เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

Getting Around Thailand by Air

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

ภูเก็ต - กรุงเทพมหานคร

Thai Airways Logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:20 08:45 ทุกวัน TG 226 0 01:25 -
10:05 11:35 ทุกวัน TG 202 0 01:30 -
10:55 12:25 ทุกวัน TG 204 0 01:30 -
13:20 14:45 ทุกวัน TG 685 0 01:25 -
15:20 16:45 1,6 TG 953 0 01:25 -
15:20 16:45 5,7 TG 927 0 01:25 -
16:25 17:50 ทุกวัน TG 216 0 01:25 -
19:15 20:40 ทุกวัน TG 218 0 01:25 -
20:35 22:00 ทุกวัน TG 222 0 01:25 -
21:25 22:50 ทุกวัน TG 212 0 01:25 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:20 08:45 ทุกวัน TG 226 0 01:25 -
10:00 11:30 ทุกวัน TG 202 0 01:25 -
10:55 12:25 ทุกวัน TG 204 0 01:30 -
11:50 13:20 ทุกวัน TG 685 0 01:30 -
15:30 16:55 ทุกวัน TG 212 0 01:25 -
16:20 17:45 ทุกวัน TG 216 0 01:25 -
19:00 20:25 ทุกวัน TG 218 0 01:25 -
20:35 22:00 ทุกวัน TG 222 0 01:25 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 07:20 08:45 ทุกวัน TG 226 0 01:25 -
10:05 11:35 ทุกวัน TG 202 0 01:30 -
10:55 12:25 ทุกวัน TG 204 0 01:30 -
13:20 14:45 ทุกวัน TG 685 0 01:25 -
15:20 16:45 1,6 TG 953 0 01:25 -
15:20 16:45 5,7 TG 927 0 01:25 -
16:25 17:50 ทุกวัน TG 216 0 01:25 -
19:15 20:40 ทุกวัน TG 218 0 01:25 -
20:35 22:00 ทุกวัน TG 222 0 01:25 -
21:25 22:50 ทุกวัน TG 212 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Smile Logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 11:05 12:30 ทุกวัน WE 286 0 01:25 -
13:55 15:25 ทุกวัน WE 208 0 01:30 -
17:30 18:55 ทุกวัน WE 276 0 01:25 -
19:40 21:05 ทุกวัน WE 284 0 01:25 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 11:00 12:20 ทุกวัน WE 286 0 01:20 -
12:10 13:35 ทุกวัน WE 278 0 01:25 -
12:30 13:55 ทุกวัน WE 282 0 01:25 -
13:40 15:05 ทุกวัน WE 208 0 01:25 -
17:50 19:15 ทุกวัน WE 276 0 01:25 -
19:50 21:15 ทุกวัน WE 284 0 01:25 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 11:05 12:30 ทุกวัน WE 286 0 01:25 -
13:55 15:25 ทุกวัน WE 208 0 01:30 -
17:30 18:55 ทุกวัน WE 276 0 01:25 -
19:40 21:05 ทุกวัน WE 284 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Bangkok Airway logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:45 08:15 ทุกวัน PG 270 0 01:30 -
10:25 11:55 ทุกวัน PG 272 0 01:30 -
12:20 13:50 ทุกวัน PG 276 0 01:30 -
14:50 16:20 ทุกวัน PG 274 0 01:30 -
16:50 18:20 ทุกวัน PG 286 0 01:30 -
17:30 19:00 ทุกวัน PG 284 0 01:30 -
19:45 21:15 ทุกวัน PG 278 0 01:30 -
22:00 23:30 ทุกวัน PG 280 0 01:30 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:45 08:15 ทุกวัน PG 270 0 01:30 -
10:20 11:50 ทุกวัน PG 272 0 01:30 -
12:15 13:45 ทุกวัน PG 276 0 01:30 -
14:40 16:10 ทุกวัน PG 274 0 01:30 -
16:10 17:40 ทุกวัน PG 286 0 01:30 -
17:25 18:55 ทุกวัน PG 284 0 01:30 -
19:10 20:40 ทุกวัน PG 278 0 01:30 -
22:10 23:40 ทุกวัน PG 280 0 01:25 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 06:45 08:15 ทุกวัน PG 270 0 01:30 -
08:40 10:10 ทุกวัน PG 290 0 01:30 -
10:25 11:55 ทุกวัน PG 272 0 01:30 -
12:20 13:50 ทุกวัน PG 276 0 01:30 -
14:50 16:20 ทุกวัน PG 274 0 01:30 -
16:50 18:20 ทุกวัน PG 286 0 01:30 -
17:30 19:00 ทุกวัน PG 284 0 01:30 -
19:45 21:15 ทุกวัน PG 278 0 01:30 -
22:00 23:30 ทุกวัน PG 280 0 01:30 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Air Asia logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:00 07:15 ทุกวัน FD 3036 0 01:15 -
06:40 07:50 ทุกวัน FD 3042 0 01:10 -
07:50 09:15 ทุกวัน FD 3020 0 01:25 -
08:20 09:55 ทุกวัน FD 3002 0 01:35 -
11:45 13:10 ทุกวัน FD 3030 0 01:25 -
13:20 14:40 ทุกวัน FD 3092 0 01:20 -
13:50 14:55 1,2,4,5,6,7 FD 3032 0 01:05 -
14:40 16:05 ทุกวัน FD 3006 0 01:25 -
15:30 17:00 3 FD 3032 0 01:30 -
15:30 17:20 ทุกวัน FD 3026 0 01:50 -
16:20 17:45 ทุกวัน FD 3022 0 01:25 -
16:40 18:00 ทุกวัน FD 3008 0 01:20 -
19:00 20:05 ทุกวัน FD 3010 0 01:05 -
20:20 21:45 ทุกวัน FD 3028 0 01:25 -
21:50 23:30 ทุกวัน FD 3034 0 01:40 -
22:25 23:50 ทุกวัน FD 3014 0 01:25 -
23:10 00:35 ทุกวัน FD 3016 0 01:25 -
23:55 01:20 ทุกวัน FD 3024 0 01:25 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 05:30 06:55 ทุกวัน FD 3042 0 01:25 -
06:00 07:20 ทุกวัน FD 3036 0 01:20 -
08:00 09:25 ทุกวัน FD 3020 0 01:25 -
08:50 10:15 ทุกวัน FD 3002 0 01:25 -
09:30 10:55 ทุกวัน FD 3030 0 01:25 -
11:55 13:20 ทุกวัน FD 3092 0 01:25 -
13:40 14:55 ทุกวัน FD 3026 0 01:15 -
15:20 16:40 ทุกวัน FD 3006 0 01:20 -
16:40 18:10 ทุกวัน FD 3008 0 01:30 -
17:55 19:25 ทุกวัน FD 3032 0 01:30 -
18:30 19:55 ทุกวัน FD 3022 0 01:25 -
19:45 21:10 ทุกวัน FD 3028 0 01:25 -
20:55 22:20 ทุกวัน FD 3010 0 01:25 -
21:30 22:55 ทุกวัน FD 3012 0 01:25 -
22:10 23:35 ทุกวัน FD 3034 0 01:20 -
22:25 23:50 ทุกวัน FD 3014 0 01:25 -
23:15 00:40 ทุกวัน FD 3016 0 01:25 -
23:30 00:55 ทุกวัน FD 3024 0 01:25 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 05:45 07:10 ทุกวัน FD 3042 0 01:25 -
06:00 07:20 ทุกวัน FD 3036 0 01:20 -
07:50 09:15 ทุกวัน FD 3020 0 01:25 -
08:15 09:40 ทุกวัน FD 3002 0 01:25 -
11:45 13:10 ทุกวัน FD 3030 0 01:25 -
13:15 14:40 ทุกวัน FD 3092 0 01:25 -
13:40 15:05 ทุกวัน FD 3032 0 01:25 -
14:40 16:05 ทุกวัน FD 3006 0 01:25 -
15:05 16:30 ทุกวัน FD 3026 0 01:25 -
16:35 18:00 ทุกวัน FD 3008 0 01:25 -
17:35 19:00 ทุกวัน FD 3022 0 01:25 -
18:40 20:05 ทุกวัน FD 3010 0 01:25 -
20:15 21:40 ทุกวัน FD 3028 0 01:25 -
21:15 22:30 ทุกวัน FD 3012 0 01:15 -
21:50 23:15 ทุกวัน FD 3034 0 01:25 -
22:25 23:45 ทุกวัน FD 3014 0 01:20 -
23:10 00:30 ทุกวัน FD 3016 0 01:20 -
23:55 01:15 ทุกวัน FD 3024 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:30 07:50 1,3,5,7 DD 7521 0 01:20 -
08:10 09:30 1,4,5,6,7 DD 7511 0 01:20 -
11:20 12:40 ทุกวัน DD 7503 0 01:20 -
12:00 13:20 ทุกวัน DD 7505 0 01:20 -
12:55 14:15 ทุกวัน DD 7513 0 01:20 -
15:25 16:45 ทุกวัน DD 7507 0 01:20 -
17:10 18:30 ทุกวัน DD 7515 0 01:20 -
22:15 23:35 5,7 DD 7525 0 01:20 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:25 07:45 1,3,5,7 DD 7521 0 01:20 -
07:50 09:15 ทุกวัน DD 7501 0 01:25 -
11:20 12:40 ทุกวัน DD 7503 0 01:20 -
13:20 14:40 ทุกวัน DD 7505 0 01:20 -
15:25 16:45 2,3,4,5,6,7 DD 7507 0 01:20 -
17:00 18:20 ทุกวัน DD 7515 0 01:20 -
22:50 00:15 4,5,6,7 DD 7525 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Lion Air Logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 00:35 02:00 ทุกวัน SL767 0 01:25 -
05:40 07:05 2,4,6,7 SL753 0 01:25 -
06:45 07:55 2 SL769 0 01:10 -
08:40 10:05 3,5,7 SL751 0 01:25 -
10:50 12:10 7 SL773 0 01:20 -
11:35 12:50 2,4 SL773 0 01:15 -
14:10 15:40 1,3,5 SL771 0 01:30 -
17:25 18:50 ทุกวัน SL757 0 01:25 -
20:35 22:00 2,3,5,7 SL779 0 01:25 -
20:40 22:10 1,3,4,6 SL765 0 01:30 -
20:45 22:10 3,5 SL763 0 01:25 -
21:40 23:10 1,2,4,6 SL761 0 01:30 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 00:35 02:00 6 SL767 0 01:25 -
05:40 07:05 6 SL753 0 01:25 -
06:45 08:10 2 SL769 0 01:25 -
09:05 10:20 3,5,7 SL751 0 01:15 -
15:55 17:20 1,2,3,4,5,7 SL757 0 01:25 -
17:25 18:50 6 SL757 0 01:25 -
20:00 21:25 3,5,7 SL763 0 01:25 -
20:40 22:10 1,3,4,6 SL765 0 01:30 -
21:30 22:55 1,2,4 SL761 0 01:25 -
21:40 23:10 6 SL761 0 01:30 -
23:55 01:20 2,4,7 SL753 0 01:25 -
27 ต.ค.62 - 5 ม.ค.63 09:05 10:20 ทุกวัน SL751 0 01:15 -
20:00 21:25 ทุกวัน SL763 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ภูเก็ต - เชียงใหม่

Thai Smile Logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง เชียงใหม่ (CNX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 30 มี.ค.62
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63
12:35 14:30 ทุกวัน WE 272 0 01:55 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Bangkok Airways Logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง เชียงใหม่ (CNX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 11:30 13:35 ทุกวัน PG 247 0 02:05 -
31 มี.ค. - 30 เม.ย.62 11:10 13:15 ทุกวัน PG 247 0 02:05 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Air Asia logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง เชียงใหม่ (CNX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:40 10:40 ทุกวัน FD 3159 0 02:00 -
10:30 12:15 ทุกวัน FD 3161 0 01:45 -
19:20 21:15 ทุกวัน FD 3167 0 01:55 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 10:30 12:30 ทุกวัน FD 3161 0 02:00 -
13:55 15:55 ทุกวัน FD 3159 0 02:00 -
20:05 22:05 ทุกวัน FD 3167 0 02:00 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 08:40 10:40 ทุกวัน FD 3159 0 02:00 -
10:35 12:30 ทุกวัน FD 3161 0 01:55 -
19:00 20:55 ทุกวัน FD 3167 0 01:55 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ภูเก็ต - เชียงราย

Bangkok Airway logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง เชียงราย (CEI)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:45
14:00
08:15
15:30
ทุกวัน PG 270
PG 233
1 08:45 กรุงเทพฯ
10:25
14:00
11:55
15:30
ทุกวัน PG 272
PG 233
1 05:05 กรุงเทพฯ
12:20
18:20
13:50
19:50
ทุกวัน PG 276
PG 235
1 07:30 กรุงเทพฯ
14:50
18:20
16:20
19:50
ทุกวัน PG 274
PG 235
1 05:00 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:45
13:05
08:15
14:35
ทุกวัน PG 270
PG 233
1 07:50 กรุงเทพฯ
10:20
13:05
11:50
14:35
ทุกวัน PG 272
PG 233
1 04:15 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 06:45
14:00
08:15
15:30
ทุกวัน PG 270
PG 233
1 08:45 กรุงเทพฯ
08:40
14:00
10:10
15:30
ทุกวัน PG 290
PG 233
1 06:50 กรุงเทพฯ
10:25
14:00
11:55
15:30
ทุกวัน PG 272
PG 233
1 05:05 กรุงเทพฯ
12:20
18:20
13:50
19:50
ทุกวัน PG 276
PG 235
1 07:30 กรุงเทพฯ
14:50
18:20
16:20
19:50
ทุกวัน PG 274
PG 235
1 05:00 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Air Asia Logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง เชียงราย (CEI)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 17:20 19:30 3,5,7 FD 681 1 02:10 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 16:30 18:25 3,5,7 FD 681 1 07:50 -
หมายเหตุ :
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ภูเก็ต - หาดใหญ่

Bangkok Airways Logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง หาดใหญ่ (HDY)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:25 08:30 ทุกวัน PG 298 0 01:05 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:30 08:30 ทุกวัน PG 298 0 01:00 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 07:25 08:30 ทุกวัน PG 298 0 01:05 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ภูเก็ต - เกาะสมุย

Bangkok Airway logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง เกาะสมุย (USM)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 09:45 10:40 ทุกวัน PG 252 0 00:55 -
11:05 12:00 ทุกวัน PG 292 0 00:55 -
12:45 13:40 ทุกวัน PG 250 0 00:55 -
14:20 15:15 ทุกวัน PG 254 0 00:55 -
16:35 17:30 ทุกวัน PG 256 0 00:55 -
19:50 20:45 ทุกวัน PG 258 0 00:55 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 09:35 10:30 ทุกวัน PG 252 0 00:55 -
11:25 12:20 ทุกวัน PG 250 0 00:55 -
16:00 16:55 ทุกวัน PG 256 0 00:55 -
19:10 20:05 ทุกวัน PG 258 0 00:55 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 09:45 10:40 ทุกวัน PG 252 0 00:55 -
14:20 15:15 ทุกวัน PG 254 0 00:55 -
16:35 17:30 ทุกวัน PG 256 0 00:55 -
19:50 20:45 ทุกวัน PG 258 0 00:55 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ภูเก็ต - ลำปาง

Bangkok Airway logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง ลำปาง (LPT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:45
12:35
08:15
14:10
ทุกวัน PG 270
PG 207
1 07:25 กรุงเทพฯ
10:25
16:55
11:55
18:30
ทุกวัน PG 272
PG 205
1 08:05 กรุงเทพฯ
12:20
16:55
13:50
18:30
ทุกวัน PG 276
PG 205
1 06:10 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:45
11:55
08:15
13:30
ทุกวัน PG 270
PG 207
1 06:45 กรุงเทพฯ
10:20
17:05
11:50
18:40
ทุกวัน PG 272
PG 205
1 08:20 กรุงเทพฯ
12:15
17:05
13:45
18:40
ทุกวัน PG 276
PG 205
1 06:25 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 06:45
12:35
08:15
14:10
ทุกวัน PG 270
PG 207
1 07:25 กรุงเทพฯ
08:40
12:35
10:10
14:10
ทุกวัน PG 290
PG 207
1 05:30 กรุงเทพฯ
10:25
16:55
11:55
18:30
ทุกวัน PG 272
PG 205
1 08:05 กรุงเทพฯ
12:20
16:55
13:50
18:30
ทุกวัน PG 276
PG 205
1 06:10 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ภูเก็ต - แม่ฮ่องสอน

Bangkok Airway logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง แม่ฮ่องสอน (HGN)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 11:30
16:15
13:35
17:00 
ทุกวัน PG 247
PG 353
1 05:30 เชียงใหม่
31 มี.ค. - 30 เม.ย.62 11:10
15:45
13:15
16:30
ทุกวัน PG 247
PG 353
1 05:20 เชียงใหม่
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ภูเก็ต - พัทยา

Bangkok Airway logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง พัทยา - อู่ตะเภา (UTP)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 15:10 16:50 ทุกวัน PG 282 0 01:40 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 15:10 16:45 ทุกวัน PG 282 0 01:35 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 15:10 16:50 ทุกวัน PG 282 0 01:40 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Air Asia Logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง พัทยา - อู่ตะเภา (UTP)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 12:40 13:55 ทุกวัน FD 1101 0 01:15 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 12:10 13:25 ทุกวัน FD 1101 0 01:15 -
22:45 23:55 3,5,7 FD 1103 0 01:20 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 12:20 13:40 ทุกวัน FD 1101 0 01:10 -
22:45 23:55 3,5,7 FD 1103 0 01:10 -
หมายเหตุ :
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ภูเก็ต - สุโขทัย

Bangkok Airway logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง สุโขทัย (THS)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:45
13:10
08:15
14:10
ทุกวัน PG 270
PG 209
1 07:25 กรุงเทพฯ
10:25
13:10
11:55
14:10
ทุกวัน PG 272
PG 209
1 03:45 กรุงเทพฯ
10:25
15:30
11:55
16:30
ทุกวัน PG 272
PG 213
1 06:05 กรุงเทพฯ
12:20
15:30
13:50
16:30
ทุกวัน PG 276
PG 213
1 04:10 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 10:20
16:00
11:50
17:20
ทุกวัน PG 272
PG 213
1 07:00 กรุงเทพฯ
12:15
16:00
13:45
17:20
ทุกวัน PG 276
PG 213
1 05:05 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 06:45
13:10
08:15
14:30
ทุกวัน PG 270
PG 209
1 07:45 กรุงเทพฯ
08:40
13:10
10:10
14:30
ทุกวัน PG 290
PG 209
1 05:50 กรุงเทพฯ
08:40
15:30
10:10
16:50
ทุกวัน PG 290
PG 213
1 08:10 กรุงเทพฯ
10:25
13:10
11:55
14:30
ทุกวัน PG 272
PG 209
1 03:45 กรุงเทพฯ
10:25
15:30
11:55
16:50
ทุกวัน PG 272
PG 213
1 06:25 กรุงเทพฯ
12:20
15:30
13:50
16:30
ทุกวัน PG 276
PG 213
1 04:30 กรุงเทพฯ
12:20
15:30
13:50
16:50
ทุกวัน PG 276
PG 213
1 04:30 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ภูเก็ต - ตราด

Bangkok Airway logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง ตราด (TDX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:45
11:40
08:15
12:40
ทุกวัน PG 270
PG 305
1 05:55 กรุงเทพฯ
10:25
14:45
11:55
15:45
ทุกวัน PG 272
PG 309
1 05:20 กรุงเทพฯ
10:25
16:55
11:55
17:55
ทุกวัน PG 272
PG 307
1 07:30 กรุงเทพฯ
12:20
16:55
13:50
17:55
ทุกวัน PG 276
PG 307
1 05:35 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:45
11:40
08:15
12:40
ทุกวัน PG 270
PG 305
1 05:55 กรุงเทพฯ
10:20
17:00
11:50
18:00
ทุกวัน PG 272
PG 307
1 07:40 กรุงเทพฯ
12:15
17:00
13:45
18:00
ทุกวัน PG 276
PG 307
1 05:45 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 06:45
11:40
08:15
12:40
ทุกวัน PG 270
PG 305
1 05:55 กรุงเทพฯ
08:40
11:40
10:10
12:40
ทุกวัน PG 290
PG 305
1 04:00 กรุงเทพฯ
08:40
14:45
10:10
15:45
ทุกวัน PG 290
PG 309
1 07:05 กรุงเทพฯ
10:25
14:45
11:55
15:45
ทุกวัน PG 272
PG 309
1 05:20 กรุงเทพฯ
10:25
16:55
11:55
17:55
ทุกวัน PG 272
PG 307
1 07:30 กรุงเทพฯ
12:20
16:55
13:50
17:55
ทุกวัน PG 276
PG 307
1 05:35 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ภูเก็ต - อุดรธานี

Air Asia logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง อุดรธานี (UTH)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 14:30 16:20 ทุกวัน FD 3170 0 01:50 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 15:30 17:20 ทุกวัน FD 3170 0 01:50 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 14:25 16:15 ทุกวัน FD 3170 0 01:50 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562