เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

Getting Around Thailand by Air

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

เชียงราย - กรุงเทพมหานคร

Thai Smile Logo
Time Table
เชียงราย (CEI) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 10:45 12:15 ทุกวัน WE 131 0 01:30 -
13:40 15:10 ทุกวัน WE 133 0 01:30 -
17:55 19:25 ทุกวัน WE 135 0 01:30 -
20:45 22:15 ทุกวัน WE 137 0 01:30 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 10:15 11:35 ทุกวัน WE 131 0 01:20 -
15:00 16:25 ทุกวัน WE 135 0 01:25 -
19:10 20:35 ทุกวัน WE 137 0 01:20 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 10:55 12:15 ทุกวัน WE 131 0 01:20 -
13:35 14:55 ทุกวัน WE 133 0 01:30 -
17:45 19:05 ทุกวัน WE 135 0 01:20 -
20:45 22:05 ทุกวัน WE 137 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Bangkok Airways logo
Time Table
เชียงราย (CEI) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 09:45 11:15 ทุกวัน PG 232 0 01:30 -
16:20 17:50 ทุกวัน PG 234 0 01:30 -
20:40 22:10 ทุกวัน PG 236 0 01:30 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 09:45 11:15 ทุกวัน PG 232 0 01:30 -
15:20 16:50 ทุกวัน PG 234 0 01:30 -
19:05 20:35 ทุกวัน PG 236 0 01:30 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 09:45 11:15 ทุกวัน PG 232 0 01:30 -
16:20 17:50 ทุกวัน PG 234 0 01:30 -
20:40 22:10 ทุกวัน PG 236 0 01:30 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Air Asia Logo
Time Table
เชียงราย (CEI) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 13:50 15:15 ทุกวัน FD 3202 0 01:25 -
15:50 17:10 ทุกวัน FD 3208 0 01:20 -
17:50 19:50 ทุกวัน FD 3200 0 01:30 -
18:20 19:45 ทุกวัน FD 3210 0 01:25 -
22:35 23:55 ทุกวัน FD 3206 0 01:20 -
31 มี.ค. - 26 ต.ค.62 10:55 12:15 ทุกวัน FD 3202 0 01:20 -
13:15 14:35 ทุกวัน FD 3210 0 01:20 -
16:30 17:50 ทุกวัน FD 3208 0 01:20 -
19:55 21:15 ทุกวัน FD 3200 0 01:20 -
21:45 23:00 ทุกวัน FD 3206 0 01:15 -
27 ต.ค.62 - 25 มี.ค.63 09:35 10:55 ทุกวัน FD 3204 0 01:20 -
12:30 13:50 ทุกวัน FD 3210 0 01:20 -
13:45 15:05 ทุกวัน FD 3202 0 01:20 -
15:50 17:10 ทุกวัน FD 3208 0 01:20 -
18:55 20:15 ทุกวัน FD 3200 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
เชียงราย (CEI) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 09:15 10:30 ทุกวัน DD 8715 0 01:15 -
13:45 15:25 ทุกวัน DD 8717 0 01:40 -
16:00 17:15 ทุกวัน DD 8719 0 01:15 -
18:25 19:40 ทุกวัน DD 8723 0 01:15 -
21:30 22:55 1,4,5,6,7 DD 8727 0 01:15 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 09:05 10:30 ทุกวัน DD 8715 0 01:25 -
14:55 16:10 ทุกวัน DD 8719 0 01:15 -
18:25 19:40 ทุกวัน DD 8723 0 01:15 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Lion Air Logo
Time Table
เชียงราย (CEI) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:00 07:20 ทุกวัน SL549 0 01:20 -
07:20 08:45 ทุกวัน SL547 0 01:25 -
10:35 11:55 ทุกวัน SL533 0 01:25 -
14:50 16:15 1,3,6 SL539 0 01:25 -
19:25 20:50 ทุกวัน SL545 0 01:25 -
31 มี.ค.62 - 5 ม.ค.63 06:20 07:45 ทุกวัน SL549 0 01:25 -
07:20 08:45 ทุกวัน SL547 0 01:25 -
10:15 11:30 ทุกวัน SL533 0 01:15 -
14:50 16:15 ทุกวัน SL539 0 01:25 -
19:40 21:05 ทุกวัน SL545 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เชียงราย - หาดใหญ่

Air Asia Logo
Time Table
เชียงราย (CEI) ถึง หาดใหญ่ (HDY)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 11:50 14:05 ทุกวัน FD 423 0 02:15 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 14:25 16:35 ทุกวัน FD 422 0 02:10 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 11:50 14:05 ทุกวัน FD 423 0 02:15 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เชียงราย - เกาะสมุย

Bangkok Airways logo
Time Table
เชียงราย (CEI) ถึง เกาะสมุย (USM)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 09:45
12:45
11:15
13:55
ทุกวัน PG 232
PG 135
1 04:10 กรุงเทพฯ
09:45
13:45
11:15
14:55
ทุกวัน PG 232
PG 145
1 05:10 กรุงเทพฯ
09:45
14:30
11:15
15:40
ทุกวัน PG 232
PG 961
1 05:55 กรุงเทพฯ
09:45
15:15
11:15
16:25
ทุกวัน PG 232
PG 163
1 06:40 กรุงเทพฯ
16:20
19:10
17:50
20:20
ทุกวัน PG 234
PG 185
1 04:00 กรุงเทพฯ
16:20
19:30
17:50
20:40
ทุกวัน PG 234
PG 189
1 04:20 กรุงเทพฯ
16:20
20:30
17:50
21:40
ทุกวัน PG 234
PG 199
1 05:20 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 09:45
12:40
11:15
13:45
ทุกวัน PG 232
PG 133
1 04:00 กรุงเทพฯ
09:45
13:40
11:15
14:45
ทุกวัน PG 232
PG 145
1 05:00 กรุงเทพฯ
09:45
14:30
11:15
15:35
ทุกวัน PG 232
PG 961
1 05:50 กรุงเทพฯ
09:45
15:35
11:15
16:40
ทุกวัน PG 232
PG 873
1 06:55 กรุงเทพฯ
15:20
18:20
16:50
19:25
ทุกวัน PG 234
PG 183
1 04:05 กรุงเทพฯ
15:20
19:15
16:50
20:20
ทุกวัน PG 234
PG 187
1 05:00 กรุงเทพฯ
15:20
19:30
16:50
20:35
ทุกวัน PG 234
PG 189
1 05:15 กรุงเทพฯ
15:20
20:30
16:50
21:35
ทุกวัน PG 234
PG 199
1 05:30 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 09:45
12:45
11:15
13:55
ทุกวัน PG 232
PG 135
1 04:10 กรุงเทพฯ
09:45
14:30
11:15
15:40
ทุกวัน PG 232
PG 961
1 05:55 กรุงเทพฯ
09:45
15:15
11:15
16:25
ทุกวัน PG 232
PG 163
1 06:40 กรุงเทพฯ
09:45
15:30
11:15
16:40
ทุกวัน PG 232
PG 873
1 06:55 กรุงเทพฯ
16:20
19:10
17:50
20:20
ทุกวัน PG 234
PG 185
1 04:00 กรุงเทพฯ
16:20
19:30
17:50
20:40
ทุกวัน PG 234
PG 189
1 04:20 กรุงเทพฯ
16:20
20:30
17:50
21:40
ทุกวัน PG 234
PG 199
1 05:20 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เชียงราย - กระบี่

Bangkok Airways logo
Time Table
เชียงราย (CEI) ถึง กระบี่ (KBV)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 09:45
12:50
11:15
14:20
ทุกวัน PG 232
PG 267
1 04:35 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 09:45
12:40
11:15
14:05
ทุกวัน PG 232
PG 267
1 04:20 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 09:45
12:50
11:15
14:20
ทุกวัน PG 232
PG 267
1 04:35 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เชียงราย - ภูเก็ต

Bangkok Airways logo
Time Table
เชียงราย (CEI) ถึง ภูเก็ต (HKT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 09:45
12:25
11:15
13:55
ทุกวัน PG 232
PG 273
1 04:10 กรุงเทพฯ
09:45
14:30
11:15
16:00
ทุกวัน PG 232
PG 285
1 06:15 กรุงเทพฯ
16:20
19:40
17:50
21:10
ทุกวัน PG 234
PG 279
1 04:50 กรุงเทพฯ
16:20
21:55
17:50
23:25
ทุกวัน PG 234
PG 287
1 07:05 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 09:45
12:25
11:15
13:50
ทุกวัน PG 232
PG 273
1 04:05 กรุงเทพฯ
09:45
13:55
11:15
15:20
ทุกวัน PG 232
PG 285
1 05:35 กรุงเทพฯ
09:45
16:55
11:15
18:20
ทุกวัน PG 232
PG 277
1 08:35 กรุงเทพฯ
15:20
19:45
16:50
21:10
ทุกวัน PG 234
PG 279
1 05:50 กรุงเทพฯ
15:20
21:55
16:50
23:20
ทุกวัน PG 234
PG 287
1 08:00 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 09:45
12:25
11:15
13:55
ทุกวัน PG 232
PG 273
1 04:10 กรุงเทพฯ
09:45
14:30
11:15
16:00
ทุกวัน PG 232
PG 285
1 06:15 กรุงเทพฯ
16:20
19:40
17:50
21:10
ทุกวัน PG 234
PG 279
1 04:50 กรุงเทพฯ
16:20
21:55
17:50
23:25
ทุกวัน PG 234
PG 287
1 07:05 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Air Asia Logo
Time Table
เชียงราย (CEI) ถึง ภูเก็ต (HKT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 14:45 16:50 3,5,7 FD 680 0 02:05 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 13:40 15:45 3,5,7 FD 680 0 02:05 -
หมายเหตุ :
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เชียงราย - ตราด

Bangkok Airways logo
Time Table
เชียงราย (CEI) ถึง ตราด (TDX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 09:45
14:45
11:15
15:45
ทุกวัน PG 232
PG 309
1 06:00 กรุงเทพฯ
09:45
16:55
11:15
17:55
ทุกวัน PG 232
PG 307
1 08:10 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 09:45
17:00
11:05
18:00
ทุกวัน PG 232
PG 307
1 08:15 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 09:45
14:45
11:15
15:45
ทุกวัน PG 232
PG 309
1 06:00 กรุงเทพฯ
09:45
16:55
11:15
17:55
ทุกวัน PG 232
PG 307
1 08:10 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562