เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

Getting Around Thailand by Air

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

กระบี่ - กรุงเทพมหานคร

Thaiair logo
Time Table
กระบี่ (KBV) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 10:20 11:40 ทุกวัน TG 242 0 01:20 -
19:25 20:45 ทุกวัน TG 250 0 01:20 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 10:10 11:30 ทุกวัน TG 242 0 01:20 -
19:20 20:40 ทุกวัน TG 250 0 01:20 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 10:20 11:40 ทุกวัน TG 242 0 01:20 -
19:25 20:45 ทุกวัน TG 250 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Smile Logo
Time Table
กระบี่ (KBV) ถึง กรุงเทพมหานคร สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 09:40 11:00 ทุกวัน WE 244 0 01:20 -
15:40 17:00 ทุกวัน WE 254 0 01:20 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 16:50 18:20 ทุกวัน WE 246 0 01:30 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 12:15 13:35 ทุกวัน WE 244 0 01:20 -
15:40 17:00 ทุกวัน WE 254 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Bangkok Airway logo
Time Table
กระบี่ (KBV) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 11:30 13:00 ทุกวัน PG 262 0 01:30 -
15:10 16:40 ทุกวัน PG 268 0 01:30 -
19:40 21:10 ทุกวัน PG 264 0 01:30 -
31 มี.ค. - 26 ต.ค.62 11:40 13:10 ทุกวัน PG 262 0 01:30 -
14:40 16:10 ทุกวัน PG 296 0 01:30 -
14:55 16:25 ทุกวัน PG 268 0 01:30 -
20:10 21:40 ทุกวัน PG 264 0 01:30 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 11:30 13:00 ทุกวัน PG 262 0 01:30 -
14:40 16:10 ทุกวัน PG 296 0 01:30 -
15:10 16:40 ทุกวัน PG 268 0 01:30 -
19:40 21:10 ทุกวัน PG 264 0 01:30 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Air Asia logo
Time Table
กระบี่ (KBV) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:00 07:20 ทุกวัน FD 3226 0 01:20 -
08:35 09:50 ทุกวัน FD 3228 0 01:15 -
09:20 10:45 ทุกวัน FD 3214 0 01:25 -
13:35 15:05 ทุกวัน FD 3218 0 01:30 -
14:50 16:20 ทุกวัน FD 3211 0 01:30 -
17:35 19:10 ทุกวัน FD 3224 0 01:35 -
20:45 22:05 ทุกวัน FD 3230 0 01:20 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:45 09:05 ทุกวัน FD 3226 0 01:20 -
10:50 12:15 ทุกวัน FD 3230 0 01:25 -
15:45 17:10 ทุกวัน FD 3224 0 01:25 -
16:20 17:45 ทุกวัน FD 3228 0 01:25 -
16:40 18:05 ทุกวัน FD 3211 0 01:25 -
19:00 20:25 ทุกวัน FD 3222 0 01:25 -
20:30 21:40 ทุกวัน FD 3216 0 01:10 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 06:20 07:40 ทุกวัน FD 3226 0 01:20 -
08:35 09:55 ทุกวัน FD 3228 0 01:20 -
11:00 12:15 ทุกวัน FD 3214 0 01:15 -
13:40 15:05 ทุกวัน FD 3218 0 01:25 -
14:55 16:15 ทุกวัน FD 3211 0 01:20 -
16:15 17:35 ทุกวัน FD 3224 0 01:20 -
20:10 21:40 ทุกวัน FD 3229 0 01:30 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
กระบี่ (KBV) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:15 09:40 ทุกวัน DD 7911 0 01:25 -
17:50 19:15 ทุกวัน DD 7915 0 01:25 -
31 มี.ค. - 30 มิ.ย.62 08:15 09:35 ทุกวัน DD 7911 0 01:20 -
18:00 19:25 ทุกวัน DD 7915 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Lion Air Logo
Time Table
กระบี่ (KBV) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:30 09:05 ทุกวัน SL801 0 01:35 -
10:00 11:25 1,3,4,5,7 SL803 0 01:25 -
13:10 14:35 ทุกวัน SL807 0 01:25 -
17:25 18:50 ทุกวัน SL813 0 01:25 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:40 10:10 ทุกวัน SL801 0 01:30 -
10:30 12:10 1,3,4,5,7 SL803 0 01:30 -
13:10 14:35 ทุกวัน SL807 0 01:25 -
18:00 19:20 ทุกวัน SL813 0 01:20
27 ต.ค.62 - 5 ม.ค.63 08:40 10:10 ทุกวัน SL801 0 01:30 -
08:50 10:10 1,2,4,6 SL815 0 01:20 -
09:00 10:30 3,5,7 SL803 0 01:30 -
13:10 14:35 ทุกวัน SL807 0 01:25 -
18:00 19:20 ทุกวัน SL813 0 01:20
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กระบี่ - เชียงใหม่

Bangkok Airway logo
Time Table
กระบี่ (KBV) ถึง เชียงใหม่ (CNX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 11:30
15:05
13:00
16:25
ทุกวัน PG 320
PG 319
1 04:55 กรุงเทพฯ
11:30
17:05
13:00
18:25
ทุกวัน PG 262
PG 219
1 06:55 กรุงเทพฯ
15:10
21:25
16:40
22:45
ทุกวัน PG 268
PG 221
1 07:35 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 11:40
14:30
13:10
15:50
ทุกวัน PG 262
PG 225
1 04:10 กรุงเทพฯ
11:40
16:55
13:10
18:15
ทุกวัน PG 262
PG 219
1 06:35 กรุงเทพฯ
14:40
21:35
16:10
22:55
ทุกวัน PG 296
PG 221
1 08:15 กรุงเทพฯ
14:55
21:35
16:25
22:55
ทุกวัน PG 268
PG 221
1 08:00 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 11:30
15:05
13:00
16:25
ทุกวัน PG 320
PG 319
1 04:55 กรุงเทพฯ
11:30
17:05
13:00
18:25
ทุกวัน PG 262
PG 219
1 06:55 กรุงเทพฯ
14:40
19:30
16:10
20:50
ทุกวัน PG 296
PG 227
1 06:10 กรุงเทพฯ
14:40
20:20
16:10
21:40
ทุกวัน PG 296
PG 239
1 07:00 กรุงเทพฯ
14:40
21:25
16:10
22:45
ทุกวัน PG 296
PG 221
1 08:05 กรุงเทพฯ
15:10
19:30
16:40
20:50
ทุกวัน PG 268
PG 227
1 05:40 กรุงเทพฯ
15:10
20:20
16:40
21:40
ทุกวัน PG 268
PG 239
1 06:30 กรุงเทพฯ
15:10
21:25
16:40
22:45
ทุกวัน PG 268
PG 221
1 07:35 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Air Asia Logo
Time Table
กระบี่ (KBV) ถึง เชียงใหม่ (CNX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 18:30 20:15 ทุกวัน FD 3075 0 01:45 -
20:10 22:05 ทุกวัน FD 3071 0 01:55 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 09:00 10:55 ทุกวัน FD 3071 0 01:55 -
18:55 20:50 ทุกวัน FD 3075 0 01:55 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 14:00 15:55 ทุกวัน FD 3071 0 01:55 -
18:45 20:35 ทุกวัน FD 3075 0 01:50 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กระบี่ - เชียงราย

Bangkok Airway logo
Time Table
กระบี่ (KBV) ถึง เชียงราย (CEI)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 11:30
14:00
13:00
15:30
ทุกวัน PG 262
PG 233
1 04:00 กรุงเทพฯ
11:30
18:20
13:00
19:50
ทุกวัน PG 262
PG 235
1 08:20 กรุงเทพฯ
15:10
18:20
16:40
19:50
ทุกวัน PG 268
PG 235
1 04:40 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. - 30 เม.ย.62 11:40
16:50
13:10
18:20
ทุกวัน PG 262
PG 235
1 06:40 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 11:30
14:00
13:00
15:30
ทุกวัน PG 262
PG 233
1 04:00 กรุงเทพฯ
11:30
18:20
13:00
19:50
ทุกวัน PG 262
PG 235
1 08:20 กรุงเทพฯ
14:40
18:20
16:10
19:50
ทุกวัน PG 296
PG 235
1 05:10 กรุงเทพฯ
15:10
18:20
16:40
19:50
ทุกวัน PG 268
PG 235
1 04:40 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กระบี่ - เกาะสมุย

Bangkok Airway logo
Time Table
กระบี่ (KBV) ถึง เกาะสมุย (USM)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 31 ธ.ค.62 13:45 14:35 ทุกวัน PG 266 - 00:50 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กระบี่ - ลำปาง

Bangkok Airway logo
Time Table
กระบี่ (KBV) ถึง ลำปาง (LPT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 11:30
16:55
13:00
18:30
ทุกวัน PG 262
PG 205
1 07:00 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 11:40
17:05
13:10
18:40
ทุกวัน PG 262
PG 205
1 07:00 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 11:30
16:55
13:00
18:30
ทุกวัน PG 262
PG 205
1 07:00 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กระบี่ - สุโขทัย

Bangkok Airway logo
Time Table
กระบี่ (KBV) ถึง สุโขทัย (THS)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 11:30
15:30
13:00
16:50
ทุกวัน PG 262
PG 213
1 05:20 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 11:40
16:00
13:10
17:20
ทุกวัน PG 262
PG 213
1 05:40 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 11:30
15:30
13:00
16:50
ทุกวัน PG 262
PG 213
1 05:20 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กระบี่ - ตราด

Bangkok Airway logo
Time Table
กระบี่ (KBV) ถึง ตราด (TDX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 11:30
14:45
13:00
15:45
ทุกวัน PG 262
PG 309
1 04:15 กรุงเทพฯ
11:30
16:55
13:00
17:55
ทุกวัน PG 262
PG 307
1 06:25 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. - 26 ต.ค.62 11:40
17:00
13:10
18:00
ทุกวัน PG 262
PG 307
1 06:20 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 11:30
14:45
13:00
15:45
ทุกวัน PG 262
PG 309
1 04:15 กรุงเทพฯ
11:30
16:55
13:00
17:55
ทุกวัน PG 262
PG 307
1 06:25 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562