เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
สิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบิน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีพื้นที่ประมาณ 20,000 ไร่ (8,000 เอเคอร์) ตั้งอยู่บนถนนบางนา - ตราด กม. 15 อยู่ห่างจากใจกลางกรุงเทพมหานคร 25 กม.

บริการรถโดยสารประจำทางพิเศษ (Airport Express)
ให้บริการส่งผู้โดยสารจากสนามบินสุววณภูมิเข้าไปในตัวเมืองกรุงเทพ โดยให้บริการตั้งแต่เวลาเวลา 05.00 - 24.00 น. ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์รถโดยสารประจำทางพิเศษ อาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 8 มีอัตราค่าโดยสาร 150บาท ต่อเที่ยว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2134 8030

บริการรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก)
มีรถเมล์หลายสายที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารไปที่ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ อาทิเช่น หมายเลข 549, 550, 551, 552A, 553, 554, 555, 556, 558 และ 559 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 184

นอกจากนี้ยังมีรถ บขส. ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.40 - 21.00 น. ใช้บริการที่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ ซื้อบัตรโดยสารที่เคาน์เตอร์บริการของ บ.ข.ส. (ที่สถานีรถโดยสาร ศูนย์การขนส่งสาธารณะ) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2134 4097-9 โดยมีสายที่ให้บริการดังนี้

- หมายเลข 55 สถานีขนส่งผู้โดยสารเอกมัย - แยกอ่อนนุช - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - คลองสวน - คลองประเวศ - ฉะเชิงเทรา - อำเภอบางคล้า
- หมายเลข 389 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แหลมฉบัง - พัทยา
- หมายเลข 390 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฉะเชิงเทรา - ตลาดโรงเกลือ
- หมายเลข 825 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - นครราชสีมา - ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย
- หมายเลข 9904 สถานีขนส่งผู้โดยสารจุตจักร (ทางด่วน) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - มอเตอร์เวย์ - ชลบุรี
- หมายเลข 9905 สถานีขนส่งผู้โดยสารจุตจักร (ทางด่วน) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - พัทยา (จอมเทียน)
- หมายเลข 9906
   1. สถานีขนส่งผู้โดยสารจุตจักร (ทางด่วน) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา-บ้านฉาง-มาบตาพุด-ระยอง
   2. สถานีขนส่งผู้โดยสารจุตจักร (ทางด่วน) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - มาบตาพุด-ระยอง
   3. สถานีขนส่งผู้โดยสารจุตจักร (ทางด่วน) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ระยอง
- หมายเลข 9907 สถานีขนส่งผู้โดยสารจุตจักร (ทางด่วน) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อำเภอแกลง - จันทบุรี
- หมายเลข 9908 สถานีขนส่งผู้โดยสารจุตจักร (ทางด่วน) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กุลพัฒน์ ทัวริสท์เซ็นเตอร์ - อำเภอขลุง - ตราด
- หมายเลข 9909 สถานีขนส่งผู้โดยสารจุตจักร (ทางด่วน) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ศรีราชา - แหลมฉบัง
- หมายเลข 9910 สถานีขนส่งผู้โดยสารจุตจักร (ทางด่วน) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฉะเชิงเทรา - บางคล้า
- หมายเลข 9916 สถานีขนส่งผู้โดยสารเอกมัย - สุขุมวิท (ทางด่วน) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สระแก้ว

บริการรถลีมูซีน
แอร์พอร์ต ลีมูซีน (บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ด้ายรถยนต์หลากหลายประเภท โดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รถแต่ละคันสามารถตรวจสอบและหาตำแหน่ง หรือติดตามรถยนต์ที่ให้บริการด้วยระบบ จีพีเอส (GPS) เพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร โดยติดต่อใช้บริการได้ที่ ชั้น 2 บริเวณห้องรับกระเป๋าสัมภาระและทางออกผู้โดยสารขาเข้า ช่องทางออก A, B และ C และสามารถติดต่อสอบถาม โทร. 0-2134-2323-5

บริการรถแท๊กซี่
ให้บริการ 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการคิดตามระยะทาง และมีค่าบริการเพิ่มสำหรับผู้ขับขี่อีกคันละ 50 บาท (ติดต่อใช้บริการได้ที่บริเวณชานชาลาอาคารผู้โดยสารชั้น 1) ประตู หมายเลข 4 และ 7 ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2132-9199

บริการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
แอร์พอร์ตเรลลิงก์ หรือ แอร์พอร์ตลิงก์ เป็นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระบบพิเศษ สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ที่จะมาใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้สามารถเดินทางได้ในเวลาอันรวดเร็วและเชื่อถือได้ เพื่อเชื่อมเส้นทางระหว่างเมืองหลวงไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะทาง 28.6 ก.ม. (17.77 ไมล์) โดยใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงแบบทางคู่ ยกระดับขนานไปตามแนวเส้นทางรถไฟทางไกลสายตะวันออก เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารท้องถิ่นตลอดเส้นทาง รวมทั้งผู้โดยสารอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีเส้นทางเชื่อมต่อต่อกับรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท ที่สถานีพญาไท และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีเพชรบุรี ในการเดินทางสู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ

บริการเที่ยวบิน
บริการเที่ยวบินภายในประเทศและนานาชาติ จะแยกกันอย่างชัดเจน

หน่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร
บริเวณเช็คผู้โดยสาร มีเคาเตอร์ให้บริการ 460 เช็คอินเคาน์เตอร์ และเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง 60 เคาน์เตอร์ ขณะที่ส่วนบริเวณผู้โดยสารขาเข้ามีเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง 83 เคาน์เตอร์ ขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 45 นาที สถานที่จัดการและตรวจสัมภาระสามารถรองรับกระเป๋าได้กว่า

บริการด้านสัมภาระ
- บริการรับฝากกระเป๋า ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการรับฝากกระเป๋า ชั้น 2 บริเวณ ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า, ห้องสายพานรับกระเป๋า และ ชั้น 4 บริเวณ ห้องโถงผู้โดยาสารขาออก หลังเคาน์เตอร์เช็คอิน Q อัตราค่าบริการ 100 บาท / ชิ้น / วันโทรศัพท์ 0 2134 7795-6

บริการติดตามสัมภาระ
ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการติดตามสัมภาระ ชั้น 4 ห้องโถงผู้โดยสารขาออก บริเวณระหว่าง ประตู 5 - 6 โทรศัพท์ 0 2132 1880
สนามบินดอนเมือง
สนามบินดอนเมือง ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางกรุงเทพไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 21.6 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานที่มีการให้บริการด้านการบินที่หลากหลาย ทั้งเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินไม่ประจำภายในประเทศ รวมทั้งเที่ยวบินไม่ประจำระหว่างประเทศ

บริการรถลีมูซีน
บริการรถรับ-ส่งลีมูซีน บริการโดย บริษัท พระพิราพ จำกัด ที่ชั้น 1 โทร. 0-2535-2164-5

บริการรถเเท็กซี่
รถแท็กซี่สาธารณะให้บริการผู้โดยสารบริเวณหน้าชานชาลาอาคารผู้โดยสารภายใน ประเทศ ทั้งนี้ ฝ่ายความปลอดภัยท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดกำลังคอยตรวจสอบ ปราบปรามและจับกุมรถแท็กซี่ป้ายดำไม่ให้หลอกหลวงหรือเอารัดเอาเปรียบผู้ โดยสาร ให้ผู้โดยสารได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยรถแท็กซี่สาธารณะจะจอดรอผู้โดยสาร อยู่ภายในบริเวณท่าอากาศยาน ณ จุดจอดที่ได้จัดไว้เป็นการเฉพาะ โดยจะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม (surcharge) จากผู้โดยสารอีก 50 บาท (ตามประกาศกระทรวงคมนาคม) นอกเหนือจา่กค่าโดยสาร

บริการรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก)
มีรถเมล์หลายสายที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารไปที่ท่าอาศยานดอนเมือง ได้แก่
รถประจำทางทั่วไป
สาย 29 สนามบิน - สถานีรถไฟหัวลำโพง
สาย 59 สนามบิน - วัดพระแก้ว (สนามหลวง)
สาย 95 สนามบิน - ถนนรามอินทรา - ถนนรามคำแหง

รถประจำทางปรับอากาศ
สาย 4 สนามบิน - ถนนสีลม
สาย 29 สนามบิน - อนุสาวรีย์ชัย - สถานีรถไฟหัวลำโพง
สาย 10 สนามบิน - อนุสาวรีย์ชัย - สถานีขนส่งสายใต้
สาย 13 สนามบิน - ถนนสุขุมวิท - สถานีขนส่งหมอชิต
สาย 555 สนามบินดอนเมือง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริการรถไฟ
สถานี รถไฟดอนเมือง ตั้งอยู่ห่าง จากสนามบิน 500 เมตร และมีบริการสู่ใจกลางเมือง สถานีรถไฟหัวลำโพงที่ซึ่งผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางรถไฟไปทุกสถานีใน ประเทศ รถไฟที่สถานีรถไฟดอนเมืองมีบริการตั้งแต่ 06.06 ถึง 20.07 น. ค่าบริการรถไฟดีเซล 5 บาทต่อคน

บริการรับฝากสัมภาระ
จุดบริการรับฝากสัมภาระอยู่ที่ชั้น 2 ห้องโถงผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ โดยมีอัตราค่าบริการรับฝาก ดังนี้
- ระยะเวลารับฝากไม่เกิน 24 ชั่วโมง คิดอัตราชิ้นละ 75 บาท
- ระยะเวลารับฝากเกิน 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเพิ่มขึ้นทุก 12 ชั่วโมง ในอัตราชิ้นละ 35 บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-2535-1882

บริการรับกระเป๋า
เมื่อมาถึงที่สนามบิน ผู้โดยสารระหว่างประเทศผ่านตรวจคนเข้าเมืองและหนังสือเดินทางแล้ว แต่ถ้าเป็นผู้โดยสารในประเทศไม่ต้องตรวจ จากนั้นไปรับกระเป๋าสัมภาระคืนที่สะพานลำเลียงซึ่งหมุนแสดงหมายเลขของแต่ละเที่ยวบิน

บริการกระเป๋าสูญหาย
สำหรับของหายภายในสนามบิน กรุณาติดต่อประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานดอนเมือง โทรศัพท์ 02-535-1253, 02-535-1305 สิ่งของที่ถูกทิ้งไว้ภายในอาคารสนามบินจะถูกนกไปเก็บไว้เพื่อความปลอดภัย กรุณาแสดงเอกสารความเป็นเจ้าของเพื่อรับสิ่งของคืน สำหรับผู้โดยสาร หากลืมสิ่งของหรือสูญหายบนเครื่องบิน หรือบนสายพานรับกระเป๋าในส่วนขาเข้า หรือรถบริการของสายการบิน กรุณาติดต่อสายการบินที่ใช้บริการ

บริการรถเข็นขนสัมภาระ
รถเข็นมีบริการทั้งในและนอกอาคารสนามบิน ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร้านค้าปลอดภาษี
สนามบินนานาชาติของประเทศไทยทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่, ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต, ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และท่าอากาศยานดอนเมือง มีร้านค้าที่อำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าปลอดภาษี
สำนักงานสายการบิน
สำนักงานของสายการบินต่างๆที่ให้บริการ และตัวแทน มีอยู่ทั่วไปในกรุงเทพฯ สามารถตรวจสอบข้อมูล สถานที่ และเบอร์โทรศัพท์ได้ที่สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง หรือข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษได้ตามเว็บไซต์ของสายการบินนั้นๆ
เวลาทำการของส่วนราชการและแหล่งธุรกิจ
สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐบาล รวมทั้งห้างร้านต่างๆ ที่ใช้เวลาตามระบบราชการ ส่วนมากจะเปิดทำการเวลา 08.30-16.30 น. เหมือนกันทั่วประเทศ แต่ปกติแล้ว ตามเมืองท่องเที่ยวสำคัญ เช่น กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ และภูเก็ตนั้น ธุรกิจและการบริการด้านท่องเที่ยวมักจะเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวใน ชั่วโมงที่ยาวนานกว่าจังหวัดอื่น
บริการให้เช่ายานพาหนะ
ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนเปิดให้บริการรถเช่าเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขตแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางและนักท่องเที่ยว ให้สามารถเดินทางและท่องเที่ยวได้แม้ไม่มีพาหนะส่วนตัวไปเอง เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการขับรถทางไกล หรือรถของตัวเองไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะเดินทางไกล

รถเช่ามีทั้งรถบัส รถตู้ (พร้อมคนขับ) รถยนต์รุ่นและยี่ห้อต่างๆ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน โดยมีสัญญาเช่าทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน มีประกันภัยรถและผู้ขับขี่ให้ โดยมีราคาค่าเช่าแตกต่างกันไปตามชนิดรถและสภาพของรถ ตามแต่ละบริษัทกำหนด

ในปัจจุบัน บริษัทรถเช่าขนาดใหญ่บางบริษัทยังมีบริการให้เช่ารถที่ผู้เช่าสามารถรับและ คืนรถได้ต่างสาขา โดยผู้เช่าไม่จำเป็นต้องขับรถกลับไปคืนที่สาขาที่รับรถมา เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
คริสตจักร
โบสถ์คริสเตียนที่พบมากที่สุดในเขตกรุงเทพมหานคร
เสื้อผ้า
ควรสวมเสื้อผ้าฝ้ายหลวมๆ ซึ่งเป็นเนื้อผ้าสบายๆและที่ดีที่สุดในพื้นที่เขตร้อนอย่างประเทศไทย ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าไนลอนซึ่งอาจใช้ในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นพื้นที่ภูเขาและอุทยานแห่งชาติ ที่เป็นป่าเขา หรืออาจสวมใส่แจ็คเก็ตในฤดูหนาวหรือพื้นที่ที่มีบนเขาที่มีอากาศเย็น อีกทั้งชุดสูทที่มีเน็คไทล์อาจส่วมใส่บ้างในร้านอาหารภัตตาคารระดับหรู หรืองานที่มีพิธีการต่างๆที่มีเกียรติ
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศไทย
ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศไทยใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์
สถานทูต
สถานทูต สถานกงสุลของประเทศต่างๆโดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในใจกลางเมืองบริเวณถนนเพลินจิต ถนนสุขุมวิท ถนนวิทยุ และถนนสาทร
มารยาทและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ชาติไทยเป็นชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านาน จึงมีประเพณีที่หลากหลาย ขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคมไทยเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษไทยยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในรูปของความเชื่อ ศีลธรรมจรรยา ค่านิยม แนวความคิดรวมทั้งพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยสามรถยกตัวอย่างขนบประเพณี มารยาทที่ดีงามของคนไทย อาทิเช่น การไหว้ทักทายกัน หรือเคารพผู้ที่มีวัยอาวุโสกว่า ความเชื่อที่ว่าศีรษะเป็นสิ่งสูงและไม่สุภาพถ้ามีการสัมผัสในจุดนี้ หรือการที่เข้าสถานที่สำคัญเช่น โบสถ์ อุโบสถ ควรถอดรองเท้า หรือ การที่ชาวไทยให้การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่ง เป็นต้น
ภาพยนตร์และการถ่ายภาพ
นักท่องเที่ยวมีอิสระในการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอสถานที่ท่องเที่ยวเกือบทุกแห่ง แต่ไม่'ได้รับอนุญาตในสถานที่บางแห่ง เช่น พระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว รวมถึงห้ามถ่ายภาพในบางส่วนของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้วย เป็นต้น
บริการทางการแพทย์
สถานที่ท่องเที่ยวและเมืองหลวงกรุงเทพ มีโรงพยาบาลและคลินิกโดยแพทย์สาขาต่างๆและพยาบาล พร้อมให้บริการ ในกรณีฉุกเฉินมีรถพยาบาลสามารถเรียกจากโรงพยาบาลได้
หนังสือพิมพ์และนิตยสาร
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ เช่น เดอะเนชั่น, บางกอกโพสต์, ไทม์ จะออกตรงกับเวลาท้องถิ่นในต่างประเทศ และหนังสือนิตยสารภาษาอังกฤษอื่นๆ เช่น นิวส์วีค ไทม์ และ เอเซียวีค โดยจะวางตลาดในโรงแรมตัวแทนจำหน่าย หรือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป
วิทยุและโทรทัศน์
คลื่นวิทยุเครือข่ายเอเอ็ม มีให้บริการอยู่มากถึง 200 สถานี แต่ที่เป็นที่นิยมฟังคือ คลื่นเอฟเอ็ม ซึ่งฟังชัดเจนในพื้นที่ที่เครือข่ายส่งถึง มีกาารดำเนินรายการที่น่าฟังและ มีรายการเพลงยอดนิยมหลากหลายแนวดนตรี มีทั้งคลื่นที่ออกอากาศในภาษาอังกฤษและภาษาไทย ส่วนระบบโทรทัศน์ที่ออกอากาศในประเทศไทยมีสถานีออกอากาศอยู่ 5 สถานีได้แก่ช่องสถานี 3, 5, 7, 9, ช่องเอ็นบีทีหรือสถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมีระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวี ซึ่งแต่ละสถานี ให้บริการนำเสนอรายการที่น่าสใจแตกต่างกันออกไปทั้งในระบบเสียงภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ข้อมูลการจอง
รถไฟ
ตั๋วรถไฟทั้งหมดสามารถซื้อล่วงหน้าได้ 90 วัน ที่สถานีหัวลำโพงหรือสถานีย่อยต่างๆ ในเวลาทำการตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. ในวันธรรมดาและ 08.30 - 12.00 น. ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือสามารถซื้อได้ตามบริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋วรถไฟได้ในกรุงเทพ หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง
เครื่องบิน
สามารถจองได้ตามสายการบินต่างๆที่ให้บริการภายในประเทศ ได้แก่
สายการบินไทย 6 ถนนหลานหลวง กรุงเทพ 10100
โทร. +66 26282456-57 และ +66 22887152-53
โทรสาร +66 22887158
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 99 หมู่ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. +66 22706699 โทรสาร +66 22655556, +66 22655522
สายการบินนกแอร์ เลขที่ 183 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. +66 26272000
โทรสาร +66 26279830
สายการบินแอร์เอเซีย ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร (ขาออก ชั้น 4) ห้องเลขที่ T4 - B01/01-04 เลขที่ 999, หมู่ 1, ตำบลหนองปรือ, อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. +66 25159999
สายการบินวัน ทู โก ที่อยู่ : ห้องเลขที่ 3602 เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. +66 22294260 โทรสาร +66 22294278-9
การนำเข้ายานพาหนะเพื่อการท่องเที่ยวชั่วคราว
มีหลักฐานที่ต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำยานพาหนะเข้ามาในราชอาณาจักรไทยชั่วคราว มีดังนี้
- ใบขนสินค้าพิเศษและมีสำเนา 5 ฉบับ .
- ทะเบียนยานพาหนะ
- บัตรประจำตัวและหนังสือเดินทางของผู้ควบคุมยานพาหนะ และใบขับขี่นานาชาติ
- หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะมิใช่เจ้าของ
- คำร้องขอนำรถเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว
- หลักฐานการซื้อขาย เช่น Proforma Invoice, Invoice
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- สัญญาประกันการส่งกลับ
- เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

อีกทั้งมีขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนำเข้ายานพาหนะส่วนบุคคลชั่วคราว ได้แก่:
- ผู้นำเข้าหรือตัวแทนยื่นใบขนสินค้าพร้อมเอกสารประกอบต่อสำนักงานหรือด่าน ศุลกากรที่นำเข้า กรณีมีสิ่งของอื่นหรือผู้โดยสารและสิ่งของติดตัวผู้โดยสารเข้ามาพร้อมกับยาน พาหนะ ผู้นำเข้าหรือตัวแทนต้องแจ้งกรมศุลกากรด้วย
- กรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าและเอกสารประกอบ หากเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสินค้า และกำหนดวงเงินค้ำประกันสำหรับการนำเข้านั้น ๆ
- ผู้นำเข้าหรือตัวแทนนำหลักประกัน (เงินสดหรือ ธนาคารค้ำประกัน) ไปชำระที่ฝ่ายบัญชีและอากร
การให้ทิปแก่บริกร
โรงภาพยนตร์ไม่จำเป็นต้องให้ทิป การให้ทิปเป็นธรรมเนียมป็นประเพณีที่พนักงานโรงแรมที่ให้บริการดี โดยอาจให้ 10% - 15% ส่วนในภัตตาคารร้านอาหารอาจมีค่าบริการอยู่แล้วในบิลค่าอาหาร
บริการแนะนำข้อมูลการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีศูนย์ข้อมูลสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว แต่ละแห่งมีเวลาเปิด–ปิดที่แตกต่างกัน โดยศูนย์ข้อมูลที่ตั้งอยู่ที่สำนักงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทุกแห่ง และศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่ถนนราชดำเนินนอก จะเปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. นอกจากนี้ยังมีศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวอยู่ทั่วประเทศในเกือบทุกจังหวัด โดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อย่างไรก็ตาม ททท. มีบริการคอล เซ็นเตอร์ ให้สอบถามข้อมูลและข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากศูนย์บริการข่าวสารการท่อง เที่ยวโดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1672 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.
ตำรวจท่องเที่ยว
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติงานภายใต้นโยบาย และการกำกับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจหน้าที่สำคัญในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม สืบสวนจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว กรณีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอาชญากรรมข้ามชาติ ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
ข้อมูลที่พักอาศัย
ประเทศไทยมีที่พักที่ให้บริการสุภาพ มีความใส่ใจในบริการและมีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย อาทิเช่น ในกรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ และ ภูเก็ต ตลอดจนเมืองศูนย์กลางธุรกิจอื่นๆ เช่น หาดใหญ่ ขอนแก่น ลำปาง และ นครราชสีมา ซึ่งประกอบไปด้วยโรงแรมระดับหรูห้าดาว ให้บริการระดับสากลใส่ใจบริการ อีกทั้งมีที่พักอื่นๆ ที่อยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้บริการในระดับราคาต่างๆกว่า 2000 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นบังกะโล รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ เป็นต้น ที่พักดังกล่าวมีอยู่ตามภาคต่างๆในประเทศไทย ได้แก่

ภาคกลาง: ภาคตะวันออก : ภาคเหนือ: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ภาคใต้:
- จังหวัดกาญจนบุรี
- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- จังหวัดลพบุรี
- ชะอำ และ หัวหิน , จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- จังหวัดนครนายก
- เมืองพัทยา
- จังหวัดระยอง
- จังหวัดตราด
- จังหวัดเชียงใหม่
- จังหวัดเชียงราย
- จังหวัดพิษณุโลก
- จังหวัดตาก
- จังหวัดนครราชสีมา
- จังหวัดอุบลราชธานี
- จังหวัดขอนแก่น
- จังหวัดนครพนม
- จังหวัดอุดรธานี
- จังหวัดสงขลา
- จังหวัดกระบี่
- จังหวัดพังงา
- จังหวัดภูเก็ต
- เกาะสมุย
- จังหวัดนครศรีธรรมราช