เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

ตารางการเดินทางในประเทศไทย

ตารางเวลา - เที่ยวบิน
เดินทางจาก เดินทางถึง สายการบินภายในประเทศ (Domestic Airlines)
การบินไทย การบินไทยสมายล์ สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส สายการบิน แอร์เอเชีย สายการบิน นกแอร์ สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์
กรุงเทพมหานคร กระบี่ เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน
เกาะสมุย N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
ขอนแก่น N/A เที่ยวบิน N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน
ชุมพร N/A N/A N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน N/A
เชียงราย N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน
เชียงใหม่ เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน
ตรัง N/A N/A N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน
ตราด N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
นครพนม N/A N/A N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน N/A
นครศรีธรรมราช N/A N/A N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน
นราธิวาส N/A เที่ยวบิน N/A เที่ยวบิน N/A N/A
น่าน N/A N/A N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน N/A
บุรีรัมย์ N/A N/A N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน N/A
พิษณุโลก N/A N/A N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน
แพร่ N/A N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A
ภูเก็ต เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน
แม่สอด N/A N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A
แม่ฮ่องสอน N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
ร้อยเอ็ด N/A N/A N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน N/A
ระนอง N/A N/A N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน N/A
ลำปาง N/A N/A เที่ยวบิน N/A เที่ยวบิน N/A
เลย N/A N/A N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน N/A
สกลนคร N/A N/A N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน N/A
สุโขทัย N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
สุราษฎร์ธานี N/A เที่ยวบิน N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน
หาดใหญ่ N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน
อุบลราชธานี N/A เที่ยวบิน N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน
อุดรธานี N/A เที่ยวบิน N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน
กระบี่
(เกาะพีพี / เกาะลันตา)
กรุงเทพมหานคร เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน
เกาะสมุย N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
เชียงราย N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
เชียงใหม่ N/A N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน N/A N/A
ตราด N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
ลำปาง N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
สุโขทัย N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
เกาะสมุย กรุงเทพมหานคร N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
กระบี่ N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
เชียงราย N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
เชียงใหม่ N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
ตราด N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
พัทยา N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
ภูเก็ต N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
แม่ฮ่องสอน N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
ลำปาง N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
สุโขทัย N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
ขอนแก่น กรุงเทพมหานคร N/A เที่ยวบิน N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน
เชียงใหม่ N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A
หาดใหญ่ N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A
พัทยา N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A
เชียงราย กรุงเทพมหานคร N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน
กระบี่ N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
เกาะสมุย N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
ตราด N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
ภูเก็ต N/A N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน N/A N/A
หาดใหญ่ N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A
เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน
กระบี่ N/A N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน N/A N/A
เกาะสมุย N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
ขอนแก่น N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A
พัทยา N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A เที่ยวบิน
ตราด N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
ภูเก็ต N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน N/A N/A
แม่ฮ่องสอน N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
สุราษฎร์ธานี N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A
หาดใหญ่ N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A
อุดรธานี N/A N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A
ชุมพร กรุงเทพมหานคร N/A N/A N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน N/A
ตรัง
(เกาะไหง / เกาะกระดาน /
เกาะมุก / เกาะลิบง)
กรุงเทพมหานคร N/A N/A N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน
ตราด
(เกาะช้าง / เกาะกูด /
เกาะหมาก)
กรุงเทพมหานคร N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
กระบี่ N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
เกาะสมุย N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
เชียงใหม่ N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
เชียงราย N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
ภูเก็ต N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
ลำปาง N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
สุโขทัย N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
นครพนม กรุงเทพมหานคร N/A N/A N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน N/A
นครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร N/A N/A N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน
นราธิวาส กรุงเทพมหานคร N/A เที่ยวบิน N/A เที่ยวบิน N/A N/A
น่าน กรุงเทพมหานคร N/A N/A N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน N/A
เชียงใหม่ N/A N/A N/A N/A N/A N/A
บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร N/A N/A N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน N/A
พัทยา เกาะสมุย N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
เชียงใหม่ N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A เที่ยวบิน
ขอนแก่น N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A
ภูเก็ต N/A N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน N/A N/A
หาดใหญ่ N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A
อุดรธานี N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A
พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร N/A N/A N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน
แพร่ กรุงเทพมหานคร N/A N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A
ภูเก็ต
(เขาหลัก / เกาะพีพี /
เกาะยาว / เกาะนาคา/
เกาะตาชัย)
กรุงเทพมหานคร เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน
เกาะสมุย N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
เชียงราย N/A N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน N/A N/A
เชียงใหม่ N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน N/A N/A
ตราด N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
พัทยา N/A N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน N/A N/A
แม่ฮ่องสอน N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
ลำปาง N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
สุโขทัย N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
หาดใหญ่ N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
อุดรธานี N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A
แม่สอด (ตาก) กรุงเทพมหานคร N/A N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A
แม่ฮ่องสอน กรุงเทพมหานคร N/A N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A
เชียงใหม่ N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
เกาะสมุย N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
ภูเก็ต N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
ร้อยเอ็ด กรุงเทพมหานคร N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A
ระนอง กรุงเทพมหานคร N/A N/A N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน N/A
ลำปาง กรุงเทพมหานคร N/A N/A เที่ยวบิน N/A เที่ยวบิน N/A
กระบี่ N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
เกาะสมุย N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
ตราด N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
ภูเก็ต N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
เลย กรุงเทพมหานคร N/A N/A N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน N/A
สกลนคร กรุงเทพมหานคร N/A N/A N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน N/A
สุโขทัย กรุงเทพมหานคร N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
กระบี่ N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
เกาะสมุย N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
ตราด N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
ภูเก็ต N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
สุราษฎร์ธานี
(เกาะสมุย / เกาะพงัน /
เกาะเต่า)
กรุงเทพมหานคร N/A เที่ยวบิน N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน
เชียงใหม่ N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A
หาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร N/A เที่ยวบิน N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน
ขอนแก่น N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A
เชียงใหม่ N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A เที่ยวบิน
เชียงราย N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A
พัทยา N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A
ภูเก็ต N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A N/A
อุดรธานี N/A N/A N/A N/A N/A เที่ยวบิน
อุดรธานี กรุงเทพมหานคร N/A เที่ยวบิน N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน
เชียงใหม่ N/A N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A
พัทยา N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A
ภูเก็ต N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A
หาดใหญ่ N/A N/A N/A N/A N/A เที่ยวบิน
อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร N/A เที่ยวบิน N/A เที่ยวบิน เที่ยวบิน เที่ยวบิน
เชียงใหม่ N/A N/A N/A เที่ยวบิน N/A N/A