกมากขึ้น

การเดินทาง:
โดยทางรถยนต์ เริ่มจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปตามถนนเพชรเกษม หาดใหญ่ - รัตภูมิ ถึงกิโลเมตรที่ 13 แยกซ้ายเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง 13 กิโลเมตร ถึงสำนักงานเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าโตนงาช้าง รวมระยะทางหาดใหญ่ถึงสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง 26 กิโลเมตร
วนอุทยานควนเขาวัง
สถานที่ตั้ง : อำเภอหาดใหญ่
วนอุทยานควนเขาวังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์แวดล้อมด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถนำเต็นท์มากาง เพื่อพักแรมและรอชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่จุดชมวิวได้ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติจำนวน 2 เส้นทาง คือ ระยะทาง 800 เมตร และระยะทาง 1,500 เมตร เส้นทางดูนก 3 เส้นทาง คือ ระยะทาง 500 เมตร, 1,200 เมตร และ 2,000 เมตร

การเดินทาง:
ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม (สายเก่า) จากอำเภอหาดใหญ่ – อำเภอ รัตภูมิ ถึง กม. ที่ 18 เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางถนนทางหลวงชนบท ระยะทาง 1.3 กม. ถึงวนอุทยานควนเขาวัง
น้ำตกโตนหญ้าปล้อง
สถานที่ตั้ง : อำเภอหาดใหญ่
น้ำตกโตนหญ้าปล้อง
น้ำตกโตนหญ้าปล้อง
น้ำตกโตนหญ้าปล้องเป็นน้ำตกขนาดปานกลางและตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองหาดใหญ่ รอบๆ น้ำตกโตนหญ้าปล้องยังคงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นไม้ป่านานาพันธุ์และแมลงหลากหลายชนิด เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และต้องการหลีกหนีความวุ่นวายในเมือง ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับท่องเที่ยว คือ ช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม และช่วงเดือน มิถุนายน-กันยายน ของทุกปี

การเดินทาง:
จากหาดใหญ่มาทางถนนกาญจนวนิช (สายหาดใหญ่-สงขลา สายเก่า) ถึงแยกไฟแดงน้ำน้อย เลี้ยวขวาเข้ามาทางถนนสายบ้านหัวนอนถนน-ทุ่งหวัง ประมาณ 2 กม. (เข้ามาทางโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม) ก่อนถึงสะพานคอกช้าง มีทางแยกเลี้ยวขวาเป็นถนนลูกรังเข้าสู่น้ำตกโตนหญ้าปล้อง เป็นระยะทาง 1.7 ก.ม.

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร