เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

Getting Around Thailand by Air

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

กรุงเทพมหานคร - บุรีรัมย์

Nok Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง บุรีรัมย์ (BFV)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 05:55 07:00 ทุกวัน DD 9602 0 01:05 -
14:35 15:45 ทุกวัน DD 9606 0 01:10 -
17:25 18:40 ทุกวัน DD 9608 0 01:15 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:05 07:10 ทุกวัน DD 9602 0 01:05 -
14:30 15:35 ทุกวัน DD 9606 0 01:05 -
17:35 18:40 ทุกวัน DD 9608 0 01:05 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Air Asia Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง บุรีรัมย์ (BFV)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:00 07:00 ทุกวัน FD 3522 0 01:00 -
14:00 15:00 ทุกวัน FD 3520 0 01:00 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:50 08:50 ทุกวัน FD 3522 0 01:00 -
12:25 13:25 ทุกวัน FD 3520 0 01:00 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 07:30 08:30 ทุกวัน FD 3522 0 01:00 -
13:50 14:55 ทุกวัน FD 3520 0 01:05 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร - เชียงใหม่

Thai Airways Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK) ถึง เชียงใหม่ (CNX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 30 มี.ค.62
07:50 09:10 ทุกวัน TG 102 0 01:20 -
08:30 09:50 ทุกวัน TG 104 0 01:20 -
13:15 14:25 ทุกวัน TG 110 0 01:10 -
17:10 18:30 ทุกวัน TG 116 0 01:20 -
18:40 20:00 ทุกวัน TG 120 0 01:20 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:55 09:15 ทุกวัน TG 102 0 01:20 -
08:45 09:55 ทุกวัน TG 104 0 01:10 -
13:10 14:20 ทุกวัน TG 110 0 01:10 -
17:20 18:30 ทุกวัน TG 116 0 01:10 -
18:40 20:00 ทุกวัน TG 120 0 01:20 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 07:50 09:10 ทุกวัน TG 102 0 01:20 -
08:30 09:50 ทุกวัน TG 104 0 01:20 -
13:15 14:25 ทุกวัน TG 110 0 01:10 -
17:10 18:30 ทุกวัน TG 116 0 01:20 -
18:40 20:00 ทุกวัน TG 120 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Smile Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK) ถึง เชียงใหม่ (CNX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:00 08:15 ทุกวัน WE 168 0 01:15 -
10:00 11:15 ทุกวัน WE 160 0 01:15 -
15:35 16:55 ทุกวัน WE 164 0 01:20 -
19:55 21:15 ทุกวัน WE 166 0 01:20 -
22:25 23:40 ทุกวัน WE 176 0 01:15 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:00 08:20 ทุกวัน WE 168 0 01:20 -
10:30 11:45 ทุกวัน WE 160 0 01:15 -
15:40 16:55 ทุกวัน WE 164 0 01:15 -
20:00 21:15 ทุกวัน WE 166 0 01:15 -
22:15 23:30 ทุกวัน WE 176 0 01:15 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 07:00 08:15 ทุกวัน WE 168 0 01:15 -
10:00 11:15 ทุกวัน WE 160 0 01:15 -
15:40 16:55 ทุกวัน WE 164 0 01:20 -
19:55 21:20 ทุกวัน WE 166 0 01:25 -
22:25 23:40 ทุกวัน WE 176 0 01:15 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Bangkok Airways logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK) ถึง เชียงใหม่ (CNX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:45 08:05 ทุกวัน PG 229 0 01:20 -
08:00 09:20 ทุกวัน PG 215 0 01:20 -
09:40 11:00 ทุกวัน PG 223 0 01:20 -
12:05 13:25 ทุกวัน PG 217 0 01:20 -
15:05 16:25 ทุกวัน PG 225 0 01:20 -
17:05 18:25 ทุกวัน PG 219 0 01:20 -
21:15 22:30 ทุกวัน PG 221 0 01:15 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:00 09:20 ทุกวัน PG 215 0 01:20 -
09:55 11:15 ทุกวัน PG 223 0 01:20 -
14:30 15:50 ทุกวัน PG 225 0 01:20 -
16:55 18:15 ทุกวัน PG 219 0 01:20 -
21:35 22:55 ทุกวัน PG 221 0 01:20 -
31 มี.ค. - 30 เม.ย.62 12:25 13:45 ทุกวัน PG 217 0 01:20 -
1 พ.ค. - 26 ต.ค.62 12:00 13:20 ทุกวัน PG 217 0 01:20 -
27 ต.ค. – 31 ธ.ค.62 06:45 08:05 ทุกวัน PG 229 0 01:20 -
08:00 09:20 ทุกวัน PG 215 0 01:20 -
09:40 11:00 ทุกวัน PG 223 0 01:20 -
12:05 13:25 ทุกวัน PG 217 0 01:20 -
15:05 16:25 ทุกวัน PG 225 0 01:20 -
17:05 18:25 ทุกวัน PG 219 0 01:20 -
19:30 20:50 ทุกวัน PG 227 0 01:20 -
20:20 21:40 ทุกวัน PG 239 0 01:20 -
21:15 22:30 ทุกวัน PG 221 0 01:15 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Air Asia Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง เชียงใหม่ (CNX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 05:10 06:25 ทุกวัน FD 3416 0 01:15 -
06:40 07:55 ทุกวัน FD 3437 0 01:15 -
08:40 09:55 ทุกวัน FD 3443 0 01:15 -
10:30 11:50 ทุกวัน FD 3435 0 01:20 -
10:50 12:05 1,3,5 FD 7001 0 01:15 -
11:35 12:55 ทุกวัน FD 3447 0 01:20 -
12:25 13:45 ทุกวัน FD 3441 0 01:20 -
13:45 15:00 1,3,5 FD 3433 0 01:15 -
14:40 16:05 ทุกวัน FD 3445 0 01:25 -
15:45 17:00 ทุกวัน FD 3431 0 01:15 -
16:55 18:15 ทุกวัน FD 3439 0 01:20 -
19:30 20:30 ทุกวัน FD 3425 0 01:00 -
20:15 21:30 ทุกวัน FD 3427 0 01:15 -
21:00 22:15 ทุกวัน FD 3429 0 01:15 -
21:40 22:55 ทุกวัน FD 3419 0 01:15 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 05:10 06:25 ทุกวัน FD 3416 0 01:15 -
06:50 08:00 ทุกวัน FD 3437 0 01:10 -
08:30 09:45 ทุกวัน FD 3445 0 01:15 -
09:15 10:30 ทุกวัน FD 3435 0 01:15 -
11:10 12:40 2,4,6 FD 3447 0 01:30 -
11:50 13:05 1,3,5,7 FD 3447 0 01:15 -
12:50 14:05 ทุกวัน FD 3433 0 01:15 -
13:55 15:10 ทุกวัน FD 3425 0 01:15 -
14:40 15:55 ทุกวัน FD 3439 0 01:15 -
15:45 17:00 ทุกวัน FD 3431 0 01:15 -
18:10 19:20 1,4,6 FD 3429 0 01:15 -
19:25 20:40 ทุกวัน FD 3443 0 01:15 -
21:15 22:25 ทุกวัน FD 3427 0 01:10 -
21:50 23:00 ทุกวัน FD 3419 0 01:10 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 05:10 06:25 ทุกวัน FD 3416 0 01:15 -
06:35 07:45 ทุกวัน FD 3437 0 01:10 -
08:20 09:35 ทุกวัน FD 3443 0 01:15 -
10:30 11:45 ทุกวัน FD 3435 0 01:15 -
11:35 12:50 ทุกวัน FD 3447 0 01:15 -
12:25 13:40 ทุกวัน FD 3441 0 01:15 -
13:45 15:00 ทุกวัน FD 3433 0 01:15 -
14:50 16:05 ทุกวัน FD 3445 0 01:15 -
15:45 17:00 ทุกวัน FD 3431 0 01:15 -
17:00 18:15 ทุกวัน FD 3439 0 01:15 -
19:30 20:45 ทุกวัน FD 3425 0 01:15 -
20:35 21:50 ทุกวัน FD 3427 0 01:15 -
21:25 22:35 ทุกวัน FD 3429 0 01:10 -
21:40 22:50 ทุกวัน FD 3419 0 01:10 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง เชียงใหม่ (CNX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:05 07:15 ทุกวัน DD 8300 0 01:10 -
06:50 08:00 ทุกวัน DD 8302 0 01:10 -
09:05 10:15 ทุกวัน DD 8306 0 01:10 -
10:40 11:55 ทุกวัน DD 8310 0 01:15 -
12:40 13:50 ทุกวัน DD 8312 0 01:10 -
13:40 14:50 ทุกวัน DD 8314 0 01:10 -
14:30 15:50 ทุกวัน DD 8316 0 01:20 -
16:30 17:40 ทุกวัน DD 8318 0 01:10 -
19:00 20:10 ทุกวัน DD 8324 0 01:10 -
20:25 21:35 1,2,4,6 DD 8326 0 01:10 -
20:40 21:50 3,5,7 DD 8326 0 01:10 -
31 มี.ค. - 26 ต.ค.62 07:00 08:10 ทุกวัน DD 8302 0 01:10 -
09:05 10:15 ทุกวัน DD 8306 0 01:10 -
11:10 12:20 ทุกวัน DD 8308 0 01:10 -
12:40 13:50 ทุกวัน DD 8312 0 01:10 -
14:20 15:35 ทุกวัน DD 8316 0 01:10 -
16:30 17:40 ทุกวัน DD 8318 0 01:10 -
19:00 20:10 ทุกวัน DD 8324 0 01:10 -
20:15 21:25 ทุกวัน DD 8326 0 01:10 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Lion Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง เชียงใหม่ (CNX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 05:05 06:20 1,3,5,7 SL504 0 01:15 -
06:25 07:40 2,4,6 SL504 0 01:15 -
07:45 09:00 1,3,5,7 SL506 0 01:15 -
08:20 09:35 2,4,6 SL506 0 01:15 -
09:30 10:50 2,4,6 SL508 0 01:25 -
11:30 12:45 ทุกวัน SL510 0 01:15 -
13:40 14:55 ทุกวัน SL512 0 01:15 -
14:55 16:10 ทุกวัน SL514 0 01:15 -
15:35 19:45 2,4,6 SL518 0 01:10 -
15:50 17:05 ทุกวัน SL516 0 01:15 -
18:10 19:25 1,3,5,7 SL518 0 01:20 -
20:05 21:25 ทุกวัน SL522 0 01:20 -
22:10 23:25 ทุกวัน SL524 0 01:15 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:25 07:40 2,4,5 SL504 0 01:15 -
09:40 10:55 ทุกวัน SL506 0 01:15 -
11:05 12:20 2,4,5 SL508 0 01:15 -
11:30 12:45 ทุกวัน SL510 0 01:15 -
13:40 14:55 ทุกวัน SL512 0 01:15 -
16:50 18:05 ทุกวัน SL516 0 01:15 -
18:45 19:55 ทุกวัน SL518 0 01:10 -
20:10 21:10 ทุกวัน SL522 0 01:00 -
21:50 23:10 ทุกวัน SL524 0 01:20 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 09:40 10:55 ทุกวัน SL506 0 01:15 -
10:45 12:10 ทุกวัน SL508 0 01:25 -
11:30 12:45 ทุกวัน SL510 0 01:15 -
13:40 14:55 ทุกวัน SL512 0 01:15 -
15:05 16:10 ทุกวัน SL514 0 01:05 -
20:00 21:15 ทุกวัน SL520 0 01:15 -
20:10 21:10 ทุกวัน SL522 0 01:00 -
21:50 23:10 ทุกวัน SL524 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร - เชียงราย

Thai Smile Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK) ถึง เชียงราย (CEI)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:45 10:15 ทุกวัน WE 130 0 01:30 -
11:45 13:10 ทุกวัน WE 132 0 01:25 -
16:00 17:25 ทุกวัน WE 134 0 01:25 -
18:50 20:15 ทุกวัน WE 136 0 01:25 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:20 09:45 ทุกวัน WE 130 0 01:30 -
13:10 14:30 ทุกวัน WE 134 0 01:20 -
17:10 18:40 ทุกวัน WE 136 0 01:30 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 09:05 10:25 ทุกวัน WE 130 0 01:20 -
11:45 13:05 ทุกวัน WE 132 0 01:25 -
15:55 17:15 ทุกวัน WE 134 0 01:25 -
18:50 20:10 ทุกวัน WE 136 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
กรุงเทพมหานคร Airways logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK) ถึง เชียงราย (CEI)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:25 08:55 ทุกวัน PG 231 0 01:30 -
14:00 15:30 ทุกวัน PG 233 0 01:30 -
18:20 19:50 ทุกวัน PG 235 0 01:30 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:25 08:55 ทุกวัน PG 231 0 01:30 -
13:05 14:35 ทุกวัน PG 233 0 01:30 -
16:50 18:20 ทุกวัน PG 235 0 01:30 -
31 มี.ค. - 30 เม.ย.62 16:50 18:20 ทุกวัน PG 235 0 01:30 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 07:25 08:55 ทุกวัน PG 231 0 01:30 -
14:00 15:30 ทุกวัน PG 233 0 01:30 -
18:20 19:50 ทุกวัน PG 235 0 01:30 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Air Asia Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง เชียงราย (CEI)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 09:45 11:20 ทุกวัน FD 3199 0 01:35 -
11:55 13:20 ทุกวัน FD 3201 0 01:25 -
13:55 15:20 ทุกวัน FD 3207 0 01:25 -
16:20 17:50 ทุกวัน FD 3209 0 01:30 -
20:40 22:05 ทุกวัน FD 3205 0 01:25 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 09:00 10:25 ทุกวัน FD 3201 0 01:25 -
11:20 12:45 ทุกวัน FD 3209 0 01:25 -
12:30 13:55 ทุกวัน FD 3199 0 01:25 -
14:35 16:00 ทุกวัน FD 3207 0 01:25 -
19:50 21:15 ทุกวัน FD 3205 0 01:25 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 07:35 09:05 ทุกวัน FD 3203 0 01:30 -
10:35 12:00 ทุกวัน FD 3209 0 01:20 -
11:30 13:05 ทุกวัน FD 3199 0 01:35 -
11:55 13:15 ทุกวัน FD 3201 0 01:20 -
13:55 15:20 ทุกวัน FD 3207 0 01:25 -
20:20 21:45 ทุกวัน FD 3205 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง เชียงราย (CEI)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:30 08:45 ทุกวัน DD 8714 0 01:15 -
11:50 13:15 ทุกวัน DD 8716 0 01:25 -
14:15 15:30 ทุกวัน DD 8718 0 01:15 -
16:40 17:55 ทุกวัน DD 8722 0 01:15 -
19:45 21:00 1,4,5,6,7 DD 8726 0 01:15 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:20 08:35 ทุกวัน DD 8714 0 01:15 -
11:50 13:15 ทุกวัน DD 8718 0 01:25 -
16:40 17:55 ทุกวัน DD 8722 0 01:15 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Lion Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง เชียงราย (CEI)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:45 09:50 ทุกวัน SL532 0 01:05 -
12:35 14:00 ทุกวัน SL538 0 01:25 -
17:10 18:35 ทุกวัน SL544 0 01:25 -
18:15 19:40 ทุกวัน SL546 0 01:25 -
22:10 23:35 1,3,6 SL548 0 01:25 -
31 มี.ค.62 - 5 ม.ค.63 08:20 09:45 ทุกวัน SL532 0 01:25 -
12:35 14:00 ทุกวัน SL538 0 01:25 -
17:15 18:35 ทุกวัน SL544 0 01:20 -
18:55 20:20 ทุกวัน SL546 0 01:25 -
19:15 20:40 ทุกวัน SL548 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร - ชุมพร

Air Asia Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง ชุมพร (CJM)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 11:40 12:50 ทุกวัน FD 3148 0 01:10 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:20 08:40 ทุกวัน FD 3148 0 01:20 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 07:25 08:35 ทุกวัน FD 3148 0 01:10 -
หมายเหตุ :
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง ชุมพร (CJM)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:30 07:35 ทุกวัน DD 7610 0 01:05 -
17:05 18:10 ทุกวัน DD 7618 0 01:05 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:25 08:30 ทุกวัน DD 7610 0 01:05 -
18:40 19:45 ทุกวัน DD 7618 0 01:05 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร - หาดใหญ่

Thai Smile Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK) ถึง หาดใหญ่ (HDY)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:15 07:40 ทุกวัน WE 259 0 01:25 -
08:05 09:30 ทุกวัน WE 269 0 01:25 -
14:05 15:30 ทุกวัน WE 265 0 01:25 -
16:50 18:15 ทุกวัน WE 263 0 01:25 -
19:40 21:05 ทุกวัน WE 267 0 01:30 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:05 07:35 ทุกวัน WE 259 0 01:25 -
07:00 08:25 ทุกวัน WE 269 0 01:25 -
11:35 13:00 ทุกวัน WE 261 0 01:25 -
14:25 15:50 ทุกวัน WE 265 0 01:25 -
17:20 18:50 ทุกวัน WE 263 0 01:30 -
19:15 20:45 ทุกวัน WE 267 0 01:30 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 06:15 07:40 ทุกวัน WE 259 0 01:25 -
08:05 09:30 ทุกวัน WE 269 0 01:25 -
14:05 15:30 ทุกวัน WE 265 0 01:25 -
16:50 18:15 ทุกวัน WE 263 0 01:25 -
19:40 21:05 ทุกวัน WE 267 0 01:30 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Air Asia Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง หาดใหญ่ (HDY)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:30 08:05 ทุกวัน FD 3102 0 01:35 -
07:25 08:55 ทุกวัน FD 3116 0 01:30 -
12:10 13:45 ทุกวัน FD 3106 0 01:35 -
14:00 15:35 ทุกวัน FD 3108 0 01:35 -
15:45 17:20 ทุกวัน FD 3114 0 01:35 -
17:40 19:10 ทุกวัน FD 3110 0 01:30 -
19:10 20:40 ทุกวัน FD 3118 0 01:30 -
20:25 21:55 ทุกวัน FD 3112 0 01:30 -
22:05 23:35 ทุกวัน FD 3124 0 01:30 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:45 08:10 ทุกวัน FD 3102 0 01:25 -
08:10 09:40 ทุกวัน FD 3116 0 01:30 -
09:00 10:30 ทุกวัน FD 3126 0 01:30 -
09:50 11:25 ทุกวัน FD 3104 0 01:35 -
10:20 11:55 ทุกวัน FD 3118 0 01:35 -
12:15 13:45 ทุกวัน FD 3106 0 01:30 -
14:10 15:40 ทุกวัน FD 3108 0 01:30 -
15:35 17:05 ทุกวัน FD 3114 0 01:30 -
17:50 19:20 ทุกวัน FD 3110 0 01:30 -
20:05 21:35 ทุกวัน FD 3112 0 01:30 -
21:15 22:45 ทุกวัน FD 3124 0 01:30 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 06:30 08:00 ทุกวัน FD 3102 0 01:30 -
07:25 09:00 ทุกวัน FD 3116 0 01:35 -
09:50 11:00 ทุกวัน FD 3104 0 01:10 -
12:10 13:40 ทุกวัน FD 3106 0 01:30 -
14:00 15:35 ทุกวัน FD 3108 0 01:35 -
15:45 17:20 ทุกวัน FD 3114 0 01:35 -
17:25 18:55 ทุกวัน FD 3110 0 01:30 -
19:10 20:40 ทุกวัน FD 3118 0 01:30 -
20:25 21:55 ทุกวัน FD 3112 0 01:30 -
21:15 22:45 ทุกวัน FD 3124 0 01:30 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง หาดใหญ่ (HDY)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:00 07:25 ทุกวัน DD 7102 0 01:25 -
09:20 10:50 ทุกวัน DD 7104 0 01:30 -
13:10 14:30 2,3,4,5,6,7 DD 7108 0 01:20 -
16:00 17:25 ทุกวัน DD 7112 0 01:25 -
18:00 19:25 ทุกวัน DD 7114 0 01:25 -
20:35 22:05 ทุกวัน DD 7116 0 01:30 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:00 07:25 ทุกวัน DD7102 0 01:25 -
09:20 10:45 ทุกวัน DD 7104 0 01:25 -
13:25 14:45 ทุกวัน DD 7108 0 01:20 -
15:25 16:50 ทุกวัน DD 7112 0 01:25 -
17:20 18:40 ทุกวัน DD 7114 0 01:20 -
19:55 21:25 ทุกวัน DD 7116 0 01:30 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Lion Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง หาดใหญ่ (HDY)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:45 09:10 ทุกวัน SL702 0 01:25 -
09:50 11:15 ทุกวัน SL706 0 01:25 -
11:05 12:35 ทุกวัน SL708 0 01:30 -
12:35 14:10 2,4,6 SL710 0 01:35 -
14:35 16:10 ทุกวัน SL714 0 01:35 -
17:05 18:30 2,4,6,7 SL718 0 01:25 -
19:25 20:50 ทุกวัน SL724 0 01:25 -
22:20 23:45 ทุกวัน SL726 0 01:25 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:45 09:15 ทุกวัน SL702 0 01:30 -
09:50 11:15 1,2,3,5,7 SL706 0 01:25 -
10:55 12:25 ทุกวัน SL708 0 01:30 -
14:45 16:15 1,3,5,6,7 SL714 0 01:30 -
16:55 18:25 2,4,6,7 SL718 0 01:30 -
19:50 21:15 1,2,3,4,6,7 SL724 0 01:25 -
21:05 22:35 1,4,5,6,7 SL726 0 01:30 -
27 ต.ค.62 - 5 ม.ค.63 07:45 09:15 ทุกวัน SL702 0 01:30 -
09:50 11:15 ทุกวัน SL706 0 01:25 -
10:55 12:55 ทุกวัน SL708 0 01:30 -
12:30 14:10 ทุกวัน SL710 0 01:40 -
13:30 15:00 2,4,7 SL 712 0 01:30 -
14:45 16:15 ทุกวัน SL714 0 01:30 -
16:55 18:25 2,4,6,7 SL718 0 01:30 -
18:50 20:25 ทุกวัน SL722 0 01:35 -
19:50 21:15 ทุกวัน SL724 0 01:25 -
21:05 22:35 ทุกวัน SL726 0 01:30 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร - ขอนแก่น

Thai Smile Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง ขอนแก่น (KKC)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:00 08:00 ทุกวัน WE 40 0 01:00 -
10:40 11:40 ทุกวัน WE 42 0 01:00 -
13:45 14:45 ทุกวัน WE 44 0 01:00 -
17:15 18:15 ทุกวัน WE 48 0 01:00 -
18:40 19:40 ทุกวัน WE 46 0 01:00 -
21:05 22:05 ทุกวัน WE 50 0 01:00 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:00 08:25 ทุกวัน WE 40 0 01:25 -
10:20 11:20 ทุกวัน WE 42 0 01:00 -
13:35 14:35 ทุกวัน WE 44 0 01:00 -
16:40 17:40 ทุกวัน WE 48 0 01:00 -
18:40 19:40 ทุกวัน WE 46 0 01:00 -
20:40 21:40 ทุกวัน WE 50 0 01:00 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 07:00 08:00 ทุกวัน WE 40 0 01:00 -
10:40 11:40 ทุกวัน WE 42 0 01:00 -
13:45 14:45 ทุกวัน WE 44 0 01:00 -
17:15 18:15 ทุกวัน WE 48 0 01:00 -
18:40 19:40 ทุกวัน WE 46 0 01:00 -
21:05 22:05 ทุกวัน WE 50 0 01:00 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Air Asia Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง ขอนแก่น (KKC)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 05:50 06:50 ทุกวัน FD 3252 0 01:00 -
07:20 08:30 ทุกวัน FD 3250 0 01:10 -
10:55 12:00 ทุกวัน FD 3254 0 01:05 -
16:50 18:05 ทุกวัน FD 3256 0 01:15 -
18:40 20:00 ทุกวัน FD 3258 0 01:20 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 05:50 06:50 ทุกวัน FD 3252 0 01:00 -
07:00 08:05 ทุกวัน FD 3250 0 01:05 -
12:35 13:40 ทุกวัน FD 3254 0 01:05 -
14:10 15:15 ทุกวัน FD 3260 0 01:05 -
16:40 17:35 ทุกวัน FD 3256 0 00:55 -
19:35 20:40 ทุกวัน FD 3258 0 01:05 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 05:50 06:50 ทุกวัน FD 3252 0 01:00 -
07:20 08:30 ทุกวัน FD 3250 0 01:10 -
10:55 12:00 ทุกวัน FD 3254 0 01:05 -
14:15 15:15 ทุกวัน FD 3260 0 01:00 -
17:00 18:05 ทุกวัน FD 3256 0 01:05 -
18:55 20:00 ทุกวัน FD 3258 0 01:05 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง ขอนแก่น (KKC)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:05 07:05 ทุกวัน DD 9806 0 01:00 -
12:55 13:55 ทุกวัน DD 9814 0 01:10 -
20:10 21:20 ทุกวัน DD 9820 0 01:10 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:10 07:10 ทุกวัน DD 9806 0 01:00 -
11:05 12:00 ทุกวัน DD 9814 0 00:55 -
19:45 20:45 ทุกวัน DD 9820 0 01:00 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Lion Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง ขอนแก่น (KKC)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 10:50 11:50 ทุกวัน SL644 0 01:00 -
14:55 15:55 3,4,5,6,7 SL646 0 01:00 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 11:55 12:45 ทุกวัน SL644 0 00:55 -
14:55 15:50 ทุกวัน SL646 0 00:55 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร - เกาะสมุย

Bangkok Airways Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK) ถึง เกาะสมุย (USM)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:00 07:10 ทุกวัน PG 103 0 01:10 -
07:30 08:40 ทุกวัน PG 121 0 01:10 -
08:10 09:25 ทุกวัน PG 123 0 01:15 -
08:25 09:40 ทุกวัน PG 129 0 01:15 -
08:45 10:15 ทุกวัน PG 127 0 01:30 -
09:00 10:30 ทุกวัน PG 119 0 01:30 -
09:40 10:55 ทุกวัน PG 805 0 01:15 -
10:15 11:45 ทุกวัน PG 125 0 01:30 -
11:30 12:40 ทุกวัน PG 963 0 01:10 -
12:00 13:10 ทุกวัน PG 133 0 01:10 -
12:45 13:55 ทุกวัน PG 135 0 01:10 -
13:45 14:55 ทุกวัน PG 145 0 01:10 -
14:30 15:40 ทุกวัน PG 961 0 01:10 -
15:15 16:25 ทุกวัน PG 163 0 01:10 -
15:30 16:40 ทุกวัน PG 873 0 01:10 -
15:50 17:00 ทุกวัน PG 951 0 01:10 -
17:05 18:35 ทุกวัน PG 167 0 01:30 -
17:45 18:55 ทุกวัน PG 171 0 01:10 -
18:00 19:30 ทุกวัน PG 173 0 01:30 -
19:10 20:20 ทุกวัน PG 185 0 01:10 -
19:30 20:40 ทุกวัน PG 189 0 01:10 -
20:30 21:40 ทุกวัน PG 199 0 01:10 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:00 07:05 ทุกวัน PG 103 0 01:05 -
07:30 08:35 ทุกวัน PG 121 0 01:05 -
08:10 09:20 ทุกวัน PG 123 0 01:10 -
08:30 09:40 ทุกวัน PG 119 0 01:10 -
09:00 10:10 ทุกวัน PG 805 0 01:10 -
09:15 10:45 ทุกวัน PG 115 0 01:30 -
09:55 11:05 ทุกวัน PG 129 0 01:10 -
10:20 11:50 ทุกวัน PG 125 0 01:30 -
11:40 12:45 ทุกวัน PG 963 0 01:05 -
12:40 13:45 ทุกวัน PG 133 0 01:05 -
13:00 14:05 ทุกวัน PG 141 0 01:05 -
13:40 14:45 ทุกวัน PG 145 0 01:05 -
14:30 15:35 ทุกวัน PG 961  0 01:05 -
15:35 16:40 ทุกวัน PG 873 0 01:05 -
16:05 17:10 ทุกวัน PG 951 0 01:05 -
16:50 17:55 ทุกวัน PG 169 0 01:05 -
17:00 18:30 ทุกวัน PG 171 0 01:30 -
17:55 19:00 ทุกวัน PG 181 0 01:05 -
18:20 19:50 ทุกวัน PG 183 0 01:30 -
19:15 20:20 ทุกวัน PG 187 0 01:05 -
19:30 20:35 ทุกวัน PG 189 0 01:05 -
20:30 21:35 ทุกวัน PG 199 0 01:05 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 06:00 07:10 ทุกวัน PG 103 0 01:10 -
07:30 08:40 ทุกวัน PG 121 0 01:10 -
08:10 09:25 ทุกวัน PG 123 0 01:15 -
08:25 09:40 ทุกวัน PG 129 0 01:15 -
08:45 10:15 ทุกวัน PG 127 0 01:30 -
09:40 10:55 ทุกวัน PG 805 0 01:15 -
10:15 11:45 ทุกวัน PG 125 0 01:30 -
11:30 12:40 ทุกวัน PG 963 0 01:10 -
12:00 13:10 ทุกวัน PG 133 0 01:10 -
12:45 13:55 ทุกวัน PG 135 0 01:10 -
14:30 15:40 ทุกวัน PG 961 0 01:10 -
15:15 16:25 ทุกวัน PG 163 0 01:10 -
15:30 16:40 ทุกวัน PG 873 0 01:10 -
15:50 17:00 ทุกวัน PG 951 0 01:10 -
17:05 18:35 ทุกวัน PG 167 0 01:30 -
17:45 18:55 ทุกวัน PG 171 0 01:10 -
18:00 19:30 ทุกวัน PG 173 0 01:30 -
19:10 20:20 ทุกวัน PG 185 0 01:10 -
19:30 20:40 ทุกวัน PG 189 0 01:10 -
20:30 21:40 ทุกวัน PG 199 0 01:10 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร - กระบี่

Thai Airways Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK) ถึง กระบี่ (KBV)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:10 09:30 ทุกวัน TG 241 0 01:20 -
17:15 18:35 ทุกวัน TG 249 0 01:20 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:00 09:20 ทุกวัน TG 241 0 01:20 -
17:15 18:35 ทุกวัน TG 249 0 01:20 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 08:10 09:30 ทุกวัน TG 241 0 01:20 -
17:15 18:35 ทุกวัน TG 249 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Smile Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK) ถึง กระบี่ (KBV)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 10:15 11:35 ทุกวัน WE 243 0 01:20 -
13:35 14:55 ทุกวัน WE 253 0 01:20 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 14:50 16:10 ทุกวัน WE 245 0 01:20 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 10:15 11:35 ทุกวัน WE 243 0 01:20 -
13:35 14:55 ทุกวัน WE 253 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Bangkok Airways Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK) ถึง กระบี่ (KBV)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 09:10 10:40 ทุกวัน PG 261 0 01:30 -
12:50 14:20 ทุกวัน PG 267 0 01:30 -
17:20 18:50 ทุกวัน PG 263 0 01:30 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 09:25 10:50 ทุกวัน PG 261 0 01:25 -
12:40 14:05 ทุกวัน PG 267 0 01:25 -
17:45 19:10 ทุกวัน PG 263 0 01:25 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 09:10 10:40 ทุกวัน PG 261 0 01:30 -
12:50 14:20 ทุกวัน PG 267 0 01:30 -
17:20 18:50 ทุกวัน PG 263 0 01:30 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Air Asia Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง กระบี่ (KBV)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:40 08:00 ทุกวัน FD 3227 0 01:20 -
07:25 08:50 ทุกวัน FD 3213 0 01:25 -
07:55 09:40 ทุกวัน FD 3225 0 01:45 -
11:45 13:05 ทุกวัน FD 3217 0 01:20 -
15:35 17:05 ทุกวัน FD 3223 0 01:30 -
18:30 19:40 ทุกวัน FD 3212 0 01:10 -
22:30 00:00 ทุกวัน FD 3229 0 01:30 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:55 10:20 ทุกวัน FD 3229 0 01:25 -
09:35 11:00 ทุกวัน FD 3225 0 01:25 -
13:50 15:15 ทุกวัน FD 3223 0 01:25 -
14:25 15:50 ทุกวัน FD 3227 0 01:25 -
17:00 18:30 ทุกวัน FD 3221 0 01:30 -
18:35 20:00 ทุกวัน FD 3212 0 01:25 -
22:10 23:40 ทุกวัน FD 3215 0 01:30 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 06:40 08:05 ทุกวัน FD 3227 0 01:25 -
08:10 09:35 ทุกวัน FD 3225 0 01:25 -
09:05 10:30 ทุกวัน FD 3213 0 01:25 -
11:45 13:10 ทุกวัน FD 3217 0 01:25 -
14:20 15:45 ทุกวัน FD 3223 0 01:25 -
16:45 18:15 ทุกวัน FD 3212 0 01:30 -
22:10 23:25 ทุกวัน FD 3229 0 01:15 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง กระบี่ (KBV)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:40 07:45 ทุกวัน DD 7910 0 01:05 -
16:00 17:15 ทุกวัน DD 7914 0 01:15 -
31 มี.ค. - 30 มิ.ย.62 06:3007:45 ทุกวัน DD 7910 0 01:15 -
16:0017:30 ทุกวัน DD 7914 0 01:30 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Lion Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง กระบี่ (KBV)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 05:35 06:55 ทุกวัน SL800 0 01:20 -
07:40 09:10 1,3,4,5,7 SL802 0 01:25 -
11:05 12:30 ทุกวัน SL806 0 01:25 -
15:25 16:50 ทุกวัน SL812 0 01:30 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:45 07:55 ทุกวัน SL800 0 01:10 -
08:25 09:50 1,3,4,5,7 SL802 0 01:25 -
11:05 12:30 1,2,3,5,6,7 SL806 0 01:25 -
16:10 17:30 ทุกวัน SL812 0 01:20 -
27 ต.ค.62 - 5 ม.ค.63 06:45 07:55 ทุกวัน SL800 0 01:10 -
11:05 12:30 ทุกวัน SL806 0 01:25 -
16:10 17:30 ทุกวัน SL812 0 01:20 -
16:25 17:40 ทุกวัน SL814 0 01:15 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร - ลำปาง

Bangkok Airways Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK) ถึง ลำปาง (LPT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:15 09:50 ทุกวัน PG 203 0 01:35 -
12:35 14:10 ทุกวัน PG 207 0 01:35 -
16:55 18:30 ทุกวัน PG 205 0 01:35 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:15 07:50 ทุกวัน PG 203 0 01:35 -
11:55 13:30 ทุกวัน PG 207 0 01:35 -
17:05 18:40 ทุกวัน PG 205 0 01:35 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 08:15 09:50 ทุกวัน PG 203 0 01:35 -
12:35 14:10 ทุกวัน PG 207 0 01:35 -
16:55 18:30 ทุกวัน PG 205 0 01:35 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง ลำปาง (LPT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:20 08:40 ทุกวัน DD 8504 0 01:20 -
10:40 11:50 ทุกวัน DD 8506 0 01:10 -
17:05 18:25 ทุกวัน DD 8522 0 01:20 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:3009:45 ทุกวัน DD 8506 0 01:15 -
12:2513:45 ทุกวัน DD 8510 0 01:20 -
17:3018:45 ทุกวัน DD 8522 0 01:15 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร - เลย

Air Asia Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง เลย (LOE)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 10:30 11:45 ทุกวัน FD 3542 0 01:15 -
16:20 17:35 ทุกวัน FD 3548 0 01:15 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 10:30 11:45 ทุกวัน FD 3542 0 01:15 -
15:10 16:30 ทุกวัน FD 3548 0 01:20 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 10:15 11:30 ทุกวัน FD 3542 0 01:15 -
16:20 17:30 ทุกวัน FD 3548 0 01:10 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง เลย (LOE)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 09:20 10:35 ทุกวัน DD 9704 0 01:15 -
14:10 15:25 2,4,6 DD 9708 0 01:15 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 09:20 10:30 ทุกวัน DD 9704 0 01:10 -
14:10 15:25 1,2,4,6 DD 9708 0 01:15 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร - แม่สอด

Nok Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง แม่สอด (MAQ)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:05 09:25 ทุกวัน DD 8100 0 01:10 -
09:40 10:50 ทุกวัน DD 8116 0 01:10 -
11:45 13:05 ทุกวัน DD 8122 0 01:20 -
13:45 14:55 ทุกวัน DD 8124 0 01:10 -
16:30 17:40 ทุกวัน DD 8126 0 01:10 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:30 08:50 ทุกวัน DD 8100 0 01:20 -
09:30 10:40 ทุกวัน DD 8116 0 01:10 -
11:00 12:10 ทุกวัน DD 8122 0 01:10 -
14:20 15:40 ทุกวัน DD 8124 0 01:20 -
16:10 17:15 ทุกวัน DD 8126 0 01:05 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร - แม่ฮ่องสอน

Nok Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึงแม่ฮ่องสอน (HGN)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 13:05 15:00 1,3,5,7 DD 8214 0 01:55 -
31 มี.ค. - 25 ต.ค.62 12:40 14:35 3,5,7 DD 8214 0 01:55 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร - นครพนม

Air Asia Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง นครพนม (KOP)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:30 10:00 ทุกวัน FD 3398 0 01:30 -
15:00 16:25 ทุกวัน FD 3396 0 01:25 -
18:15 19:30 ทุกวัน FD 3394 0 01:15 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:40 10:00 ทุกวัน FD 3398 0 01:20 -
15:00 16:25 ทุกวัน FD 3396 0 01:25 -
16:20 17:40 ทุกวัน FD 3394 0 01:20 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 08:35 10:00 ทุกวัน FD 3398 0 01:25 -
15:15 16:40 ทุกวัน FD 3396 0 01:25 -
18:15 19:40 ทุกวัน FD 3394 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง นครพนม (KOP)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:00 10:45 ทุกวัน DD 9402 0 02:45 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:10 08:30 ทุกวัน DD 9402 0 02:20 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร - นครศรีธรรมราช

Air Asia Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง นครศรีธรรมราช (NST)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:50 08:05 ทุกวัน FD 3188 0 01:15 -
10:20 11:40 ทุกวัน FD 3184 0 01:20 -
16:10 17:30 ทุกวัน FD 3186 0 01:20 -
18:45 20:05 ทุกวัน FD 3182 0 01:20 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:50 08:05 ทุกวัน FD 3188 0 01:10 -
11:05 12:25 ทุกวัน FD 3184 0 01:20 -
14:45 16:05 ทุกวัน FD 3186 0 01:20 -
18:25 19:40 ทุกวัน FD 3182 0 01:15 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 06:50 08:05 ทุกวัน FD 3188 0 01:15 -
10:20 11:40 ทุกวัน FD 3184 0 01:20 -
16:10 17:30 ทุกวัน FD 3186 0 01:20 -
18:45 20:05 ทุกวัน FD 3182 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง นครศรีธรรมราช (NST)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:00 07:10 ทุกวัน DD 7804 0 01:10 -
10:15 11:25 ทุกวัน DD 7808 0 01:10 -
14:10 15:15 ทุกวัน DD 7810 0 01:05 -
17:40 19:00 ทุกวัน DD 7818 0 01:20 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:00 07:15 ทุกวัน DD 7804 0 01:15 -
10:05 11:15 ทุกวัน DD 7808 0 01:10 -
14:05 15:20 ทุกวัน DD 7810 0 01:15 -
16:00 17:10 ทุกวัน DD 7814 0 01:10 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Lion Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง นครศรีธรรมราช (NST)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:30 09:40 1,2,3,5,6,7 SL782 0 01:10 -
09:05 10:05 4 SL782 0 01:00 -
12:15 13:15 ทุกวัน SL784 0 01:00 -
14:30 15:40 1,2,3,5,7 SL788 0 01:10 -
15:50 17:00 ทุกวัน SL788 0 01:10 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:30 09:40 ทุกวัน SL782 0 01:10 -
11:50 13:00 ทุกวัน SL784 0 01:10 -
14:30 15:40 ทุกวัน SL788 0 01:10 -
16:20 17:30 ทุกวัน SL792 0 01:10 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร - น่าน

Air Asia Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง น่าน (NNT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:30 08:50 ทุกวัน FD 3554 0 01:20 -
11:40 13:00 ทุกวัน FD 3552 0 01:20 -
15:10 16:30 ทุกวัน FD 3556 0 01:20 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:40 08:55 ทุกวัน FD 3554 0 01:15 -
11:40 12:55 ทุกวัน FD 3552 0 01:15 -
14:35 15:50 ทุกวัน FD 3556 0 01:15 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 07:30 08:50 ทุกวัน FD 3554 0 01:20 -
11:40 12:55 ทุกวัน FD 3552 0 01:15 -
15:15 16:30 ทุกวัน FD 3556 0 01:15 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง น่าน (NNT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 09:05 10:25 ทุกวัน DD 8818 0 01:20 -
12:45 14:05 ทุกวัน DD 8824 0 01:20 -
18:00 19:20 ทุกวัน DD 8826 0 01:20 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 10:00 11:20 ทุกวัน DD 8818 0 01:20 -
16:55 18:15 ทุกวัน DD 8826 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร - นราธิวาส

Thai Smile Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK) ถึง นราธิวาส (NAW)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 25 มี.ค.63 14:25 16:00 ทุกวัน WE 291 0 01:35 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Air Asia Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง นราธิวาส (NAW)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 10:25 12:05 ทุกวัน FD 3130 0 01:40 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 10:30 12:05 ทุกวัน FD 3130 0 01:35 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 10:25 12:05 ทุกวัน FD 3130 0 01:40 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร - พิษณุโลก

Air Asia Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง พิษณุโลก (PHS)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:00 08:00 ทุกวัน FD 3308 0 01:00 -
11:25 12:35 ทุกวัน FD 3304 0 01:10 -
17:50 18:55 ทุกวัน FD 3306 0 01:05 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:10 09:10 ทุกวัน FD 3308 0 01:00 -
17:30 18:30 ทุกวัน FD 3306 0 01:00 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 06:55 07:55 ทุกวัน FD 3308 0 01:00 -
17:50 18:50 ทุกวัน FD 3306 0 01:00 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง พิษณุโลก (PHS)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:20 07:20 ทุกวัน DD 8400 0 01:00 -
13:25 14:15 ทุกวัน DD 8406 0 00:50 -
19:10 20:15 ทุกวัน DD 8414 0 01:05 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:30 07:30 ทุกวัน DD 8400 0 01:00 -
09:55 10:45 ทุกวัน DD 8404 0 00:50 -
13:40 14:40 ทุกวัน DD 8406 0 01:00 -
17:40 18:40 ทุกวัน DD 8414 0 01:00 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Lion Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง พิษณุโลก (PHS)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:00 09:00 ทุกวัน SL550 0 01:00 -
14:25 15:25 1,3,7 SL556 0 01:00 -
31 มี.ค. - 25 ต.ค.62 08:45 09:45 ทุกวัน SL550 0 01:00 -
14:15 15:15 1,3,5,7 SL556 0 01:00 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร - แพร่

Nok Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง แพร่ (PRH)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 09:10 10:25 ทุกวัน DD 8002 0 01:15 -
15:30 16:50 ทุกวัน DD 8004 0 01:20 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 09:40 10:55 ทุกวัน DD 8002 0 01:15 -
14:05 15:20 ทุกวัน DD 8004 0 01:15 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร - ภูเก็ต

Thai Airways Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK) ถึง ภูเก็ต (HKT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:45 09:10 ทุกวัน TG 201 0 01:25 -
08:30 09:55 ทุกวัน TG 203 0 01:25 -
09:30 10:55 3,5,7 TG 926 0 01:25 -
14:00 15:25 ทุกวัน TG 215 0 01:25 -
16:55 18:25 ทุกวัน TG 217 0 01:30 -
18:15 19:40 ทุกวัน TG 221 0 01:25 -
19:10 20:35 ทุกวัน TG 211 0 01:25 -
19:25 20:50 ทุกวัน TG 684 0 01:25 -
22:40 23:59 ทุกวัน TG 225 0 01:19 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:40 09:05 ทุกวัน TG 201 0 01:25 -
08:30 09:55 ทุกวัน TG 203 0 01:25 -
13:15 14:35 ทุกวัน TG 211 0 01:20 -
14:05 15:25 ทุกวัน TG 215 0 01:20 -
16:45 18:05 ทุกวัน TG 217 0 01:20 -
18:15 19:35 ทุกวัน TG 221 0 01:20 -
19:10 20:30 ทุกวัน TG 684 0 01:20 -
22:40 23:59 ทุกวัน TG 225 0 01:19 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 07:45 09:10 ทุกวัน TG 201 0 01:25 -
08:30 09:55 ทุกวัน TG 203 0 01:25 -
09:30 10:55 3,5,7 TG 926 0 01:25 -
14:00 15:25 ทุกวัน TG 215 0 01:25 -
16:55 18:25 ทุกวัน TG 217 0 01:30 -
18:15 19:40 ทุกวัน TG 221 0 01:25 -
19:10 20:35 ทุกวัน TG 211 0 01:25 -
19:25 20:50 ทุกวัน TG 684 0 01:25 -
22:40 23:59 ทุกวัน TG 225 0 01:19 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Smile Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK) ถึง ภูเก็ต (HKT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 09:05 10:25 ทุกวัน WE 285 0 01:20 -
13:05 14:25 ทุกวัน WE 207 0 01:20 -
15:25 16:45 ทุกวัน WE 275 0 01:20 -
17:35 18:55 ทุกวัน WE 283 0 01:20 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:50 10:10 ทุกวัน WE 285 0 01:30 -
10:30 11:50 ทุกวัน WE 281 0 01:20 -
12:25 13:45 ทุกวัน WE 207 0 01:20 -
17:35 18:55 ทุกวัน WE 283 0 01:20 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 09:05 10:25 ทุกวัน WE 285 0 01:20 -
13:05 14:25 ทุกวัน WE 207 0 01:20 -
15:25 16:45 ทุกวัน WE 275 0 01:20 -
17:35 18:55 ทุกวัน WE 283 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
กรุงเทพมหานคร Airways logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK) ถึง ภูเก็ต (HKT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:05 09:35 ทุกวัน PG 271 0 01:30 -
09:10 10:40 ทุกวัน PG 283 0 01:30 -
10:00 11:30 ทุกวัน PG 275 0 01:30 -
12:25 13:55 ทุกวัน PG 273 0 01:30 -
14:30 16:00 ทุกวัน PG 285 0 01:30 -
17:25 18:55 ทุกวัน PG 277 0 01:30 -
19:40 21:10 ทุกวัน PG 279 0 01:30 -
21:55 23:25 ทุกวัน PG 287 0 01:30 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:05 09:30 ทุกวัน PG 271 0 01:25 -
10:00 11:25 ทุกวัน PG 275 0 01:25 -
12:25 13:50 ทุกวัน PG 273 0 01:25 -
13:55 15:20 ทุกวัน PG 285 0 01:25 -
16:55 18:20 ทุกวัน PG 277 0 01:25 -
19:45 21:10 ทุกวัน PG 279 0 01:25 -
21:55 23:20 ทุกวัน PG 287 0 01:25 -
31 มี.ค. - 1 เม.ย.62 08:50 10:15 ทุกวัน PG 283 0 01:25 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 06:20 07:50 ทุกวัน PG 289 0 01:30 -
08:05 09:35 ทุกวัน PG 271 0 01:30 -
10:00 11:30 ทุกวัน PG 275 0 01:30 -
12:25 13:55 ทุกวัน PG 273 0 01:30 -
14:30 16:00 ทุกวัน PG 285 0 01:30 -
17:25 18:55 ทุกวัน PG 277 0 01:30 -
19:40 21:10 ทุกวัน PG 279 0 01:30 -
21:55 23:25 ทุกวัน PG 287 0 01:30 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Air Asia Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง ภูเก็ต (HKT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 04:40 06:05 ทุกวัน FD 3041 0 01:25 -
06:20 07:50 ทุกวัน FD 3001 0 01:30 -
07:50 09:15 ทุกวัน FD 3037 0 01:25 -
09:45 11:10 ทุกวัน FD 3029 0 01:25 -
11:20 12:50 ทุกวัน FD 3091 0 01:30 -
12:45 14:10 ทุกวัน FD 3005 0 01:25 -
13:30 15:00 ทุกวัน FD 3025 0 01:30 -
14:20 15:50 ทุกวัน FD 3021 0 01:30 -
14:40 16:10 ทุกวัน FD 3007 0 01:30 -
15:20 16:50 ทุกวัน FD 3017 0 01:30 -
15:35 17:30 1,2,4,5,6,7 FD 3031 0 01:55 -
17:00 18:30 ทุกวัน FD 3009 0 01:30 -
17:30 19:15 3 FD 3031 0 01:45 -
18:20 19:50 ทุกวัน FD 3027 0 01:30 -
19:55 21:20 ทุกวัน FD 3033 0 01:25 -
20:30 21:55 ทุกวัน FD 3013 0 01:25 -
21:15 22:40 ทุกวัน FD 3015 0 01:25 -
22:00 23:25 ทุกวัน FD 3023 0 01:25 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 03:35 05:00 ทุกวัน FD 3041 0 01:25 -
06:55 08:20 ทุกวัน FD 3001 0 01:25 -
07:35 09:00 ทุกวัน FD 3029 0 01:25 -
07:50 09:15 ทุกวัน FD 3037 0 01:25 -
09:55 11:25 ทุกวัน FD 3091 0 01:30 -
13:25 14:50 ทุกวัน FD 3005 0 01:25 -
14:45 16:10 ทุกวัน FD 3007 0 01:25 -
15:20 16:45 ทุกวัน FD 3017 0 01:25 -
15:35 17:00 ทุกวัน FD 3025 0 01:25 -
16:30 18:00 ทุกวัน FD 3021 0 01:30 -
17:50 19:15 ทุกวัน FD 3027 0 01:25 -
19:00 20:25 ทุกวัน FD 3009 0 01:25 -
19:35 21:00 ทุกวัน FD 3011 0 01:25 -
20:15 21:40 ทุกวัน FD 3033 0 01:25 -
20:35 21:55 ทุกวัน FD 3013 0 01:20 -
21:25 22:45 ทุกวัน FD 3015 0 01:20 -
21:40 23:00 ทุกวัน FD 3023 0 01:20 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 03:35 05:00 ทุกวัน FD 3041 0 01:25 -
06:20 07:45 ทุกวัน FD 3001 0 01:25 -
07:50 09:20 ทุกวัน FD 3037 0 01:30 -
09:45 11:15 ทุกวัน FD 3029 0 01:20 -
11:20 12:45 ทุกวัน FD 3091 0 01:25 -
11:45 13:10 ทุกวัน FD 3031 0 01:25 -
12:45 14:10 ทุกวัน FD 3005 0 01:25 -
13:10 14:35 ทุกวัน FD 3025 0 01:25 -
14:40 16:05 ทุกวัน FD 3007 0 01:25 -
15:30 17:00 ทุกวัน FD 3017 0 01:30 -
15:35 17:05 ทุกวัน FD 3021 0 01:30 -
16:40 18:10 ทุกวัน FD 3009 0 01:30 -
18:15 19:45 ทุกวัน FD 3027 0 01:30 -
19:20 20:45 ทุกวัน FD 3011 0 01:25 -
19:55 21:20 ทุกวัน FD 3033 0 01:25 -
20:30 21:55 ทุกวัน FD 3013 0 01:25 -
21:15 22:40 ทุกวัน FD 3015 0 01:25 -
22:00 23:25 ทุกวัน FD 3023 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง ภูเก็ต (HKT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:10 07:35 1,4,5,6,7 DD 7500 0 01:25 -
09:30 10:50 ทุกวัน DD 7502 0 01:20 -
09:55 11:10 ทุกวัน DD 7504 0 01:25 -
11:00 12:20 ทุกวัน DD 7512 0 01:20 -
13:35 14:55 1,3,5,7 DD 7506 0 01:20 -
15:15 16:35 ทุกวัน DD 7514 0 01:20 -
17:35 18:50 ทุกวัน DD 7520 0 01:15 -
19:45 21:05 5,7 DD 7524 0 01:20 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 05:40 07:00 ทุกวัน DD 7500 0 01:20 -
09:30 10:50 ทุกวัน DD7502 0 01:20 -
11:25 12:45 ทุกวัน DD 7504 0 01:20 -
13:35 14:55 3,5,7 DD 7506 0 01:20 -
15:05 16:25 ทุกวัน DD 7514 0 01:20 -
18:40 19:55 ทุกวัน DD 7520 0 01:15 -
20:35 22:00 4,5,6,7 DD 7524 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Lion Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง ภูเก็ต (HKT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 00:20 01:45 ทุกวัน SL752 0 01:25 -
04:45 06:10 3 SL778 0 01:25 -
05:15 06:40 1,3,4,6 SL778 0 01:25 -
06:45 08:10 1,2,4,6 SL750 0 01:25 -
08:45 10:10 4,7 SL772 0 01:25 -
08:55 10:20 2 SL772 0 01:25 -
11:45 13:15 1,3,5 SL770 0 01:30 -
12:45 14:10 1,3,4,5,6 SL768 0 01:25 -
15:20 16:45 ทุกวัน SL756 0 01:25 -
16:40 18:05 2 SL764 0 01:25 -
18:25 19:50 3,5 SL762 0 01:25 -
22:35 23:55 ทุกวัน SL766 0 01:20 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 00:20 01:45 6 SL752 0 01:25 -
05:15 06:40 6 SL778 0 01:25 -
05:30 047:10 1,2,5 SL750 0 01:40 -
06:05 07:30 1,2,4,5,7 SL752 0 01:25 -
06:45 08:10 6 SL750 0 01:25 -
07:25 08:50 1,2,4,5,7 SL578 0 01:25 -
12:45 14:10 6 SL768 0 01:25 -
13:45 15:10 1,2,4,5,7 SL756 0 01:25 -
15:20 16:45 6 SL756 0 01:25 -
17:20 18:50 2 Sl764 0 01:30 -
17:45 19:10 4,7 SL762 0 01:25 -
22:35 23:55 6 SL766 0 01:20 -
27 ต.ค.62 - 5 ม.ค.63 05:30 07:10 ทุกวัน SL750 0 01:40 -
17:45 19:10 ทุกวัน SL706 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร - ระนอง

Air Asia Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง ระนอง (UNN)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 11:45 13:00 ทุกวัน FD 3140 0 01:15 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 11:40 13:05 ทุกวัน FD 3140 0 01:25 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 11:45 13:00 ทุกวัน FD 3141 0 01:15 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง ระนอง (UNN)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 05:45 07:10 ทุกวัน DD 7312 0 01:25 -
17:30 18:55 2,4,6 DD 7318 0 01:25 -
18:10 19:35 1,3,5,7 DD 7318 0 01:25 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:05 07:30 ทุกวัน DD 7312 0 01:25 -
17:05 18:30 ทุกวัน DD 7318 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร - ร้อยเอ็ด

Air Asia Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง ร้อยเอ็ด (ROI)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:15 08:25 ทุกวัน FD 3566 0 01:10 -
11:20 12:30 ทุกวัน FD 3564 0 01:10 -
18:05 19:20 ทุกวัน FD 3568 0 01:15 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:20 08:30 ทุกวัน FD 3566 0 01:10 -
10:55 12:05 ทุกวัน FD 3564 0 01:10 -
19:10 20:20 ทุกวัน FD 3568 0 01:10 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 07:10 08:20 ทุกวัน FD 3566 0 01:10 -
10:55 12:05 ทุกวัน FD 3564 0 01:10 -
18:20 19:30 ทุกวัน FD 3568 0 01:10 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร - สกลนคร

Air Asia Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง สกลนคร (SNO)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:30 07:45 ทุกวัน FD 3510 0 01:15 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:00 08:20 ทุกวัน FD 3510 0 01:20 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 06:30 07:45 ทุกวัน FD 3510 0 01:15 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง สกลนคร (SNO)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:00 09:10 ทุกวัน DD 9402 0 01:10 -
13:00 14:25 ทุกวัน DD 9406 0 01:25 -
19:40 20:50 1 DD 9410 0 01:10 -
19:45 20:55 2,3,4,5,6,7 DD 9410 0 01:10 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:10 07:20 ทุกวัน DD 9402 0 01:10 -
13:00 14:25 ทุกวัน DD 9406 0 01:25 -
18:20 19:30 2,3,4,5,6,7 DD 9410 0 01:10 -
20:00 21:10 1 DD 9410 0 01:10 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร - สุโขทัย

กรุงเทพมหานคร Airways logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK) ถึง สุโขทัย (THS)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:00 08:20 ทุกวัน PG 211 0 01:20 -
13:10 14:30 ทุกวัน PG 209 0 01:20 -
15:30 16:50 ทุกวัน PG 213 0 01:20 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:00 08:20 ทุกวัน PG 211 0 01:20 -
16:00 17:20 ทุกวัน PG 213 0 01:20 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 07:00 08:20 ทุกวัน PG 211 0 01:20 -
13:10 14:30 ทุกวัน PG 209 0 01:20 -
15:30 16:50 ทุกวัน PG 213 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร - สุราษฎร์ธานี

Thai Smile Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK) ถึง สุราษฎร์ธานี (URT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:40 09:05 ทุกวัน WE 251 0 01:25 -
17:45 19:00 ทุกวัน WE 257 0 01:15 -
31 มี.ค.62 - 25 มี.ค.63 07:50 09:05 ทุกวัน WE 251 0 01:15 -
17:55 19:10 ทุกวัน WE 257 0 01:15 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Air Asia Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง สุราษฎร์ธานี (URT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:15 08:30 ทุกวัน FD 3235 0 01:15 -
10:00 11:20 ทุกวัน FD 3237 0 01:20 -
12:10 13:25 ทุกวัน FD 3239 0 01:15 -
14:25 15:40 ทุกวัน FD 3231 0 01:15 -
14:50 16:10 5 FD 3331 0 01:20 -
15:40 17:00 1,2,3,4,6,7 FD 3331 0 01:20 -
17:55 19:25 ทุกวัน FD 3233 0 01:30 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:10 08:25 ทุกวัน FD 3235 0 01:15 -
09:50 11:05 ทุกวัน FD 3237 0 01:15 -
11:40 12:55 ทุกวัน FD 3239 0 01:15 -
14:30 15:45 ทุกวัน FD 3231 0 01:15 -
16:10 17:30 ทุกวัน FD 3331 0 01:20 -
19:20 20:35 ทุกวัน FD 3233 0 01:15 -
27 ต.ค.62 - 25 ม.ค.63 07:15 08:30 ทุกวัน FD 3235 0 01:15 -
09:45 11:00 ทุกวัน FD 3237 0 01:15 -
11:40 12:55 ทุกวัน FD 3239 0 01:15 -
14:25 15:40 ทุกวัน FD 3231 0 01:15 -
15:40 17:00 ทุกวัน FD 3331 0 01:20 -
17:55 19:10 ทุกวัน FD 3233 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง สุราษฎร์ธานี (URT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:05 07:25 ทุกวัน DD 7208 0 01:20 -
09:40 10:55 3,5,7 DD 7210 0 01:15 -
14:05 15:15 ทุกวัน DD 7212 0 01:10 -
17:20 18:30 2,3,4,5,6,7 DD 7216 0 01:10 -
19:45 20:55 1 DD 7216 0 01:10 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:05 09:15 ทุกวัน DD 7208 0 01:10 -
12:40 13:50 ทุกวัน DD 7212 0 01:10 -
16:25 17:35 ทุกวัน DD 7216 0 01:10 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Lion Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง สุราษฎร์ธานี (URT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:50 10:00 ทุกวัน SL734 0 01:10 -
13:10 14:20 ทุกวัน SL740 0 01:10 -
18:55 20:05 ทุกวัน SL746 0 01:10 -
21:40 22:50 2,3,4,5,6,7 SL748 0 01:10 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:50 10:00 ทุกวัน SL734 0 01:10 -
13:05 14:15 ทุกวัน SL740 0 01:10 -
17:50 19:00 ทุกวัน SL748 0 01:10 -
18:55 20:10 2,3,4,5,6,7 SL746 0 01:15 -
27 ต.ค.62 - 9 ม.ค.63 08:50 10:00 ทุกวัน SL734 0 01:10 -
13:05 14:15 ทุกวัน SL740 0 01:10 -
17:50 19:00 ทุกวัน SL748 0 01:10 -
18:55 20:10 ทุกวัน SL746 0 01:15 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร - ตรัง

Air Asia Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง ตรัง (TST)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:50 09:25 ทุกวัน FD 3241 0 01:35 -
13:15 14:40 ทุกวัน FD 3243 0 01:25 -
17:25 18:50 ทุกวัน FD 3245 0 01:30 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:55 09:30 ทุกวัน FD 3241 0 01:35 -
13:00 14:30 ทุกวัน FD 3243 0 01:30 -
16:30 18:05 ทุกวัน FD 3245 0 01:35 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 07:45 09:20 ทุกวัน FD 3241 0 01:35 -
13:10 14:40 ทุกวัน FD 3243 0 01:30 -
17:40 19:10 ทุกวัน FD 3245 0 01:30 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง ตรัง (TST)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 10:05 11:30 ทุกวัน DD 7406 0 01:25 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 10:25 11:50 ทุกวัน DD 7400 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Lion Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง ตรัง (TST)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 09:35 11:00 ทุกวัน SL824 0 01:25 -
18:05 19:30 ทุกวัน SL826 0 01:25 -
31 มี.ค. - 26 ต.ค.62 09:30 10:55 ทุกวัน SL824 0 01:25 -
17:25 18:50 ทุกวัน SL826 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร - ตราด

Bangkok Airways logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK) ถึง ตราด (TDX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:20 09:20 ทุกวัน PG 301 0 01:00 -
11:40 12:40 ทุกวัน PG 305 0 01:00 -
14:45 15:45 ทุกวัน PG 309 0 01:00 -
16:55 17:55 ทุกวัน PG 307 0 01:00 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:30 09:30 ทุกวัน PG 301 0 01:00 -
11:40 12:40 ทุกวัน PG 305 0 01:00 -
17:00 18:00 ทุกวัน PG 307 0 01:00 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 08:20 09:20 ทุกวัน PG 301 0 01:00 -
11:40 12:40 ทุกวัน PG 305 0 01:00 -
14:45 15:45 ทุกวัน PG 309 0 01:00 -
16:55 17:55 ทุกวัน PG 307 0 01:00 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร - อุบลราชธานี

Thai Smile Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK) ถึง อุบลราชธานี (UBP)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:05 08:10 ทุกวัน WE 20 0 01:05 -
13:20 14:25 ทุกวัน WE 24 0 01:05 -
18:05 19:10 ทุกวัน WE 28 0 01:05 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:15 08:20 ทุกวัน WE 20 0 01:05 -
12:35 13:40 ทุกวัน WE 24 0 01:05 -
19:00 20:05 ทุกวัน WE 28 0 01:05 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 07:05 08:10 ทุกวัน WE 20 0 01:05 -
13:20 14:25 ทุกวัน WE 24 0 01:05 -
18:05 19:10 ทุกวัน WE 28 0 01:05 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Air Asia Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง อุบลราชธานี (UBP)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:40 08:55 ทุกวัน FD 3370 0 01:15 -
18:05 19:25 ทุกวัน FD 3372 0 01:20 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:45 09:00 ทุกวัน FD 3370 0 01:15 -
10:55 12:10 ทุกวัน FD 3374 0 01:25 -
18:00 19:15 ทุกวัน FD 3372 0 01:15 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 07:40 08:55 ทุกวัน FD 3370 0 01:15 -
11:00 12:10 ทุกวัน FD 3374 0 01:10 -
18:05 19:20 ทุกวัน FD 3372 0 01:15 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง อุบลราชธานี (UBP)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:25 08:30 ทุกวัน DD 9312 0 01:05 -
11:15 12:20 ทุกวัน DD 9314 0 01:05 -
13:20 14:25 ทุกวัน DD 9316 0 01:05 -
14:45 15:50 ทุกวัน DD 9324 0 01:05 -
17:25 18:30 ทุกวัน DD 9318 0 01:05 -
20:10 21:15 ทุกวัน DD 9320 0 01:05 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:10 07:15 ทุกวัน DD 9312 0 01:05 -
09:30 10:35 ทุกวัน DD 93124 0 01:05 -
13:20 14:25 ทุกวัน DD 9316 0 01:05 -
15:30 16:30 ทุกวัน DD 9324 0 01:00 -
17:15 18:20 ทุกวัน DD 9318 0 01:05 -
19:45 20:50 ทุกวัน DD 9320 0 01:05 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Lion Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง อุบลราชธานี (UBP)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:55 09:00 ทุกวัน SL620 0 01:05 -
12:20 13:35 ทุกวัน SL626 0 01:05 -
15:25 16:30 1,2,4,5 SL628 0 01:05 -
15:50 16:55 7 SL628 0 01:05 -
16:25 17:30 3 SL628 0 01:05 -
19:00 20:05 ทุกวัน SL634 0 01:05 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:55 08:55 ทุกวัน SL620 0 01:00 -
12:20 13:25 1,3,5,6,7 SL626 0 01:05 -
15:05 16:10 ทุกวัน SL628 0 01:05 -
18:40 19:45 ทุกวัน SL634 0 01:05 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร - อุดรธานี

Thai Smile Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK) ถึง อุดรธานี (UTH)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:25 08:30 ทุกวัน WE 2 0 01:05 -
10:40 11:45 ทุกวัน WE 4 0 01:05 -
14:15 15:20 ทุกวัน WE 6 0 01:05 -
18:10 19:15 ทุกวัน WE 8 0 01:05 -
20:35 21:40 ทุกวัน WE 10 0 01:05 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:00 08:05 ทุกวัน WE 2 0 01:05 -
11:40 12:45 ทุกวัน WE 4 0 01:05 -
13:50 14:55 ทุกวัน WE 6 0 01:05 -
18:35 19:40 ทุกวัน WE 8 0 01:05 -
20:05 21:10 ทุกวัน WE 10 0 01:05 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 07:25 08:30 ทุกวัน WE 2 0 01:05 -
10:40 11:45 ทุกวัน WE 4 0 01:05 -
14:15 15:20 ทุกวัน WE 6 0 01:05 -
18:10 19:15 ทุกวัน WE 8 0 01:05 -
20:35 21:40 ทุกวัน WE 10 0 01:05 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Air Asia Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง อุดรธานี (UTH)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 09:00 10:15 ทุกวัน FD 3352 0 01:15 -
10:35 11:50 ทุกวัน FD 3354 0 01:15 -
12:05 13:20 ทุกวัน FD 3358 0 01:15 -
17:15 18:30 ทุกวัน FD 3350 0 01:15 -
19:50 21:00 ทุกวัน FD 3356 0 01:10 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:05 07:15 ทุกวัน FD 3348 0 01:10 -
08:15 09:25 2,4,6 FD 3352 0 01:10 -
10:00 11:10 ทุกวัน FD 3358 0 01:10 -
11:30 12:40 1,3,5,7 FD 3354 0 01:10 -
16:20 17:35 ทุกวัน FD 3356 0 01:15 -
20:30 21:30 ทุกวัน FD 3350 0 01:10 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 06:05 07:15 ทุกวัน FD 3348 0 01:10 -
08:50 10:05 ทุกวัน FD 3352 0 01:15 -
10:35 11:50 ทุกวัน FD 3354 0 01:15 -
12:05 13:30 ทุกวัน FD 3358 0 01:25 -
17:15 18:30 ทุกวัน FD 3350 0 01:15 -
19:50 21:00 ทุกวัน FD 3356 0 01:10 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง อุดรธานี (UTH)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 05:55 07:00 ทุกวัน DD 9200 0 01:05 -
10:15 11:20 ทุกวัน DD 9202 0 01:05 -
12:20 13:25 ทุกวัน DD 9210 0 01:05 -
15:55 17:00 ทุกวัน DD 9214 0 01:05 -
17:00 18:05 ทุกวัน DD 9216 0 01:05 -
20:05 21:05 ทุกวัน DD 9218 0 01:00 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:00 07:05 ทุกวัน DD 9200 0 01:05 -
10:00 11:05 ทุกวัน DD 9202 0 01:05 -
12:20 13:25 ทุกวัน DD 9210 0 01:05 -
15:30 16:35 ทุกวัน DD 9214 0 01:05 -
17:25 18:30 ทุกวัน DD 9216 0 01:05 -
20:10 21:10 ทุกวัน DD 9218 0 01:00 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Lion Air Logo
Time Table
กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK) ถึง อุดรธานี (UTH)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:05 07:10 ทุกวัน SL600 0 01:05 -
09:50 10:50 ทุกวัน SL604 0 01:00 -
12:45 13:45 2,4,7 SL606 0 01:00 -
15:25 16:30 1,2,3,4,6,7 SL610 0 01:05 -
20:00 21:05 2,4,5,6,7 SL616 0 01:05 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:20 07:25 ทุกวัน SL600 0 01:05 -
09:50 10:50 1,2,3,5,6 SL604 0 01:00 -
12:50 13:55 2,4,7 SL606 0 01:05 -
15:15 16:20 1,2,4,6,7 SL610 0 01:05 -
20:10 21:15 ทุกวัน SL616 0 01:05 -
27 Oct'19 - 7 Jan'20 06:20 07:25 ทุกวัน SL600 0 01:05 -
09:50 10:50 ทุกวัน SL604 0 01:00 -
15:15 16:20 ทุกวัน SL610 0 01:05 -
20:10 21:15 ทุกวัน SL616 0 01:05 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562