เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

Getting Around Thailand by Air

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

เกาะสมุย - กรุงเทพมหานคร

Bangkok Airway logo
Time Table
เกาะสมุย (USM) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:00 07:15 ทุกวัน PG 100 0 01:15 -
07:50 09:05 ทุกวัน PG 104 0 01:15 -
08:00 09:15 ทุกวัน PG 102 0 01:15 -
08:45 10:00 ทุกวัน PG 106 0 01:15 -
09:25 10:40 ทุกวัน PG 122 0 01:15 -
10:05 11:20 ทุกวัน PG 124 0 01:15 -
10:25 11:40 ทุกวัน PG 952 0 01:15 -
10:50 12:25 ทุกวัน PG 128 0 01:35 -
12:00 13:15 ทุกวัน PG 876 0 01:15 -
13:55 15:10 ทุกวัน PG 134 0 01:15 -
14:15 15:50 ทุกวัน PG 138 0 01:35 -
14:40 15:55 ทุกวัน PG 136 0 01:15 -
15:20 16:35 ทุกวัน PG 144 0 01:15 -
15:40 16:55 ทุกวัน PG 146 0 01:15 -
15:50 17:20 ทุกวัน PG 148 0 01:30 -
17:10 18:25 ทุกวัน PG 164 0 01:15 -
19:00 20:15 ทุกวัน PG 968 0 01:15 -
19:10 20:45 ทุกวัน PG 168 0 01:35 -
19:40 20:55 ทุกวัน PG 172 0 01:15 -
20:05 21:40 ทุกวัน PG 174 0 01:35 -
20:20 21:35 ทุกวัน PG 806 0 01:15 -
21:50 23:05 ทุกวัน PG 962 0 01:15 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:00 07:15 ทุกวัน PG 100 0 01:15 -
07:50 09:05 ทุกวัน PG 104 0 01:15 -
08:00 09:15 ทุกวัน PG 102 0 01:15 -
08:30 09:45 ทุกวัน PG 106 0 01:15 -
09:20 10:35 ทุกวัน PG 122 0 01:05 -
10:20 11:35 ทุกวัน PG 120 0 01:15 -
10:45 12:00 ทุกวัน PG 952 0 01:15 -
10:50 12:05 ทุกวัน PG 126 0 01:15 -
11:45 13:00 ทุกวัน PG 130 0 01:15 -
12:15 13:30 ทุกวัน PG 874 0 01:15 -
13:00 14:30 ทุกวัน PG 138 0 01:30 -
14:30 15:45 ทุกวัน PG 136 0 01:15 -
14:50 16:05 ทุกวัน PG 142 0 01:15 -
15:00 16:15 ทุกวัน PG 144 0 01:15 -
15:05 16:35 ทุกวัน PG 148 0 01:30 -
15:30 16:45 ทุกวัน PG 146 0 01:15 -
18:40 19:55 ทุกวัน PG 170 0 01:15 -
19:00 20:15 ทุกวัน PG 968 0 01:15 -
19:05 20:40 ทุกวัน PG 172 0 01:35 -
19:25 20:40 ทุกวัน PG 806 0 01:15 -
19:45 21:00 ทุกวัน PG 182 0 01:15 -
20:35 21:50 ทุกวัน PG 184 0 01:15 -
21:50 23:05 ทุกวัน PG 962 0 01:15 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 06:00 07:15 ทุกวัน PG 100 0 01:15 -
07:50 09:05 ทุกวัน PG 104 0 01:15 -
08:00 09:15 ทุกวัน PG 102 0 01:15 -
08:45 10:00 ทุกวัน PG 106 0 01:15 -
09:25 10:40 ทุกวัน PG 122 0 01:15 -
10:05 11:20 ทุกวัน PG 124 0 01:15 -
10:25 11:40 ทุกวัน PG 952 0 01:15 -
10:50 12:25 ทุกวัน PG 128 0 01:35 -
12:00 13:15 ทุกวัน PG 876 0 01:15 -
13:55 15:10 ทุกวัน PG 134 0 01:15 -
14:40 15:55 ทุกวัน PG 136 0 01:15 -
15:20 16:35 ทุกวัน PG 144 0 01:15 -
15:50 17:20 ทุกวัน PG 148 0 01:30 -
17:10 18:25 ทุกวัน PG 164 0 01:15 -
19:00 20:15 ทุกวัน PG 968 0 01:15 -
19:10 20:45 ทุกวัน PG 168 0 01:35 -
19:40 20:55 ทุกวัน PG 172 0 01:15 -
20:05 21:40 ทุกวัน PG 174 0 01:35 -
20:20 21:35 ทุกวัน PG 806 0 01:15 -
21:50 23:05 ทุกวัน PG 962 0 01:15 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เกาะสมุย - เชียงใหม่

Bangkok Airway logo
Time Table
เกาะสมุย (USM) ถึง เชียงใหม่ (CNX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 10:20 12:10 ทุกวัน PG 241 0 01:50 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 10:00 11:50 ทุกวัน PG 241 0 01:50 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 10:20 12:10 ทุกวัน PG 241 0 01:50 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เกาะสมุย - เชียงราย

Bangkok Airway logo
Time Table
เกาะสมุย (USM) ถึง เชียงราย (CEI)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:50
14:00
09:05
15:30
ทุกวัน PG 104
PG 233
1 07:45 กรุงเทพฯ
08:00
14:00
09:15
15:30
ทุกวัน PG 102
PG 233
1 07:30 กรุงเทพฯ
08:45
14:00
10:00
15:30
ทุกวัน PG 106
PG 233
1 06:45 กรุงเทพฯ
09:25
14:00
10:40
15:30
ทุกวัน PG 122
PG 233
1 06:05 กรุงเทพฯ
13:55
18:20
15:10
19:50
ทุกวัน PG 134
PG 235
1 05:55 กรุงเทพฯ
14:15
18:20
15:50
19:50
ทุกวัน PG 138
PG 235
1 05:35 กรุงเทพฯ
14:40
18:20
15:55
19:50
ทุกวัน PG 136
PG 235
1 05:10 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:00
13:05
07:15
14:35
ทุกวัน PG 100
PG 233
1 08:35 กรุงเทพฯ
07:50
13:05
09:05
14:35
ทุกวัน PG 104
PG 233
1 06:45 กรุงเทพฯ
08:00
13:05
09:15
14:35
ทุกวัน PG 102
PG 233
1 06:35 กรุงเทพฯ
08:30
13:05
09:45
14:35
ทุกวัน PG 106
PG 233
1 06:05 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 07:50
14:00
09:05
15:30
ทุกวัน PG 104
PG 233
1 07:45 กรุงเทพฯ
08:00
14:00
09:15
15:30
ทุกวัน PG 102
PG 233
1 07:30 กรุงเทพฯ
08:45
14:00
10:00
15:30
ทุกวัน PG 106
PG 233
1 06:45 กรุงเทพฯ
09:25
14:00
10:40
15:30
ทุกวัน PG 122
PG 233
1 06:05 กรุงเทพฯ
10:50
18:20
12:25
19:50
ทุกวัน PG 128
PG 235
1 09:00 กรุงเทพฯ
13:55
18:20
15:10
19:50
ทุกวัน PG 134
PG 235
1 05:55 กรุงเทพฯ
14:40
18:20
15:55
19:50
ทุกวัน PG 136
PG 235
1 05:10 กรุงเทพฯ
15:20
18:20
16:35
19:50
ทุกวัน PG 144
PG 235
1 04:30 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เกาะสมุย - กระบี่

Bangkok Airway logo
Time Table
เกาะสมุย (USM) ถึง กระบี่ (KBV)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้้ - 31 ธ.ค.62 12:20 13:15 ทุกวัน PG 265 00:55 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เกาะสมุย - ลำปาง

Bangkok Airway logo
Time Table
เกาะสมุย (USM) ถึง ลำปาง (LPT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:00
08:15
07:15
09:50
ทุกวัน PG 100
PG 203
1 03:50 กรุงเทพฯ
06:00
12:35
07:15
14:10
ทุกวัน PG 100
PG 207
1 08:10 กรุงเทพฯ
07:50
12:35
09:05
14:10
ทุกวัน PG 104
PG 207
1 06:20 กรุงเทพฯ
08:00
12:35
09:15
14:10
ทุกวัน PG 102
PG 207
1 06:10 กรุงเทพฯ
08:45
12:35
10:00
14:10
ทุกวัน PG 106
PG 207
1 05:25 กรุงเทพฯ
10:05
16:55
11:20
18:30
ทุกวัน PG 124
PG 205
1 08:25 กรุงเทพฯ
10:50
16:55
12:25
18:30
ทุกวัน PG 128
PG 205
1 07:40 กรุงเทพฯ
13:55
16:55
15:10
18:30
ทุกวัน PG 134
PG 205
1 04:35 กรุงเทพฯ
14:40
16:55
15:55
18:30
ทุกวัน PG 136
PG 205
1 03:50 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:00
11:55
07:15
13:30
ทุกวัน PG 100
PG 207
1 07:30 กรุงเทพฯ
07:50
11:55
09:05
13:30
ทุกวัน PG 104
PG 207
1 05:40 กรุงเทพฯ
08:00
11:55
09:15
13:30
ทุกวัน PG 102
PG 207
1 05:30 กรุงเทพฯ
08:30
11:55
09:45
13:30
ทุกวัน PG 106
PG 207
1 05:00 กรุงเทพฯ
10:20
17:05
11:35
18:40
ทุกวัน PG 120
PG 205
1 08:20 กรุงเทพฯ
11:45
17:05
13:00
18:40
ทุกวัน PG 130
PG 205
1 06:55 กรุงเทพฯ
13:00
17:05
14:30
18:40
ทุกวัน PG 138
PG 205
1 05:40 กรุงเทพฯ
14:30
17:05
15:45
18:40
ทุกวัน PG 136
PG 205
1 04:10 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เกาะสมุย - แม่ฮ่องสอน

Bangkok Airway logo
Time Table
เกาะสมุย (USM) ถึง แม่ฮ่องสอน (HGN)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 10:20
16:15
12:10
17:00
ทุกวัน PG 241
PG 353
1 06:40 เชียงใหม่
31 มี.ค. - 26 ต.ค.62 10:00
15:45
11:50
16:30
ทุกวัน PG 241
PG 353
1 06:30 เชียงใหม่
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 10:20
16:15
12:10
17:00
ทุกวัน PG 241
PG 353
1 06:40 เชียงใหม่
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เกาะสมุย - พัทยา

Bangkok Airway logo
Time Table
เกาะสมุย (USM) ถึง พัทยา - อู่ตะเภา (UTP)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 11:10 12:25 ทุกวัน PG 293 0 01:15 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 11:10 12:30 ทุกวัน PG 293 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เกาะสมุย - ภูเก็ต

Bangkok Airway logo
Time Table
เกาะสมุย (USM) ถึง ภูเก็ต (HKT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:15 09:15 ทุกวัน PG 251 0 01:00 -
11:00 12:00 ทุกวัน PG 259 0 01:00 -
12:40 13:40 ทุกวัน PG 253 0 01:00 -
15:05 16:05 ทุกวัน PG 255 0 01:00 -
18:05 19:05 ทุกวัน PG 257 0 01:00 -
19:05 20:05 ทุกวัน PG 291 0 01:00 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:00 09:00 ทุกวัน PG 251 0 01:00 -
14:30 15:30 ทุกวัน PG 255 0 01:00 -
17:30 18:30 ทุกวัน PG 257 0 01:00 -
19:10 20:10 ทุกวัน PG 291 0 01:00 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 08:15 09:15 ทุกวัน PG 251 0 01:00 -
12:40 13:40 ทุกวัน PG 253 0 01:00 -
15:05 16:05 ทุกวัน PG 255 0 01:00 -
18:05 19:05 ทุกวัน PG 257 0 01:00 -
19:05 20:05 ทุกวัน PG 291 0 01:00 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เกาะสมุย - สุโขทัย

Bangkok Airway logo
Time Table
เกาะสมุย (USM) ถึง สุโขทัย (THS)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:00
13:10
07:15
14:30
ทุกวัน PG 100
PG 209
1 08:30 กรุงเทพฯ
07:50
13:10
09:05
14:30
ทุกวัน PG 104
PG 209
1 06:40 กรุงเทพฯ
08:00
13:10
09:15
14:30
ทุกวัน PG 106
PG 209
1 06:30 กรุงเทพฯ
08:45
13:10
10:00
14:30
ทุกวัน PG 106
PG 209
1 05:45 กรุงเทพฯ
08:45
15:30
10:00
16:50
ทุกวัน PG 106
PG 213
1 08:05 กรุงเทพฯ
09:25
15:30
10:40
16:50
ทุกวัน PG 122
PG 213
1 07:25 กรุงเทพฯ
10:05
15:30
11:20
16:50
ทุกวัน PG 124
PG 213
1 06:45 กรุงเทพฯ
10:50
15:30
12:25
16:50
ทุกวัน PG 128
PG 213
1 06:00 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 09:20
16:00
10:35
17:20
ทุกวัน PG 122
PG 213
1 08:00 กรุงเทพฯ
10:20
16:00
11:35
17:20
ทุกวัน PG 100
PG 213
1 12:15 กรุงเทพฯ
10:50
16:00
12:05
17:20
ทุกวัน PG 126
PG 213
1 06:30 กรุงเทพฯ
11:45
16:00
13:00
17:20
ทุกวัน PG 130
PG 213
1 05:35 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 06:00
13:10
07:15
14:30
ทุกวัน PG 100
PG 209
1 08:30 กรุงเทพฯ
07:50
13:10
09:05
14:30
ทุกวัน PG 104
PG 209
1 06:40 กรุงเทพฯ
08:00
13:10
09:15
14:30
ทุกวัน PG 106
PG 209
1 06:30 กรุงเทพฯ
08:45
13:10
10:00
14:30
ทุกวัน PG 106
PG 209
1 05:45 กรุงเทพฯ
08:45
15:30
10:00
16:50
ทุกวัน PG 106
PG 213
1 08:05 กรุงเทพฯ
09:25
15:30
10:40
16:50
ทุกวัน PG 122
PG 213
1 07:25 กรุงเทพฯ
10:05
15:30
11:20
16:50
ทุกวัน PG 124
PG 213
1 06:45 กรุงเทพฯ
10:50
15:30
12:25
16:50
ทุกวัน PG 128
PG 213
1 06:00 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เกาะสมุย - ตราด

Bangkok Airway logo
Time Table
เกาะสมุย (USM) ถึง ตราด (TDX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:50
11:40
09:05
12:40
ทุกวัน PG 104
PG 305
1 04:50 กรุงเทพฯ
07:50
14:45
09:05
15:45
ทุกวัน PG 104
PG 309
1 07:55 กรุงเทพฯ
08:00
11:40
09:15
12:40
ทุกวัน PG 102
PG 305
1 04:40 กรุงเทพฯ
08:00
14:45
09:15
15:45
ทุกวัน PG 102
PG 309
1 07:45 กรุงเทพฯ
08:45
11:40
10:00
12:40
ทุกวัน PG 106
PG 305
1 03:55 กรุงเทพฯ
08:45
14:45
10:00
15:45
ทุกวัน PG 106
PG 309
1 07:00 กรุงเทพฯ
09:25
14:45
10:40
15:45
ทุกวัน PG 122
PG 309
1 06:20 กรุงเทพฯ
10:05
16:55
11:20
17:55
ทุกวัน PG 124
PG 307
1 07:50 กรุงเทพฯ
13:55
16:55
15:10
17:55
ทุกวัน PG 134
PG 307
1 04:00 กรุงเทพฯ
14:40
16:55
15:55
17:55
ทุกวัน PG 136
PG 307
1 03:15 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:00
08:30
07:15
09:30
ทุกวัน PG 100
PG 301
1 03:30 กรุงเทพฯ
06:00
11:40
07:15
12:40
ทุกวัน PG 100
PG 305
1 06:40 กรุงเทพฯ
07:50
11:40
09:05
12:40
ทุกวัน PG 104
PG 305
1 04:50 กรุงเทพฯ
08:00
11:40
09:15
12:40
ทุกวัน PG 106
PG 305
1 04:40 กรุงเทพฯ
08:30
11:40
09:45
12:40
ทุกวัน PG 106
PG 305
1 04:10 กรุงเทพฯ
10:20
17:00
11:35
18:00
ทุกวัน PG 962
PG 301
1 11:40 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 06:00
11:40
07:15
12:40
ทุกวัน PG 100
PG 305
1 06:40 กรุงเทพฯ
07:50
11:40
09:05
12:40
ทุกวัน PG 104
PG 305
1 04:50 กรุงเทพฯ
07:50
14:45
09:05
15:45
ทุกวัน PG 104
PG 309
1 07:55 กรุงเทพฯ
08:00
11:40
09:15
12:40
ทุกวัน PG 102
PG 305
1 04:40 กรุงเทพฯ
08:00
14:45
09:15
15:45
ทุกวัน PG 102
PG 309
1 07:45 กรุงเทพฯ
08:45
11:40
10:00
12:40
ทุกวัน PG 106
PG 305
1 03:55 กรุงเทพฯ
08:45
14:45
10:00
15:45
ทุกวัน PG 106
PG 309
1 07:00 กรุงเทพฯ
09:25
14:45
10:40
15:45
ทุกวัน PG 122
PG 309
1 06:20 กรุงเทพฯ
10:05
16:55
11:20
17:55
ทุกวัน PG 124
PG 307
1 07:50 กรุงเทพฯ
10:50
16:55
12:25
17:55
ทุกวัน PG 128
PG 307
1 07:05 กรุงเทพฯ
12:00
16:55
13:15
17:55
ทุกวัน PG 876
PG 307
1 05:55 กรุงเทพฯ
13:55
16:55
15:10
17:55
ทุกวัน PG 134
PG 307
1 04:00 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562