เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

Getting Around Thailand by Air

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

หาดใหญ่ - กรุงเทพมหานคร

Thai Smile Logo
Time Table
หาดใหญ่ (HDY) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:20 09:45 ทุกวัน WE 260 0 01:25 -
10:00 11:25 ทุกวัน WE 270 0 01:25 -
16:15 17:40 ทุกวัน WE 266 0 01:25 -
18:45 20:10 ทุกวัน WE 264 0 01:30 -
21:35 23:00 ทุกวัน WE 268 0 01:25 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:15 09:40 ทุกวัน WE 260 0 01:25 -
08:55 10:15 ทุกวัน WE 270 0 01:20 -
13:40 15:10 ทุกวัน WE 262 0 01:30 -
16:20 17:40 ทุกวัน WE 266 0 01:20 -
19:25 20:50 ทุกวัน WE 264 0 01:25 -
21:15 22:40 ทุกวัน WE 268 0 01:25 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 08:20 09:45 ทุกวัน WE 260 0 01:25 -
10:00 11:25 ทุกวัน WE 270 0 01:25 -
16:15 17:40 ทุกวัน WE 266 0 01:25 -
18:45 20:10 ทุกวัน WE 264 0 01:30 -
21:35 23:00 ทุกวัน WE 268 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Air Asia logo
Time Table
หาดใหญ่ (HDY) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:35 10:15 ทุกวัน FD 3103 0 01:40 -
09:25 11:00 ทุกวัน FD 3117 0 01:35 -
14:15 15:45 ทุกวัน FD 3107 0 01:30 -
16:05 17:35 ทุกวัน FD 3109 0 01:30 -
17:50 19:20 ทุกวัน FD 3115 0 01:30 -
19:40 21:05 ทุกวัน FD 3111 0 01:25 -
21:10 22:40 ทุกวัน FD 3119 0 01:30 -
22:25 00:00 ทุกวัน FD 3113 0 01:35 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:00 08:30 ทุกวัน FD 3125 0 01:30 -
08:40 10:10 ทุกวัน FD 3103 0 01:30 -
11:55 13:25 ทุกวัน FD 3105 0 01:30 -
12:25 13:55 ทุกวัน FD 3119 0 01:30 -
14:15 15:45 ทุกวัน FD 3107 0 01:30 -
16:10 17:40 ทุกวัน FD 3109 0 01:30 -
17:35 19:05 ทุกวัน FD 3115 0 01:30 -
19:15 20:45 ทุกวัน FD 3123 0 01:30 -
19:50 21:20 ทุกวัน FD 3111 0 01:30 -
22:05 23:35 ทุกวัน FD 3113 0 01:30 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 08:30 10:00 ทุกวัน FD 3103 0 01:30 -
09:30 11:00 ทุกวัน FD 3117 0 01:30 -
11:40 13:00 ทุกวัน FD 3105 0 01:20 -
14:10 15:40 ทุกวัน FD 3107 0 01:30 -
16:05 17:35 ทุกวัน FD 3109 0 01:30 -
17:50 19:20 ทุกวัน FD 3115 0 01:30 -
19:15 20:40 ทุกวัน FD 3123 0 01:25 -
19:25 20:55 ทุกวัน FD 3111 0 01:30 -
21:10 22:35 ทุกวัน FD 3119 0 01:25 -
22:25 23:50 ทุกวัน FD 3113 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air logo
Time Table
หาดใหญ่ (HDY) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:55 09:25 ทุกวัน DD 7103 0 01:30 -
11:20 12:40 ทุกวัน DD 7105 0 01:20 -
15:00 16:30 ทุกวัน DD 7109 0 01:30 -
17:55 19:15 ทุกวัน DD 7113 0 01:20 -
19:50 21:20 ทุกวัน DD 7115 0 01:30 -
22:35 23:45 ทุกวัน DD 7117 0 01:10 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:55 09:20 ทุกวัน DD 7103 0 01:25 -
11:15 12:40 ทุกวัน DD 7105 0 01:25 -
15:15 16:50 ทุกวัน DD 7109 0 01:35 -
17:20 18:45 ทุกวัน DD 7113 0 01:25 -
19:20 20:45 ทุกวัน DD 7115 0 01:25 -
21:55 23:15 ทุกวัน DD 7117 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Lion Air Logo
Time Table
หาดใหญ่ (HDY) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:30 08:00 ทุกวัน SL727 0 01:30 -
09:50 11:20 ทุกวัน SL703 0 01:30 -
12:15 13:40 ทุกวัน SL707 0 01:25 -
13:05 14:30 2,4,6,7 SL709 0 01:25 -
14:50 16:20 ทุกวัน SL711 0 01:30 -
17:05 18:35 ทุกวัน SL715 0 01:30 -
19:15 20:45 ทุกวัน SL719 0 01:30 -
21:35 23:00 ทุกวัน SL725 0 01:25 -
31 มี.ค. - 27 ต.ค.62 06:30 08:00 ทุกวัน SL727 0 01:30 -
10:05 11:45 ทุกวัน SL703 0 01:40 -
12:15 13:40 1,2,3,7 SL707 0 01:25 -
13:05 14:20 2,4,5,6,7 SL709 0 01:15 -
17:05 18:35 1,3,4,5,6,7 SL715 0 01:30 -
19:10 20:35 ทุกวัน SL719 0 01:25 -
22:00 23:25 1,2,4,6,7 SL725 0 01:25 -
28 ต.ค.62 - 5 ม.ค.63 06:30 08:00 ทุกวัน SL727 0 01:30 -
08:10 09:40 ทุกวัน SL723 0 01:30 -
10:05 11:45 ทุกวัน SL703 0 01:40 -
12:15 13:40 ทุกวัน SL707 0 01:25 -
13:05 14:20 2,4,6,7 SL709 0 01:15 -
14:50 16:10 ทุกวัน SL711 0 01:20 -
17:05 18:35 ทุกวัน SL715 0 01:30 -
19:10 20:35 ทุกวัน SL719 0 01:25 -
21:35 23:25 2,4,7 SL713 0 01:30 -
22:00 23:25 ทุกวัน SL725 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

หาดใหญ่ - เชียงใหม่

Air Asia Logo
Time Table
หาดใหญ่ (HDY) ถึง เชียงใหม่ (CNX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:50 11:05 1,2,4,6 FD 410 0 02:15 -
15:05 17:10 3,5,7 FD 407 0 02:05 -
17:40 19:40 ทุกวัน FD 409 0 02:00 -
31 มี.ค. – 30 เม.ย.62
1 ก.ค. – 31 ส.ค.62
1 – 26 ต.ค.62
10:50 12:45 ทุกวัน FD 416 0 01:55 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 16:35 18:40 ทุกวัน FD 409 0 02:05 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 17:30 19:35 ทุกวัน FD 409 0 02:05 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

หาดใหญ่ - เชียงราย

Air Asia Logo
Time Table
หาดใหญ่ (HDY) ถึง เชียงราย (CEI)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 14:35 16:50 ทุกวัน FD 422 0 02:15 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 17:05 19:25 ทุกวัน FD 423 0 02:20 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 14:30 16:50 ทุกวัน FD 422 0 02:20 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

หาดใหญ่ - ขอนแก่น

Air Asia Logo
Time Table
หาดใหญ่ (HDY) ถึง ขอนแก่น (KKC)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 11:05 12:50 2,4,6 FD 3502 0 01:45 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 10:10 12:00 2,4,6 FD 3502 0 01:50 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 11:05 12:50 2,4,6 FD 3502 0 01:45 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

หาดใหญ่ - พัทยา

Air Asia Logo
Time Table
หาดใหญ่ (HDY) ถึง พัทยา (UTP)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 30 มี.ค.62 18:10 19:25 ทุกวัน FD 162 0 01:15 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 15:55 17:05 ทุกวัน FD 162 0 01:10 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 16:25 17:40 ทุกวัน FD 162 0 01:15 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

หาดใหญ่ - ภูเก็ต

Bangkok Airways Logo
Time Table
หาดใหญ่ (HDY) ถึง ภูเก็ต (HKT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 09:10 10:15 ทุกวัน PG 299 0 01:05 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 09:20 10:20 ทุกวัน PG 299 0 01:00 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 09:10 10:15 ทุกวัน PG 299 0 01:05 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

หาดใหญ่ - อุดรธานี

Thai Lion Air Logo
Time Table
หาดใหญ่ (HDY) ถึง อุดรธานี (UTH)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ -  26 ต.ค.62 13:05 15:15 1,3,5 SL990 0 02:10 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562