จังหวัดตราด, ตราด, ข้อมูลจังหวัดตราด, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดตราด

จังหวัดตราด
จังหวัดตราดจังหวัดตราด อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 315 กิโลเมตร เป็นจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกของประเทศไทยติดกับประเทศกัมพูชาโดยมีเขาบรรทัดเป็นพรมแดนธรรมชาติ มีเกาะเล็กเกาะใหญ่อยู่ 52 เกาะ ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอาทิเช่น หาดทรายสีขาวยาวและแนวปะการัง อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มีผลไม้เหลากหลายและเป็นเขตการประมง

ตราดยังเป็นแหล่งอัญมณีที่สำคัญมีการขุดพบ "พลอยแดง" หรือ "ทับทิมสยาม" ในเขตอำเภอบ่อไร่เมื่อปี พ.ศ. 2514

จังหวัดตราด มีพื้นที่ประมาณ 2,819 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกของประเทศไทย แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ อำเภอเมือง อำเภอเขาสมิง อำเภอแหลมงอบ อำเภอคลองใหญ่ อำเภอบ่อไร่ อำเภอเกาะกูด และอำเภอเกาะช้าง ทะเลสวยใส ที่จังหวัดตราดจังหวัดตราดมีอากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจนเกินไป แต่มีฝนตกชุกมากเพราะมีพื้นที่ติดทะเลและภูเขาโอบล้อม จึงทำให้รับอิทธิพลของลมมรสุม แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ฤดูหนาว เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศไม่หนาวมากนัก อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน เป็นช่วงระหว่างเดือน มีนาคม-เมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เกิดจากอิทธิพลลมมรสุมตัวันตก เฉียงใต้พัดผ่านทะเลอ่าวไทย ในช่วงเดือน พฤษภาคมจนถึงตุลาคม ของทุกปี ทำให้มีฝนตกชุกในเกือบทุกพื้นที่ โดยเฉลี่ยจะมีปริมาณน้ำฝน 4,000 มิลลิเมตร ต่อปี
อาณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดด่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชาและจังหวัดจันทบุรี
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ ชายฝั่งทะเลทางอ่าวไทย
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดจันทบุรี
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดตราดไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดจันทบุรี 70 กม.
จังหวัดระยอง 179 กม.
จังหวัดชลบุรี 234 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองตราดไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอเขาสมิง 16 กม.
อำเภอแหลมงอบ 17 กม.
อำเภอเกาะช้าง 27 กม.
อำเภอบ่อไร่ 59 กม.
อำเภอคลองใหญ่ 74 กม.
อำเภอเกาะกูด 82 กม.
งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง (The Koh Chang Yutthanavi Day)
จัดขึ้นช่วง : เดือนมกราคม
สถานที่ : บริเวณอำเภอแหลมงอบ และเกาะช้าง
การจัดงานนี้เพื่อระลึกถึงการทำยุทธนาวีของกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2484 และมีการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารเรือไทยที่ได้สละชีพปกป้องแผ่นดินไทยในครั้งนั้น ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการของกองทัพเรือและส่วนราชการต่างๆ มีมหรสพสมโภชตลอดงาน
งานผลไม้ และของดีเมืองตราด (Trat Fruit Fair)
จัดขึ้นช่วง : เดือนมิถุนายน
สถานที่ : บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการประกวดผลไม้ต่างๆ และผลไม้แปรรูป การแข่งขันกินผลไม้และมีการแสดงมหรสพตลอดงาน
งานวันตราดรำลึก (Trat Memorial Day)
จัดขึ้นช่วง : วันที่ 23-27 มีนาคม
สถานที่ : บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด
จัดงานนี้เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครอง เมืองตราด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยพระปรีชาสามารถ จนในที่สุดฝรั่งเศสยอมทำสัญญายกเมืองตราดคืนให้แก่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2449 ในงานนี้จะมีริ้วขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองตราด การประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน การจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์การเกษตร การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน และความบันเทิงอีกหลายรูปแบบ
งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง งานวันตราดรำลึก

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร