จังหวัดสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี, ข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรี, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดสุพรรณบุรี


ข้อมูลแนะนำจังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูลแนะนำจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทย เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย เป็นเมืองที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ถนนหนทางสะดวกสบาย สามารถเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวที่กระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัดได้อย่างง่ายดาย สุพรรณบุรีโดดเด่นด้วยการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและธรรมชาติ การได้มาสัมผัสสุพรรณบุรีถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจเลยทีเดียว หอคอย บรรหาร-แจ่มใส

จังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 3,348,755 ล้านไร่ หรือ 5,358 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบลุ่มเหมาะต่อการเพาะปลูก โดยมีแม่น้ำสุพรรณบุรีไหลหล่อเลี้ยงผู้คนในจังหวัดนี้ จังหวัดสุพรรณบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า อำเภอศรีประจันต์ อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภออู่ทองอำเภอสามชุก อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอสองพี่น้องและอำเภอด่านช้าง

อาณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดชัยนาทและจังหวัดอุทัยธานี
» ทิศใต้: ติดต่อกับ จังหวัดนครปฐม
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดอยุธยา จังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรี
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดกาญจนบุรี
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดสุพรรณบุรีไปจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดอ่างทอง 57 กม.
จังหวัดชัยนาท 69 กม.
จังหวัดสิงห์บุรี 78 กม.
จังหวัดอยุธยา 83 กม.
จังหวัดนครปฐม 100 กม.
จังหวัดอุทัยธานี 125 กม.
จังหวัดกาญจนบุรี 229 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรีไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอบางปลาม้า 10 กม.
อำเภอศรีประจันต์ 20 กม.
อำเภอดอนเจดีย์ 31 กม.
อำเภออู่ทอง 32 กม.
อำเภอสามชุก 39 กม.
อำเภอเดิมบางนางบวช 54 กม.
อำเภอหนองหญ้าไซ 58 กม.
อำเภอสองพี่น้อง 70 กม.
อำเภอด่านช้าง 77 กม.
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ (Don Chedi Memorial Fair)
จัดขึ้นช่วง : เดือนมกราคม
สถานที่ : บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดประจำปี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ช่วงเดือนมกราคม เป็นระยะเวลาประมาณ 10 วัน โดยจะกำหนดให้ตรงกับ 18 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ มีการแสดงแสงสีเสียง ยุทธหัตถี การประกวดธิดาดอนเจดีย์ การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน การออกร้านจำหน่วยสินค้า OTOP การออกร้านธารากาชาด, ปิงโก การแสดงมหรสพต่างๆอาทิ ดนตรี ลิเกภาพยนตร์ เป็นต้น

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร