เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
กิจกรรมดำน้ำในประเทศไทย
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ทางทะเล ในประเทศไทย

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ อีกทั้งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงมรสุม อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ ในกรณีที่เกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และภัยพิบัติจากธรรมชาติ โดยอุทยานแห่งชาติที่จะทำการปิดมีดังต่อไปนี้

จุดดำน้ำฝั่งทะเลอันดามัน:
  1. อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง บริเวณเกาะเชือก, เกาะมุก, ถ้ำมรกต, เกาะกระดาน, เกาะแหวน ปิดตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2560
  2. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จังหวัดสตูล บริเวณเกาะบุโหลนและเกาะเหลาเหลียง ปิดตั้งแต่ 16 พ.ค. - 31 ต.ค. 2560
  3. อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล บริเวณหมู่เกาะอาดัง - ราวี ปิดตั้งแต่ 16 พ.ค. - 31 ต.ค. 2560
  4. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง จังหวัดระนอง บริเวณอ่าวไข่เต่า เกาะช้าง ปิดตั้งแต่ 16 พ.ค. - 31 ต.ค. 2560
  5. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ บริเวณเกาะรอกใน-เกาะรอกนอก เกาะไหง หมู่เกาะห้า กองหินแดง – หินม่วง ปิดตั้งแต่ 16 พ.ค. - 31 ต.ค. 2560
  6. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา บริเวณหมู่เกาะสิมิลันทั้งหมด ปิดตั้งแต่ 16 พ.ค. - 31 ต.ค. 2560
  7. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ทั้งหมด ปิดตั้งแต่ 16 พ.ค. - 31 ต.ค. 2560
  8. อุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง ปิดการท่องเที่ยวในทะเลทั้งหมด ปิดตั้งแต่ 16 พ.ค. - 31 ต.ค. 2560
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. 0 2562 0760